האם אפשר ליטול מים אחרונים במשקה קל או מוגז?

הדף היומי בהלכה כ"ט בכסלו סימן קפ"א סעיף ז' עד סימן קפ"ב סעיף ב'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א


סימן קפ"א סעיף ז'

– דין מים אחרונים –

טעם הדבר שלא מברכים על נטילה זו האם צריך לנגב ידיו? האם יוצא יד"ח כשנטל ידיו במשקה קל או מוגז? מה הדין בימינו לגבי נטילה זו?

נטילת ידיים של מים אחרונים, לא מברכים עליה, ושונה הדבר מנטילת ידיים לסעודה, כיון שנטילת מים ראשונים לסעודה יש בה חיוב ליטול וגם לברך, משא"כ מים אחרונים, והטעם, שהרי ב' טעמים נאמרו בנטילת מים אחרונים.

א. חוששים שמא תוך כדי אכילתו נגע בידיו במלח סדומית המזיק את העיניים, וחוששים שמא יגע אח"כ בעיניו ויתעוור, ומבאר המ"ב, שכיון שהמצווה ליטול היא מפני הסכנה, לא שייך לברך על זה, שהרי האדם רק שומר על עצמו, וכי אדם שמסנן את מימיו משרצים צריך לברך על זה? וא"כ ה"ה במים אחרונים.

ב. יש עניין ליטול את ידיו שיהיו נקיות לבהמ"ז, והתקנה המקורית של חז"ל הייתה, לא רק ליטול ידיו מן הזוהמה, אלא ליטול את ידיו ולמרוח אותם בשמן ערב לכבוד בהמ"ז, ובימינו אין המנהג כך, ולכן כיון שלא עושים את נטילת הידיים של מים אחרונים כתקנת חז"ל, לא מברכים על זה.

 

סעיף ח'

י"א שלא צריך לנגב את הידיים לאחר נטילה זו, כיון שהם כבר נקיות, אבל לרמב"ם צריך לנגב ידיו ואח"כ לברך בהמ"ז.

המ"ב מביא כאן, כמה השיעור של המים שצריך להיות במים אחרונים, האם רביעית, או מספיק כדי שיוכל ליטול את ראשי אצבעותיו עד הפרק השני.

 

סעיף ט'

מים אחרונים אפשר ליטול בכל מיני משקים, במים, בדבש, בשמן, ובכל מיני משקים שמנקים את הידיים, אבל לא ביין מפני חשיבותו.

 

סעיף י'

י"א שכיון שבימינו לא מצוי מלח סדומית, אין ענין בנטילה זו, ואע"ג שיש טעם נוסף לזה, כדי להכין עצמו לבהמ"ז? מבאר המ"ב, שהיום לא מקפידים שהידיים לא יהיו מלוכלכות מזוהמת המאכל, ואה"נ אדם שמקפיד על כך, צריך ליטול את ידיו לכ"ע גם בזמן הזה, וזה מה שממשיך השו"ע.

המ"ב מביא, שיש חולקים וסוברים, שגם בימינו חייבים בנטילה זו, כי אמנם מלח סדומית לא מצוי, אבל יש מלח שהוא כמו מלח סדומית, וגם הוא מזיק לעיניים.

 

סימן קפ"ב סעיף א'

– דין כוס ברכת המזון, ושלא יהא פגום –

בהמ"ז על הכוס מה הדין כשאין לו כוס? האם גם יחיד המברך טעון כוס?

בהמ"ז צריכה להיות עם כוס, שנאמר "שאו ידיכם קודש וברכו את ה'", וי"א שזה כ"כ חמור, ואם אין לאדם כוס לבהמ"ז, לא יאכל אלא ידלג אפילו סעודה אחת עד שיזדמן לו כוס יין ואז יברך בהמ"ז, וי"א שבהמ"ז לא טעונה כוס, אבל ודאי שלכ"ע זה מצוה מן המובחר לברך בהמ"ז בכוס יין, ורק כשמברך בשלשה, אבל ביחידות א"צ כוס יין לבהמ"ז.

מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/223
דילוג לתוכן