שיעורי 'הדף היומי בהלכה' באידיש מאת הרב אפרים סגל להאזנה ולהורדה

משנה ברורה חלק א

סימן ח'- סעיף ב'- סעיף ה'
00:00
–:–

 

סימן כ"ד- סעיף ה'- סימן כ"ה – סעיף א'
00:00
–:–

 

 

 

סימן מ"ז- סעיף א'- סעיף ג'
00:00
–:–

 

סימן נ"ח סעיף א'
00:00
–:–

 

 

סימן פ"ט סעיף א'- אמצע הסעיף "ואם טעה"
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ב

אנו באמצע העלאת התכניםעימכם הסליחה

אנו באמצע העלאת התכניםעימכם הסליחה

אנו באמצע העלאת התכניםעימכם הסליחה

אנו באמצע העלאת התכניםעימכם הסליחה

אנו באמצע העלאת התכניםעימכם הסליחה

אנו באמצע העלאת התכניםעימכם הסליחה

אנו באמצע העלאת התכניםעימכם הסליחה

אנו באמצע העלאת התכניםעימכם הסליחה

אנו באמצע העלאת התכניםעימכם הסליחה

אנו באמצע העלאת התכניםעימכם הסליחה

משנה ברורה חלק ג

סימן רצ"א סעיף ה' עד רצ"ב סעיף א' כ"ז בטבת ע"ח
00:00
–:–

סימן ש"ב סעיף א' י"ז באדר ע"ח
00:00
–:–

סימן שכ"ב סעיף א'- סעיף ג' כ"ד באלול ע"ח
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ד

סימן שמ"ה- סעיף א'- סעיף ג' כ"ט בטבת ע"ט
00:00
–:–

סימן שס"ו- סעיף א'- אמצע סעיף ב' "בתים שבספינה" ד' ניסן ע"ט
00:00
–:–

סימן שצ"ז- סעיף א'- סעיף ד' ו' תמוז ע"ט
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ג

סימן רצ"א סעיף ה' עד רצ"ב סעיף א' כ"ז בטבת ע"ח
00:00
–:–

סימן ש"ב סעיף א' י"ז באדר ע"ח
00:00
–:–

סימן שכ"ב סעיף א'- סעיף ג' כ"ד באלול ע"ח
00:00
–:–