את מי ראוי לכבד במצוות הגבהת הספר תורה?

הדף היומי בהלכה י"ט בתמוז סימן קמ"ז אמצע סעיף א' 'וי"א' עד סעיף ב'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

על מי נאמר שיענש ויקבר ערום, ומה פירוש הדבר?
על איזה מצוה כתוב שנוטל את שכר כל העולים לתורה?
את מי ראוי לכבד במצוות הגבהת הספר תורה?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א


סימן קמ"ז סעיף א' [ברמ"א]

– דיני גלילת ס"ת –

איסור נגיעה ביריעות הס"ת כשצריך לתקנו ואין אפשרות שלא לגעת מה הדין בשאר כתבי הקודש? מעלתה של מצות הגבהה את מי ראוי לכבד במצוה זו? מה הדין כשמוכרים המצוות? עשיית מפות לס"ת מדברים ישנים |

אסור לגעת בס"ת כאשר ידיו אינם מכוסות, אא"כ יש בגד או מטלית שחוצץ בין ידיו לס"ת, המ"ב אומר, שבאופן שצריך לעשות תיקון בס"ת, וא"א אלא לגעת ביריעות הס"ת בידיו ממש, אז אין עיצה ומותר, אבל כשאין הכרח לגעת בידיו ממש בס"ת, אסור לגעת בס"ת כאשר הוא מחזיק ממש בידים ביריעות הס"ת, וכתוב, שמי שמחזיק את הס"ת ערום, כלומר, שידיו חשופות ללא מחיצה, נקבר ערום, כלומר, ללא אותה מצוה, ולעת"ל לא יקבל את השכר של אותה קריאה בתורה.

כמו כן אותו דין לענין שאר כתבי הקודש שכתובים על קלף, ובדיו, ובגלילה כס"ת, שאסור לגעת בידיו ממש ביריעות, אבל אומר הרמ"א שלא נוהגים להקפיד שלא לגעת בשאר כתבי הקודש, בכ"ז אומר הרמ"א שאם הוא יודע שידיו אינם נקיות, דהיינו, סתם ידים, שהוא לא נטל את ידיו קודם, צריך ליטול את ידיו, ורק אח"כ לגעת בשאר כתבי הקודש, ובס"ת לא יועיל שיטול את ידיו.

מצות הגבהת הס"ת היא מצוה חשובה מאוד, ונוטל שכר כנגד כולם, כלומר, כנגד כל אלו שעלו לס"ת, ולכן נהגו לכבד בזה את האדם הגדול שבבהכנ"ס, לשון השו"ע, האדם הגדול מבין אלו שקראו בתורה, המ"ב מביא שלאו דוקא הגדול מתוך אלו שעלו לתורה, אלא אפילו גדול שבבהכנ"ס מכבדים אותו בהגבהת הס"ת, אבל האידנא שנוהגים למכור את המצוות האלו, אדרבה, שימכרו את המצוות האלו, וא"כ יש בזה חיבוב מצוה, וא"צ לתת דוקא לאדם הגדול.

אין לעשות מפות לס"ת מדברים ישנים שנעשו בהם דברים אחרים לצורך ההדיוט, המ"ב מדייק, שאם עדיין לא השתמשו בהם להדיוט מותר, ומביא בשם המג"א, שאפילו בחדשים שלא השתמשו בהם לצורך הדיוט, כל שנעשו לצורך הדיוט אסור, והנוהג להקל אין למחות בידו.

מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

2/272
דילוג לתוכן