אמירה לגוי עבור חולה שאין בו סכנה

ב' חשון תשע"ט סימן שכ"ח סעיף י"ז- סעיף י"ח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לומר לגוי להכין אוכל לקטן שאין לו מה לאכול? דבר שאסור לעשות לחולה ע"י יהודי, מה הדין כאשר החולה רוצה לעשותו לעצמו? ומדוע התירו להדליק מדורה עבור חולה שהצטנן? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ח סעיף י"ז – סעיף י"ח במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

חולה שאין בו סכנה ונפל למשכב, מותר ליהודי לומר לגוי שיעשה מלאכה עבורו ואפילו מלאכה שאסורה לישראל מדאורייתא, ודווקא אם א"א להמתין עד למוצ"ש, וגם כאשר מדובר בסכנת אבר, אסור לישראל לעבור על איסור דאורייתא לצורך זה, אבל ישראל עצמו לעשות מלאכה מדרבנן עבור החולה, נחלקו בזה השיטות, יש מי שמתיר, יש מי שאוסר, יש מי שמתיר רק בשינוי, ויש מי שאומר שמותר לעשות רק דברים כאלו שאין להם עיקר מהתורה ולא נסמכות למלאכה דאורייתא, ודברי הסברא השלישית נראים.

קטן מוגדר כחולה שאין בו סכנה, ולכן כמו שמותר לומר לגוי שיעשה מלאכה דאורייתא עבור חולה שאין בו סכנה ונפל למשכב, מותר לומר לגוי שיעשה מלאכה עבור קטן לדברים שהוא נזקק להם הרבה, כגון, שאין לו מה לאכול, ודן המ"ב, האם מותר לטלטל מוקצה לצורך אכילת קטן.

מה שאסור לעשות ע"י ישראל, אפילו החולה בעצמו אסור לעשות, אבל ע"י גוי מותר לחולה לסייע לו קצת, כי מסייע אין בו ממש.

הקיז דם ונצטנן, עושים לו מדורה אפילו בתקופת תמוז, ואפילו ישראל יכול להדליק עבורו כיוון שיש בזה סכנת נפשות, וסתם חולה שיש בו סכנה מסוכן אצל קור, ואם אפשר ע"י גוי, יעשה ע"י גוי.

''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים