באלו אופנים מותר לבקוע עצים ביום טוב ?

ט"ו אב תש"פ - סימן תק"א- סעיף א'- סעיף ג'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה הטעם שאסור לבקוע עצים לחתיכות קטנות?האם יש עניין שיהיו עצים מוכנים מערב יום טוב גם לצורך חול המועד? ומדוע אסור להביא עצים מן השדה ביום טוב?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תק"א סעיפים א' – ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

קורות שעומדות לבניין, הם חשובות, ואדם מקפיד עליהם, ולכן הם נידונים כמוקצה מחמת חסרון כיס, ואסור לבקע מהם עצים, ואפילו אם הקורה הייתה רעועה מערב יום טוב, וממילא הייתי חושב לומר, שאדם לא מסיח דעתו מהם מקורה רעועה והם לא יחשבו כמוקצה, קמ"ל, שכיוון שבבין השמשות הקורה הייתה תקועה בבניין, היא הייתה אסורה, והיא נאסרת לכל היום טוב, ודווקא אם נשברה ביום טוב עצמו, אבל אם נשברה הקורה מערב יום טוב, דינה כעצים העומדים להסקה, דהיינו, שאם אי אפשר להסיק אותם ללא ביקוע, מבקעים מהם חתיכות גדולות ולא קטנות, כיוון שבחיתוך חתיכות קטנות יש בעיה של טוחן, וכן אסור לבקע אותם בקרדום, מגל, או מגירה, אלא בקופיץ, דהיינו, סכין של קצבים, וזאת כדי שיהיה שינוי, ויבקע בצד הקצר שלו ולא בצד הרחב, משום שהצד הרחב דומה לקרדום, ויש אוסרים אפילו בקופיץ, משום שאיננו בקיאים מה הוא הקופיץ, ולא התירו אלא בסכין.

עצים שהם קצת גדולים, וראויים להסקה ללא ביקוע, לא יבקע כלל, כיוון שיכול לבשל את האוכל ללא ביקוע עצים, ויש מי שאוסר אפילו לשוברם ביד, וגם בחול המועד יש עניין להכין מערב יום טוב, ובמקומות שהעצים יקרים, וממילא זה הפסד ודבר האבד אם  יבער אותם כמות שהם, מצוה לחתוך אותם לחתיכות דקות כדי שלא יהיה בל תשחית.

אסור להביא עצים מהשדה ביום טוב, ואפילו שהיו שם העצים מהערב והכין אותם לכך, אסור, ומבאר המ"ב, שהטעם הוא, כיוון שללכת לשדה ולהביא עצים לביתו, זה מעשה חול, ויש אומרים שטעם האיסור הוא, משום שאם יביא עצים מהמקום שבו הם מכונסים, הוא עלול להחליף ולהביא גם ממקום שיש עצים מפוזרים, ובזה יש כבר איסור של 'מעמר', ואסור אפילו ברשות היחיד, שנראה כמגבב עצים לצורך מחר, אבל מותר לגבב עצים שנמצאים לפניו בשדה, כדי להשתמש בהם לצורך בישול של עכשיו, אבל אסור לגבב מכל החצר כדי להניחם ולשמור אותם, ואין חילוק בין קיסמים גדולים לבין קיסמים קטנים.

מותר להביא עצים מהמקומות שהם מכונסים שם ברשות היחיד, ואפילו שהמקום מוקף שלא לשם דירה, ובלבד שיהיה בה מסגרת, כיוון שכאשר אין מסגרת, נחשב כשדה, וצריך שתהיה המסגרת בתוך תחום שבת, ומשמע שאפילו בסמוך לעיר צריך מסגרת, והרבה פוסקים חולקים על זה, וסוברים, שכל שהוא סמוך לעיר בתוך שבעים אמה ושיריים, לא צריך מסגרת, ורק משבעים אמה והלאה עד תוך התחום, שזה אלפיים אמה, צריך מסגרת, וכן הלכה.

