דין עירוב חצירות כאשר באחד מבתי החצר גרים גוי ויהודי יחדיו – ח' סיון

סימן שפ"ב- סעיף י"ד- סעיף ט"ו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה באידיש
מאת הרב אפרים סגל שליט"אכתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים