באיזה עצי סוכה מותר להבעיר אש ביום טוב ?

ג' חשון תשפ"א -סימן תקי"ח- סעיף ז'- אמצע סעיף ח' הגה "והוא הדין אם זרק"
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מותר לתת לבהמה תבן ביום טוב מתוך אוצר התבן שברשותו? ובאיזה אופן מותר לקחת עצים ביום טוב מתוך אוצר העצים?

שימוש בתבן ועצים ביום טוב

אדם שיש לו אוצר של תבן שהוא שומר אותו למאכל בהמתו, או שיש לו אוצר של עצים שהוא שומר אותם כדי להשתמש בהם בימות החורף, לפי השיטה הסוברת שיש מוקצה ביום טוב, הדין הוא, שאסור להתחיל ולהשתמש באותו אוצר של תבן ביום טוב כדי להאכיל את בהמתו, וכן אסור להתחיל ולהשתמש באותם עצים שבאוצר כדי להדליק בהם, משום שמכיוון שהוא אחסן אותם, הוא הקצה דעתו מהם, ומחדש השולחן ערוך, שיש אופן שמותר להשתמש בהם, והוא, כאשר התבן התקלקל ואינו ראוי למאכל בהמה, שאז מותר לו להתחיל ולהסיק מהם ביום טוב, ואפילו שהוא הקצה אותם מדעתו, בכל זאת מכיוון שהם התקלקלו, הם עומדים להסקה מיד, ואפילו ללא הכנה.

כל הסעיף הזה, הוא לדעת השולחן ערוך לעיל בסי' תצ"ה שמוקצה אסור ביום טוב, אבל לפי הדעה המובאת שם בהגה"ה, מותר להשתמש ביום טוב גם בתבן וגם בעצים, ואפילו אם הוא הכניס אותם לאוצר.

שימוש בעצי סוכה לצורך הבערת אש

מותר לקחת עצים הסמוכים לדפנות הסוכה ולהסיק בהם את האש, ומבאר המשנה ברורה, שמדובר כאן אפילו בסוכה שעשויה סתם לצל ולא לחג הסוכות, ומחדש השולחן ערוך, שמותר לקחת רק את העצים הסמוכים לסוכה, אבל את העצים של הסוכה עצמה אסור לקחת, ויש בזה משום 'סתירת הסוכה', ואם הוא הסמיך את הקנים לדפנות הסוכה כדי לעבות אותה, אבל הם עומדים בפני עצמם ולא נסמכו עם הדופן, היינו חושבים לומר שמותר להשתמש בהם, משום שהם לא קשורים לדפנות של הסוכה, על זה אומר השולחן ערוך, שאפילו אם הוא חיבר אותם לדפנות הסוכה, הם מתבטלים אגב הדופן, ואסור להשתמש בהם.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

סגולה לזיווג ולכל הישועות מפרשת תזריע מצורע
לקרוא ולהתפעם: היהודי הגיע מעולם האמת כדי לשלם את חובו
בדרך לקניית טלית קטן? 
הוא יודע מה הוא רוצה. ואתה?
"ערב טוב", אמר הגבוה, "קוראים לי ירחמיאל קראם, ובאתי לכאן לפגוש את הבן שלכם"
הקורונה עשתה לו רק טוב...
הערבי נדהם: "מה?! באמצע אתה מִתְּבֵּלל אתה רואה בבֶּאלֶבּון???"
שו"ת החינוך עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
"אני מרגיש שהאדמה מתחתינו רועדת!", אמר לי
צפו: "במרוקו עשו זאת בקדושה וטהרה"
צפו: מרן הגר''ח קנייבסקי בכותל המערבי
וכי לזאת ייקרא "רעהו"? המצרי הזה הוא חברו של הישראלי?!
מידי שנה היה קובע עימו מחיר דמי שכירות למחסן כדי לאחסן בו את הכבשים...
הסגולה האדירה לבנים ושידוכים בליל הסדר
שידור חוזר: מעמד הכנה לליל הסדר עם הרב שלמה לוינשטיין שליט''א
סיכום מקוצר: כל מה שצריך לזכור בערב פסח שחל להיות בשבת
בסוף זה היה משתלם...
כיצד מסר ה"בבא מאיר" נפש לקיום מצוות הארבע כוסות?
רבבות לומדי הדף היומי התחילו בלימוד פרק 'ערבי פסחים'! בדיוק "שלושים יום קודם החג"!

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/67
דילוג לתוכן