שיעורי 'הדף היומי בהלכה' על פי סדר המשנה ברורה להאזנה ולהורדה מאת הרב אריה זילברשטיין

משנה ברורה חלק א

סימן ז' סעיף א' עד סימן ח' סעיף א' כ"ו ניסן ע"ה
00:00
–:–

סימן כ"ה סעיף א' כ"א סיון ע"ה
00:00
–:–

סימן מ"ז סעיף א'-ד' כ"ה תשרי ע"ו
00:00
–:–

סימן נ"ח סעיף א' ו' כסלו ע"ו
00:00
–:–

סימן פ"ט סעיף א' עד "ואם טעה" כ"ח שבט ע"ו
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ב

סימן קכ"ח סעיף א' א' אייר ע"ו
00:00
–:–

סימן קל"ה סעיף א'-ב' י"ג סיון ע"ו
00:00
–:–

סימן ק"נ סעיף א'-ג' כ"ב תמוז ע"ו
00:00
–:–

סימן קנ"ז עד סימן קנ"ח סעיף א' ה' אלול ע"ו
00:00
–:–

סימן קס"ט סעיף א'-ב' ט"ז חשון ע"ז
00:00
–:–

סימן ק"פ סעיף ד' עד סימן קפ"א סעיף א' כ"ז כסלו ע"ז
00:00
–:–

סימן ר"ב סעיף א' כ"ה בשבט ע"ז
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ג

סימן רמ"ב סעיף א' עד "ולא אמרו" י"ז בתמוז ע"ז
00:00
–:–

סימן רמ"ח סעיף ד' "ואם נכנס לעיר" עד סימן רמ"ט סעיף א' כ"א באב ע"ז
00:00
–:–

סימן רס"ב סעיף א' עד אמצע סעיף ג' "וילביש עצמו" כ' בתשרי ע"ח
00:00
–:–

סימן רצ"ב סעיף א' כ"ז בטבת ע"ח
00:00
–:–

סימן ש"ב סעיף א' י"ז באדר ע"ח
00:00
–:–

סימן שכ"ב – סעיף א'- סעיף ג' כ"ד אלול תשע"ח
00:00
–:–