"בורא נפשות רבות וחסרונן" מה ביאור המילה "וחסרונן"?

הדף היומי בהלכה כ"ה באדר סימן ר"ו סעיף ו' עד סימן ר"ח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"ו סעיף ו'

- דיני הפסק וטעות בברכת הפירות -

בירך על מאכל ונפל מידו, האם מברך שוב? | בירך על מאכל ואינו ראוי כיצד מתקן את הברכה? | אדם העומד ליד נחל זורם ורוצה לשתות האם מועילה ברכתו אע"פ שהם במרוצה?

אדם שבירך על מאכל מסוים את ברכתו הראויה, ולאחר שבירך רואה שהדבר אינו ראוי לאכילה, או שנפל מידו ונמאס לאכילה ויש לו עוד פירות, האם הברכה שבירך על הדבר הראשון תועיל למאכל אחר שברכתו שווה למאכל הראשון? מבואר שלא מועילה למאכל אחר, כיוון שהברכה לא חלה על המאכל הראשון, אא"כ בשעת הברכה הייתה דעתו להדיא לפטור את המאכלים האחרים שאז מועילה הברכה גם להם.

המ"ב מביא, שא"צ את דעתו במפורש על המאכלים האחרים, אלא מספיק שהם לפניו, ונ"מ, שאם הפרי הראשון נמצא שאינו ראוי לאכילה, הברכה חלה עליהם.

אם התברר לאחר שבירך שהפרי אינו ראוי לאכילה, צריך לומר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ואם אמר כשנפל "ברוך אתה ה'" ולא אמר "אלקינו", יסיים "למדני חקיך" וממילא לא הוציא שם שמים לבטלה.

אדם שעומד על אמת המים, והמים זורמים במרוצה, ורוצה לשתות, ומברך שהכל, והמים שעומדים לפניו לא יהיו לפניו כשישתה שהרי הם זורמים, מבואר, שכיוון שיודע שעתידים לבוא מים אחרים, הברכה מעיקרא חלה על אותם המים שיהיו לפניו בשעה שהוא ירצה לשתות.

סימן ר"ז סעיף א'

- דין ברכה אחרונה על הפירות -

מה היא הברכה האחרונה על פירות וירקות? | מה הביאור המילה "וחסרונן"? | בירך על פירות "על העץ" האם יצא יד"ח?

על פירות האילן, על ירקות, וכל דבר שאין גידולו מן הארץ ואפילו מים, הברכה האחרונה עליהם היא "בורא נפשות רבות וחסרונן", ובזה פוטר את כולם.

משמעות הברכה היא, מבאר המ"ב, שמודה להקב"ה על כך שברא דברים הכרחיים, לחם, מים, שבלי זה אדם מת, ומוסיף להודות להקב"ה על חסרונן שהם דברים נוספים, כגון פירות, ודברים פחות הכרחיים שיכול להתקיים בלעדיהם.

המ"ב מביא, שעל פירות האילן אם בירך בטעות על העץ, יצא יד"ח.

ברכת בורא נפשות אינו חותם בה בשם, אלא אומר "ברוך חי העולמים".

"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים