באיזה מקרה אסור לנקות סכין בשבת?

סימן שכ"ג - סעיף ח'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לשפשף כלים בשבת?

מה החידוש בדברי השו"ע שמותר בשבת להדיח כוס ששתה ממנה גוי? באיזה אופן מותר לבטל איסור בשבת?ומדוע אסור להשחיז סכין בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ג סעיף ח' - סעיף י' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כוס ששתה ממנו גוי, מותר ליהודי להדיח את אותה כוס בשבת, והחידוש בזה הוא, שמדובר בכוס שהגוי שתה ממנו יין, והדין הוא, שאסור ליהודי לשתות מאותה כוס אא"כ הדיח אותה, וע"ז קמ"ל השו"ע, שאין בהדחה זו משום 'תיקון מנא', ומבאר המ"ב, שטעם הדבר שאין בזה משום תיקון מנא הוא משום שהכוס עצמה מותרת, והבעיה היא רק במה שנמצא ע"ג הכוס שזה היין, וכשם שמותר להדיח כלים מלכלוך שעל גביהם, כך מותר להדיח את הכוס מיין של הגוי שמונח עליו.

מביא המ"ב, שאסור לבטל איסור בשבת, משום תיקון מנא, דהיינו, הדין הוא שכאשר נתערב דבר איסור בדבר היתר, אם זה יבש ביבש, הוא בטל ברוב, ואם זה לח, צריך שיהיה ששים בהיתר כדי לבטל את האיסור, ואומר המ"ב, שאדם שנפל לו איסור לתוך היתר, אסור לו להוסיף על ההיתר כדי לבטל את האיסור, ולכאורה אין בזה חידוש, כי לא רק בשבת יש בזה בעיה משום תיקון מנא, אלא גם ביום חול יש בזה בעיה שאין מבטלים איסור לכתחילה, וא"כ מה החידוש לעניין שבת? ומבאר המ"ב, שמדובר כאן באופן שמותר לבטל את האיסור, כגון שנתערבה לו חתיכת איסור בהיתר בדבר יבש, הדין הוא, שהאיסור בטל ברוב, אבל אסור לבשלם בקדירה אחת, כיוון שבזה האיסור יתן טעם בהיתר, ובהיתר אין ששים לבטל את האיסור, אבל מבואר בשו"ע בסי' ק"ט, שמותר באופן כזה להוסיף על ההיתר בכדי שיהיה בו ששים ואז לבשל אותם יחד כדי שהאיסור לא יתן טעם בהיתר, ובשבת אסור משום תיקון מנא.

עוד מביא המ"ב, אדם שנפל לו איסור לתוך היתר בדבר לח, והוא רוצה לשער אם יש ששים בהיתר מול האיסור, אסור לו להשתמש בכך בכלי מדידה, אלא מותר לו למדוד אותם בהשערה.

עוד מבואר, שכאשר נתערב יבש איסור בהיתר, אסור לאכול את כל התערובת, אלא יזרוק חתיכה אחת מתוכה, כיוון שזה רק חומרה בעלמא, שהרי מעיקר הדין אם אדם אחד לא אוכל את הכל אלא כל אחד אוכל חלק, מותר, כי אף אחד מהם לא נפגש באיסור, וזה חומרה להשליך חתיכה, ומותר באכילה, וממילא אין זה נחשב תיקון מנא.

מותר בשבת לשפשף את הכלים בכל דבר, אבל כלי כסף אסור לשפשף בשמרי יין שנתקשו, כיוון שזה ממחק ומחליק את הכלי כסף, ומוסיף המ"ב, שזה פסיק רישיה של ממחק, ורק בשאר כלים הדבר מותר, כיוון שאינו מתכוון ולא בטוח שהוא יחליק, משא"כ בכלי כסף.

המ"ב מביא, שאסור להשחיז בסכין בשבת כי זה דומה לממחק, ומביא בשם המהרי"ל, שאוסר לשטוף את הזכוכית בשיבולת שועל להצהירו.

אין חופפים כלים במלח, כיוון שהמלח נמחה ואסור להמיס שלג וברד כיוון שזה דומה למלאכה, אבל מותר להמיס אותו בתוך כוס מים, כיוון שלא עושה שום דבר.