אם חסר לו אחת מכל אלו, דהיינו, שלא היה מכונס, או שחסר מסגרת, או שזה חוץ לתחום, הרי זה מוקצה, ודין זה הוא לכל השיטות, ויש מפרשים הלכה זו כפשוטו, שאם חיסר אחת מהתנאים הללו, מסתמא הסיח דעתו מלהשתמש בזה ביום טוב, וממילא זה מוקצה, ולפי זה יוצא, שלמתירים מוקצה ביום טוב, מותר גם בזה, אבל לדינא נכון להחמיר.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

אם כה עמלת למען זרים, מה עשית לביתך? למען ילדיך?
מרגש: לא תאמינו על מה ויתר הנהג הזה, בשביל 'השעה הקבועה' שלו
"שלום, מדברים פה ממשטרת ישראל" הטלפון כמעט התגלגל לי מהיד. בטח עלו עליי...
"לא ידעתי, עד כמה הדקות האלו גורליות"
צפו: השומטים - סיפורם של חקלאים
הסבא הגיע לנכדו בחלום: "חזור לקיים תורה ומצוות, או שאקח אותך אלי"...
במבחן החיים - אסור להעתיק!
הוא נעץ בו מבט ואמר: "תתעלף בחזרה!"
"חייך בסכנה, ואתה חולם להשתחרר בצהריים?!"...
"לכל אחד ואחד יש בנק של ישועות"
”ליסן” (תקשיב), לואט לו ר’ משה בקול צלול: “אני לא מוריד את הכיפה!”
איך אפשר להתמודד עם כל דבר?
פנס של השגחה פרטית
הניצחון - זה לנסות!
"אמרתי לכולם שאלו 'מדי הצבא' שלי! אני חייל בצבא ה'!"
"אולי אבדה לכם שקית עם מיליון שקלים?"
"הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך שלא אשבֵר!"
העיכוב המתסכל שחסך 40,000 דולר!
שעות ספורות לאחר ההחייאה, כבר עלה היהודי שוב לציון רשב"י
פתחתי בצווחות: "כנסו מיד לבניין! סכנת נפשות!"
ביום החמישי מקבל הבן טלפון מאביו, שקרא לו בדחיפות להגיע הביתה. הבחור נבהל
כשקונה מקפריסין, מוכר מאמריקה ומתווך מרמת גן - נפגשים בדירת יוקרה...
בעל הצימר קיבל 75,000 ש"ח בדואר...
"מאז שהקפדתי על הסגולה - פסקו כל הפריצות והגניבות בחנות!"
"אנא אל תקפידו אחד על השני!"
תן לעצמך לחוות את האושר!
"חוזרים להתפלל בבית"
הרגשתי שאני מטפס על קירות. הודעתי להנהלה שאני כבר באמת באמת לא מתאים...
מתקינים 'ברקסים'!
נכנסת לאולם. איך תזהה את החתן??
ראש הישיבה מרן הגרב"ד פוברסקי:
"האם הנך סבור שאתה מתאים לחנך ילדים?" פנה מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל ושאל את הגה"צ רבי משה דוויק זצוק"ל.
בערה בי תאוה שיהיו לי בנים תלמידי חכמים..
העיסקה בין מרנן הגרי"י וייס והגר"י קניבסקי זצ"ל
ה'גאון' שידע כמה זה 7 כפול 3...
ה'סטייפלר' צעק: 'צריך בית דין, בית דין, בית דין!!!'..."
שידור חוזר: מעמד זעקה ותפילת יום כיפור קטן
צפו: "בארץ ישראל חיים בנס"
"אני מרגיש שאני חייב לנסוע לר' שמעון!"
מ"ה נשמות זועקות: "אנא מכם! עשו הכל כדי שקרבננו לא יהיה לשווא!"
החבר ישב על החוף מדוכא, והזכיר לי אסון נורא שהתרחש בצעירותינו
"עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה עֵינִי עֵינִי יֹרְדָה מַּיִם"
המעטפות הראשונות שפותח מרן שליט"א
הנס חוזר על עצמו שנה אחר שנה...
'הרשימה הסודית' של מירון...
במה צריך להתחזק במיוחד בעת הזו?
בעלי שמחה?
איזה אוצר מצא מרן הגרש"ז זי"ע בסידור הספרדי?
הבבא סאלי השתטח בבכיות על ציונו של רשב"י
אל תדרכו על אחרים!
"וְאַף עַל פִּי שֶׁיִּתְמַהְמֵהַּ"

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/84
דילוג לתוכן