האזינו: שירי דרשו

לקראת סיום הש"ס מחזור י"ג - תש"פ