האם יש חיוב לברך על אכילת מאכל אסור?

הדף היומי בהלכה ט"ז באדר סימן ר"ד סעיף ח' עד סעיף י"א

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"ד סעיף ח'

- דיני הברכות ליתר מאכלים -

אין לו תאבון ואוכל לרפואה בלבד, האם יברך? | אנסוהו לאכול, האם מברך על המאכל? | אוכל מאכל איסור משום פיקוח נפש, יברך עליו? | מה הדין כשצריך לאכול ביום כיפור? | מה מברכים על דבש דבורים?
אדם שאינו תאב לאכול, והוא אוכל משום שהוא צריך רפואה, יברך על המאכל או המשקה אם יש בהם טעם טוב, דסוף סוף נהנה מהמאכל, ואם אנסוהו לאכול או לשתות, לא יברך על אותו מאכל או משקה, והחילוק הוא, מבואר במ"ב, שלגבי רפואה אין לו אונס לגבי המאכל אלא הוא עושה זאת מיוזמתו ומדעתו, משא"כ באנסים שחייב לאכול, ולכן לא מברך גם כשנהנה.


סעיף ט'
אדם שאוכל מאכל של איסור, לא מברך עליו, אבל כשאוכל זאת מטעם פיקוח נפש לצורך רפואתו, יברך, אלא אדרבה, הוא עושה בזה מצוה שמציל את נפשו, ובמ"ב מוסיף, שזה לא רק כשהמאכל אסור מצד היום, כגון כשאוכל ביוה"כ מאכל כשר, אלא אפילו כשהמאכל אסור בעצמותו כגון נבלות וטרפות.


סעיף י'
דבש דבורים הרי הוא כשאר דבש, ואינו מברך עליו אלא שהכל, ובמ"ב מוסיף, שהוא יותר טוב מדבש פירות, כי דבש פירות יש צד להגיד שגידולו מן הארץ, אבל דבש דבורים ודאי שאין גידולו מן הארץ, אע"פ שמוצצים אותו מהפירות, זה עובר תהליך בגופם, ואין גידולו מן הארץ, ובוודאי שמברך עליו שהכל.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים