האזינו: אירועי דרשו

אירועי קנין הלכה

סיום מחזור בקנין הלכה וחלוקת תעודות ט"ז בתמוז תשע"ז
00:00
--:--

כנסי סדר ההכנה

כנס סדר ההכנה ז' באב תשע"ח
00:00
--:--