אלו עצים אסור לקחת מהסוכה ביום טוב ?

ד' חשון תשפ"א -סימן תקי"ח- סעיף ז'- אמצע סעיף ח' הגה "והוא הדין אם זרק"
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מותר ביום טוב להשתמש בחבילת קנים שהייתה מונחת על הסכך שבסוכה? ומה ההיתר להוציא פירות מבית שהיה כולו סתום בערב יום טוב באופן שהבית נפחת ביום טוב והרי הפירות הם מוקצה?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות יום טוב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ה', סימן תקי"ח סעיף ח' ברמ"א – סעיף ט']

שימוש בחבילות קנים המונחות על הסכך שבסוכה

בחלקו הראשון של הסעיף מבואר, שאסור לקחת עצים ביום טוב מהסוכה, ולא מדובר כאן בסוכה של חג הסוכות, אלא אפילו בסוכה של שאר ימות השנה שהיא עשויה לצל, הדבר אסור משום סותר, ובכל זאת, מותר לקחת מהעצים הסמוכים לדפנות הסוכה, משום שהם לא חלק מהסוכה, וכן אין בזה איסור מוקצה, כיוון שדעתו להשתמש באותם עצים בעת הצורך, אבל אם הוא הסמיך את אותם עצים בדפנות הסוכה כדי לעבות בהם את הסוכה, אסור לו לקחת את העצים משם משום סותר, ועל זה אומר הרמ"א, שחבילות של קנים שהניח על הסכך, מכיוון שהם אגודים יחד, והוא השאיר אותם כך ולא התיר את קשירתם, הם לא מתבטלים לגבי הסכך, כיוון שהוא הניח אותם על גבי הסכך כדי שהם יתייבשו, ומותר לקחת אותם ביום טוב להסקה, וזה מה שכותב הרמ"א, שאם דעתו להסיקם , מותר ליטלן משם, ואפילו קנים אגודים, אבל אם כוונתו הייתה לעבות בהם את הסכך, הם בטלים לגבי הסכך אפילו אם הוא לא התיר את האיגוד שלהם, ואסור ליטול אותם משום סותר, ולא צריך שיחשוב עליהם מאתמול לצורך הסקה, אלא גם אם עכשיו הוא נמלך להסיק אותם, יכול ליטול אותם.

באופן כזה שאסור ליטול את העצים, לא יועיל מה שהסוכה נפלה, משום שהם היו מוקצים כבר בערב יום טוב.

הוצאת פירות מהבית ביום טוב

בית מלא פירות, והבית סתום מכל צד באופן שאי אפשר לקחת מתוכו את הפירות, אם הבית נפחת ביום טוב, הדין הוא שמותר לקחת מתוכו את הפירות, ולא נאמר שמכיוון שבערב יום טוב הבית היה סתום ולא היה אפשר לקחת מן הפירות, אם כן הפירות הם מוקצה, קמ"ל שלא, אלא מכיוון שהפירות עצמם מוכנים, ורק מחמת סיבה צדדית שהבית היה סתום לא היה אפשר לקחת מהם, אין בהם משום מוקצה.

דן הביאור הלכה, האם גם בבית בריא לגמרי, מותר לקחת מן הפירות אם הבית נפחת, או רק בבית רעוע שעשוי מאבנים סדורות אחת על גבי חברתה בלי טיט, שבאופן כזה אין איסור דאורייתא בסתירת הבית, אלא רק מדרבנן, ורק באופן כזה הפירות לא נחשבים למוקצה, אבל בבניין גמור שיש בו סתירה מן התורה, אולי הפירות נחשבים למוקצה, והביאור הלכה מחמיר בעניין.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

סגולה לזיווג ולכל הישועות מפרשת תזריע מצורע
לקרוא ולהתפעם: היהודי הגיע מעולם האמת כדי לשלם את חובו
בדרך לקניית טלית קטן? 
הוא יודע מה הוא רוצה. ואתה?
"ערב טוב", אמר הגבוה, "קוראים לי ירחמיאל קראם, ובאתי לכאן לפגוש את הבן שלכם"
הקורונה עשתה לו רק טוב...
הערבי נדהם: "מה?! באמצע אתה מִתְּבֵּלל אתה רואה בבֶּאלֶבּון???"
שו"ת החינוך עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
"אני מרגיש שהאדמה מתחתינו רועדת!", אמר לי
צפו: "במרוקו עשו זאת בקדושה וטהרה"
צפו: מרן הגר''ח קנייבסקי בכותל המערבי
וכי לזאת ייקרא "רעהו"? המצרי הזה הוא חברו של הישראלי?!
מידי שנה היה קובע עימו מחיר דמי שכירות למחסן כדי לאחסן בו את הכבשים...
הסגולה האדירה לבנים ושידוכים בליל הסדר
שידור חוזר: מעמד הכנה לליל הסדר עם הרב שלמה לוינשטיין שליט''א
סיכום מקוצר: כל מה שצריך לזכור בערב פסח שחל להיות בשבת
בסוף זה היה משתלם...
כיצד מסר ה"בבא מאיר" נפש לקיום מצוות הארבע כוסות?
רבבות לומדי הדף היומי התחילו בלימוד פרק 'ערבי פסחים'! בדיוק "שלושים יום קודם החג"!

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

2/115
דילוג לתוכן