באיזו מברשת שיער ניתן להשתמש בשבת?

סימן שכ"ז סעיף ג'- סימן שכ"ח סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לאדם לגרד את עצמו בשבת?

מדוע אסור לאדם למשוח את רגלו בשמן בעוד שרגלו בתוך הנעל? האם יש אופן המותר לאדם למשוח את רגלו בשמן? מה הדין באופן שיש לאדם כאבים עזים ורוצה לקחת תרופה בשבת? ומה נאמר על ת"ח ששואלים אותו האם מותר לחלל שבת על חולה שיש בו סכנה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ז סעיף ג'  - סימן שכ"ח סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור לאדם לגרד את עצמו בכלי שמיוחד לגירוד, משום עובדין דחול, ואומר המ"ב, שיכול לגרד את עצמו בידיו ורק שיזהר שלא יעשה חבורה, ואומר השו"ע, שאם רגליו או ידיו מטונפות בטיט וצואה מותר לגרד, כיוון שאין הגירוד עובדין דחול, אלא רוצה להוריד מעליו את הטיט והצואה, ואופן נוסף המותר לאדם לגרד את עצמו בשבת הוא אם יש לו כלי המיוחד לשבת.

אחת מל"ט אבות מלאכות היא מלאכת 'מעבד', דהיינו, אדם שמעבד את העור במלח או בשאר דברים שמעבדים את העור, וכן אם דורס את העור כדי להקשות אותו, או מושח את העור בשמן, חייב משום מלאכת מעבד, ולכן אסור לאדם למשוח את רגלו בשמן, כיוון שהשמן נוגע בנעל ובעור, והוא מעבד את הנעל, אא"כ משח את רגלו לפני שהכניס אותה לתוך הנעל, שאז הדבר מותר, ובנעל ישן מותר לסוך את רגלו, כיוון שנעל ישן כבר מעובד.

איסור משיחה בשמן הוא בין בנעל חדש ובין בנעל ישן, ובפרט בזמן הזה שעמי הארץ יראו שמושחים בשמן נעל ישן ולא יבדילו, ויתירו לעצמם גם בנעל חדש שזה בוודאי אסור, וכ"ש אם כוונתו במשיחת השמן כדי שהנעל יהיה שחור, שהדבר אסור לכו"ע משום צובע.

מותר לאדם לסוך את כל גופו והשמן מתגלגל ונופל על הנעל, והיתר זה הוא בשני תנאים:

א. שלא יהיה בשמן כמות כזאת כדי לעבד את העור אלא רק כדי לצחצח.

ב. שלא יכוון לצחצח. ואם מתכוון אפילו רק לצחצח את הנעל, אסור, גזירה אטו באופן שמתכוון לעבד את הנעל.

אסור לאדם ליטול תרופה בשבת גזירה משום שחיקת סממנים, שחששו חז"ל, שאם אדם יתעסק בצרכי רפואתו בשבת, הוא יבוא לשחוק סממנים כדי שיהיה לו במה להתרפאות, וגזירה זו היא רק על מי שיש לו מיחוש ומתחזק והולך כבריא, ואסור אפילו ע"י גוי, אבל מי שחולה באופן שנפל למשכב, או אדם שכואב לו מאוד אפילו שאין בו סכנה, מותר לו ליטול תרופה בשבת.

מי שיש לו חולי של סכנה, מצוה לחלל עליו את השבת, וטעם הדבר שזה מצוה, כיוון שכתוב 'וחי בהם' ולא שימות בהם, ומי שמזדרז בחילול השבת במקום סכנה, הרי זה משובח, והשואל הרי הוא שופך דמים, ומבאר המ"ב, שאדם שמתחסד וחושש לחלל שבת על חולה שיש בו סכנה ללא שישאל שאלת חכם, הוא שופך דמים, שהרי בעוד שהוא הולך לשאול שאלת חכם, ייחלש החולה יותר ויוכל להסתכן, וכתוב 'לא תעמוד על דם רעך', ולכן צריך להזדרז לחלל את השבת.

עוד מביא המ"ב בשם הירושלמי, שהנשאל ה"ז מגונה, כיוון שחכם היה לו לדרוש בעירו וללמד אותם שבמקום פיקו"נ מותר לחלל את השבת, ואם באים לשאול אותו האם מותר לחלל את השבת, הדבר מגונה בכך שאנשי עירו לא יודעים, שעל חולה שיש בו סכנה מותר לחלל את השבת.

ה'דיל' המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובניה בביתר עילית
כשהמדע המשוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה...
"התעוררתי בבהלה מהחלום. ידעתי שאין זה סתם דמיון!"
הבבא סאלי זי"ע החל לצעוק: "מדוע נכנסת? מי התיר לך לבוא כאן?"...
כשביקשו מהאחים וולפסון להוריד את הכיפה לפני פגישה עם טייקון...
צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"
הוא נזרק בכל אבריו והחל לזעוק. פחד אלוקים! הנקודה היהודית שבקרבו הוצתה באחת...
הוא החליט לוותר על אף שהצדק היה עימו, ומיד יצאו כולם מן המים. ואז התגלה הנס הגדול...
"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים