שיעורי 'הדף היומי בהלכה' על פי סדר המשנה ברורה להאזנה ולהורדה מאת הרב אריה זילברשטיין

משנה ברורה חלק א

סימן ז' סעיף א' עד סימן ח' סעיף א'
00:00
–:–

סימן כ"ה סעיף א'
00:00
–:–

סימן מ"ז סעיף א'-ד'
00:00
–:–

סימן נ"ח סעיף א'
00:00
–:–

סימן פ"ט סעיף א' עד "ואם טעה"
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ב

סימן קכ"ח סעיף א'
00:00
–:–

סימן קל"ה סעיף א'-ב'
00:00
–:–

סימן ק"נ סעיף א'-ג'
00:00
–:–

סימן קנ"ז עד סימן קנ"ח סעיף א'
00:00
–:–

סימן ק"פ סעיף ד' עד סימן קפ"א סעיף א'
00:00
–:–

סימן ר"ב סעיף א'
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ג

סימן רמ"ב סעיף א' עד "ולא אמרו"
00:00
–:–

סימן רמ"ח סעיף ד' "ואם נכנס לעיר" עד סימן רמ"ט סעיף א'
00:00
–:–

סימן רס"ב סעיף א' עד אמצע סעיף ג' "וילביש עצמו"
00:00
–:–

סימן רצ"ב סעיף א'
00:00
–:–

סימן ש"ב סעיף א'
00:00
–:–

סימן שכ"ב – סעיף א'- סעיף ג'
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ד

סימן שד"מ- סעיף ב' עד סוף הסימן
00:00
–:–

סימן שס"ו- סעיף א'- אמצע סעיף א' בהגה "בתים שבספינה"
00:00
–:–