אימתי מועילה שכירות משר העיר? – כ"ז סיון

סימן שצ"א-מאמצע סעיף א' "וכשיש שתי חצירות"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה באידיש
מאת הרב אפרים סגל שליט"אכתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים