אם שכרו מהגוי את רשותו בלא הגבלת זמן, עד אימתי מועילה השכירות? – ו' סיון

סימן שפ"ב- סעיף ו'- סעיף ט'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה באידיש
מאת הרב אפרים סגל שליט"אכתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים