שיעורי 'הדף היומי בהלכה' מאת הרב ישראל גנס שליט"א

משנה ברורה חלק א

סימן ח' סעיף א'-ה'
00:00
–:–

אנו באמצע העלאת התכניםעימכם הסליחה

אנו באמצע העלאת התכניםעימכם הסליחה

אנו באמצע העלאת התכניםעימכם הסליחה

אנו באמצע העלאת התכניםעימכם הסליחה

אנו באמצע העלאת התכניםעימכם הסליחה

משנה ברורה חלק ב

סימן קכ"ח סעיף א'
00:00
–:–

סימן קל"ה סעיף א'-ב'
00:00
–:–

סימן ק"נ סעיף א'-ג'
00:00
–:–

סימן קנ"ז עד סימן קנ"ח סעיף א'
00:00
–:–

סימן קס"ט סעיף א'
00:00
–:–

סימן ק"פ סעיף ד' עד סימן קפ"א סעיף א'
00:00
–:–

סימן ר"ב סעיף א'
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ג

סימן רמ"ב סעיף א' עד "ולא אמרו"
00:00
–:–

סימן רמ"ח אמצע סעיף ד' "ואם נכנס לעיר" עד סימן רמ"ט סעיף א'
00:00
–:–

סימן רס"ב סעיף א' עד אמצע סעיף ג' "וילביש עצמו"
00:00
–:–

סימן רצ"א סעיף ה' עד סימן רצ"ב סעיף א'
00:00
–:–

סימן ש"ב סעיף א'
00:00
–:–

סימן שכ"ב סעיף א'-ג'
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ד

סימן שמ"ה סעיף א'-ג'
00:00
–:–

סימן שס"ו סעיף א' עד אמצע סעיף ב' בהגה "בתים"
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ה

הלכות פסח

סימן תכ"ט סעיף א'
00:00
–:–