האם מותר לצאת בשבת לרשות הרבים עם תווית של מכבסה?

הדף היומי בהלכה ג' באדר - סימן ש"א סעיף כ"ג - סעיף כ"ד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"איציאה לרה"ר עם 'מטפחת אף'

מה טעם האיסור לצאת עם 'זגים' בשבת? האם מותר לצאת עם 'זגים' מזהב? ולמה מותר לצאת עם דבר שעשוי לרפואה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"א סעיפים כ"ג – כ"ד במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

זגים כמין פעמונים קטנים שקושרים בבגדים, אסור לצאת בהם בשבת, ובטעם הדבר מבאר המשנה ברורה, כיוון שחוששים שמא הם יתלשו מהבגד ויבוא להרים אותם ולטלטל ד"א ברה"ר, ולכן כאשר הם ארוגים בבגד, מותר לצאת בהם בשבת כיוון שהם יותר מהודקים ואין חשש שיתלשו מהבגד, ומוסיף המשנה ברורה, שגם כאשר אותם זגים הם מזהב שאז החשש שהם יתלשו הוא חשש יותר רחוק, בכ"ז יש חשש אחר, ואסור לצאת בהם בשבת כאשר הם קשורים בבגד ולא ארוגים, והחשש הוא, שכאשר יראו אותו יוצא בפעמונים של זהב שזה רק דרך 'בני מלכים', יבואו לצחוק עליו וממילא יתלוש אותם מהבגד ויעבירם ד"א ברה"ר, ועוד מוסיף, שלא רק לאדם גדול אסור לצאת בהם, אלא גם כאשר הבנים הקטנים יוצאים בזגים, אסור, ומאותו הטעם שמא יצחקו על בניו וישמע זאת האב ויתלוש אותם מהבגד ויעבירם ד"א ברה"ר.

כל מה שמותר לצאת בהם כאשר הם ארוגים בבגד, זה רק כשדרכו של אותו הדבר להיות מחובר בבגד, אבל אם אין דרכו להיות מחובר בבגד, אסור אפילו ארוג, כי גוזרים 'מחובר' אטו 'אינו מחובר', ומביא עוד טעם בשם ה'מרדכי', שאומר שדבר כזה שאין דרכו להיות מחובר בבגד נחשב למשא ולא למלבוש.

אם גזרה המלכות על האנשים לשים על עצמם 'טלאי ירוק', מותר לצאת בהם בשבת כיוון שזה נחשב מלבוש, שהרי כך הדרך לצאת בו כל השבוע, ואין חשש שיתבייש בזה ויתלוש אותו ויעבירנו ד"א ברה"ר, שהרי אימת מלכות עליו, ואפילו אם זה יפסק לא יוליך אותו ד"א ברה"ר, כיוון שזה לא חשוב.

מותר לצאת ב'מטפחת אף' באופן שהיא מחוברת לבגד, ודווקא כאשר זה תפור היטב וכנ"ל לעניין זגים, וכן דווקא אם כך דרכם, ובזמננו שאין הדרך לצאת כך, אסור, אא"כ מחבר אותה עם החגורה דרך קשירה שאז מותר.

מה שהותר לצאת בזגים באופן המותר, זה דווקא אם אין בהם 'ענבל', אבל אם יש בהם 'ענבל', אסור מצד השמעת קול בשבת.

דברים שהם עשויים לרפואה מותר לצאת בהם בשבת כיוון שהם כמו מלבוש.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים