שיעורי 'הדף היומי בהלכה' באידיש מאת הרב מרדכי שלמה פריינד

משנה ברורה חלק ג

סימן רצ"א סעיף ה' עד סימן רצ"ב סעיף א' כ"ז בטבת ע"ח
00:00
–:–

סימן ש"ב סעיף א' י"ז באדר ע"ח
00:00
–:–

סימן שכ"ב סעיף א'-ג'
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ד

סימן שמ"ה סעיף א'-ג' כ"ו טבת תשע"ט
00:00
–:–

סימן שס"ו סעיף א' עד אמצע סעיף ב' בהגה "בתים שבספינה"
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ה

הלכות פסח

סימן תכ"ט- סעיף א'
00:00
–:–

 

סימן תס"ב סעיף א'-ב'
00:00
–:–

 

הלכות יום טוב

משנה ברורה חלק ו