שיעורי 'הדף היומי בהלכה' בצרפתית מאת הרב יוסף מגנוז

משנה ברורה חלק א

סימן ז' סעיף א' עד סימן ח' סעיף א'
00:00
–:–

סימן כ"ה סעיף א'
00:00
–:–

סימן מ"ז סעיף א'-ד'
00:00
–:–

סימן נ"ח סעיף א'
00:00
–:–

סימן פ"ט סעיף א' עד אמצע הסעיף
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ב

סימן קכ"ח סעיף א'
00:00
–:–

סימן קל"ה סעיף א'-ב'
00:00
–:–

סימן ק"נ סעיף א'-ג'
00:00
–:–

סימן קנ"ז סעיף א' עד סימן קנ"ח סעיף א'
00:00
–:–

סימן קס"ט סעיף א'-ב'
00:00
–:–

סימן ק"פ סעיף ד' עד סימן קפ"א סעיף ב'
00:00
–:–

סימן ר"ב סעיף א'
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ג

סימן רמ"ח סעיף ד' באמצע הסעיף עד סימן רמ"ט סעיף א'
00:00
–:–

סימן רס"ב סעיף א' עד סוף הסימן כ' בתשרי ע"ח
00:00
–:–

סימן רצ"א סעיף ה' עד סימן רצ"ב סעיף א'
00:00
–:–

סימן ש"ב סעיף א'
00:00
–:–

סימן שכ"ב סעיף א'-ג'
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ד

סימן שמ"ה סעיף א'-ג' כ"ט טבת תשע"ט
00:00
–:–