בדרך לצפת? 7 הדברות למטייל בשווייץ של ישראל
'פותחים את היום' בתפילה לרפואת חולי הקורונה
מאות נופשים במלון באלפים, גילו שהם מוחזקים כבני ערובה...
למעלה מ-200 כהנים במעמד 'ברכת הכהנים' בביהכנ"ס בהר נוף
הם בסך הכל יצאו לשבות בצימר...
אנחנו לא 'עוקפים' אותו בשעה שאנו נהנים...
רבינו שליט"א: "צריך לנסוע, זה בריא! ואדרבא מי שלומד הרבה הוא הצריך לנסוע!"
המצב תקוע? - תערבב!
מראה פנים עגמגם כזה, המזכיר מטבל של חריסה מוחמצת...
לא מתנה, לא הלוואה, אז איך משיג אברך מן השורה 200 אלף דולר?
כיצד מומלץ להתנהג כששוטר תנועה עוצר אתכם באמצע הדרך
"החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי!"
איך קרה שהחבר שלי ''הרוויח'' 500 שקל בזכות דו''ח חניה שאני קיבלתי
"אפשר בגלידה להתקרב לעבודת ה'!"
יוצאים לצימר? ככה תעשו את זה נכון
סיפור השגחה מדהים: ניצל ממוות בטוח 'בזכות' תאונה...
האשה שחזרה לחיים בריאים בזכות נגיף הקורונה
החפץ חיים, הקשיב לקריאת המכתב, ואמר שעל פי התיאור, יתכן מאוד שכלי זהב אלו הם כלי הקודש מבית המקדש
מאות בני ישיבות התכנסו ל'קעמפ חיזוק' מיוחד שנמשך על פני יום שלם בעיר סרסל שבפרברי פריז
מדוע אנשים פוחדים מביאת המשיח?
גדולי ישראל מזהירים: "להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני המשפחה הקרובים!"
האזינו: עשרות הרצאות לתשעה באב
כלי המקדש שהתגלו במערה, וילד בן 14 שמבצע עסקת נדל"ן מוצלחת
מוזיקאי עולמי עטור פרסים מקבץ נדבות עם כינור ששווה מיליונים...
התכנית הבינלאומית של 'דרשו' יוצאת לדרך: עשרות אלפי בני ישיבות מרחבי תבל בלימוד משותף
הבן התחתן בלייקווד, האבא רקד במלבורן...
מה לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף?
הורדת מסכה? - הורדת סטנדר מהיכלי הישיבות!
השלטונות מורידים לחץ...
בורו פארק: מה עושה יהודי חרדי בתוך שלולית ענק?
אני מסתכל במד-חום והמספרים קופצים בקצב מבהיל: 40, 41, 42... המכשיר מסמן שמד המעלות הגיע למקסימום
"חשבתי שהקב"ה שומע רק תפילות של חרדים..."
שער חניה חשמלי כמעט הוכנס לבידוד...
מפתיע: מיהו המאושר שזכה לקבל את שעון היד המיוחס שירש האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מאביו הק' ה'בבא מאיר' זי"ע?
''אני לא מאשימה אף אחד. יש כאלה שהעדיפו לשלוח את הילד לגן''
היוזמה הבינלאומית למשבר הקורונה:
מהו סוד סגולותיה של הרבנית קניבסקי ע"ה?
לפתע שמע מאחוריו: "עצור!". היה זה קצין רומני ובידו אקדח. "מה מעשיך?! האם אתה מכשף?!"
"ישב אצלי יהודי ובכה בדמעות שליש. כמעט ברור לו שהוא הדביק מישהו שנפטר לבית עולמו"...
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל: "היכול אחד שאינו עושה כלום להיקרא 'מחנך'?"
חיוורון פשט לפתע על פני הקצין. מחט העירוי נעלמה! בשבריר שנייה הבין את המשמעות...
הספר צנח מארון הספרים לרצפה, ונפתח בדיוק ב...
מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? - מרן שר התורה שליט"א בהתייחסות לענייני השעה
גל ראשון גל שני...
''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים