האם בחתונות לאחר הריקודים צריך לחזור ולברך שוב על האוכל?

הדף היומי בהלכה י"א בטבת סימן קפ"ד סעיף ה' עד סימן קפ"ה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן קפ"ד סעיף ה'

- לקבוע ברכה במקום סעודה, ועד כמה יכול לברך, ומי ששכח ולא בירך  -

שיעור אכילה המחייב ברכה אחרונה | עבר השיעור ורצה להמשיך באכילתו האם חייב בברכה ראשונה? | הגדרת "שיעור עיכול" | סיים סעודתו ונשאר שבע מחמת מזונות שאכל אח"כ | אדם שסועד בחתונה ועבר שיעור עיכול, מה דינו? | נאמר שיעור עיכול גם בפירות ויין? | כיצד ינהג כשאינו יודע לשער בעצמו שיעור עיכול? | שיעור אכילה המחייבת בהמ"ז | הגדרת "שביעה" באדם

עד מתי יכול לברך ברכה אחרונה? מבואר בשו"ע, שזה עד כדי שיתעכל המזון שבמעיו, וממילא בטלה כבר האכילה הקודמת.

המ"ב מביא נידון, במקרה שרוצה עכשיו להמשיך לאכול, האם צריך לברך ברכה ראשונה על מה שרוצה לאכול או לא, ומביא, שהרבה אחרונים סוברים שכל שלא הסיח דעתו מן האכילה, לא הפסיד ברכה ראשונה.

שיעור עיכול, הוא עד כל זמן שהוא לא רעב מחמת האכילה שאכל.

השו"ע נקט לשון "כל זמן שאינה רעב מחמת אותה אכילה" ומבאר המ"ב בכוונתו, שבא לחדש, שאדם ששהה בסעודתו, ואח"כ המשיך לאכול מיני מזונות, ומחמת עיקר האכילה שהוא אכל, הוא היה נעשה רעב, ומה שכעת הוא לא רעב אין זה מחמת הסעודה, אלא מחמת המזון שאכל אח"כ, האם זה נידון שעבר שיעור עיכול או לא? וזה כוונת השו"ע "מחמת אותה אכילה" שבמקרה כזה הוא הפסיד את הברכה, ואין המזונות סיבה לומר שלא עבר שיעור עיכול, וכל זה אמור באופן שסיים את הסעודה הראשונה, אבל בסעודות גדולות, אע"פ שהמתין באמצע אפילו שיעור עיכול, הוא עדיין נחשב כקשור לעצם הסעודה ולא מברך ברכה ראשונה, ומצוי הדבר בסעודות שבת, וכן בחתונות.

משעה שמתחיל להיות רעב זה כבר מוגדר כ"נתעכל" ולא מברך ברכה אחרונה.

אדם שאכל פירות ושתה יין, כל עוד שהוא שבע ורווה מזה, יכול לברך ברכה אחרונה, אבל משעה שמתחיל להיות רעב או צמא, לא יכול לברך ברכה אחרונה.

אדם שלא יודע לשער את שיעור העיכול אצלו, כגון שאכל מעט פת או מעט פירות, ונשאר רעב גם לאחר אותה אכילה, ומה שלא המשיך לאכול הלאה כגון שלא היה לו עוד, או שלא היה לו פנאי, באופן כזה מחשיבים שיעור עיכול הילוך ד' מילין {72 דק'}

 

סעיף ו'

שיעור אכילה לברך עליה בהמ"ז זה בכזית, ומוסיף המ"ב, שזה הכל מדרבנן, אבל מדאורייתא, אדם לא חייב לברך בהמ"ז כל עוד שלא שבע מאכילתו, שנא' "ואכלת ושבעת וברכת", ושביעה היא כדי להחיות את נפשו, ואע"פ שאינו שבע דיו, חייב בבהמ"ז מדאורייתא.

לא מוצאים את המפתחות, אולי את הכרטיס?
"מי זה היה 'ראביי נאקמאן פראם ברסלב'?..."
מפתיע: האשה נכנסה לחדרי ודרשה: "אתה מחזיר עכשיו את הכסף למי שהעביר אותו!"
מאיפה נחתו אצלי אלף שקלים?
מי לא רוצה להצליח בכל מעשי ידיו?
מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת וירא
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים