איך עושים שיתופי מבואות ?

ט"ז סיון תשע"ט - סימן שפ"ו- סעיף א'- סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע צריך לעשות שיתופי מבואות?מה ההבדל בין שיתופי מבואות לעירובי חצרות? איזה דבר יכול למנוע שיתוף של כמה מבואות יחד? ומה הדין כאשר חלק מבני המבוי רוצים להשתתף באופן נפרד? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שפ"ו סעיף א' – סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

חז"ל אסרו להוציא כלים מהחצרות שבמבוי אל המבוי עצמו, מפני שהחצרות הם רשויות פרטיות יותר, והמבוי הוא רשות יותר כללית, וחששו חז"ל, שאם יהיה מותר להוציא חפצים מהחצרות אל המבוי בשבת, יבואו בסופו של דבר להוציא גם חפצים מרשות לרשות, וכשם שחז"ל גזרו ואמרו, שאסור להוציא חפצים מהבתים לחצר אא"כ עשו עירובי חצרות, משום שהבית הוא רשות פרטית, והחצר היא רשות כללית שמשותפת לכמה דיירים, וזה מפני הגזירה שמא יבואו להוציא מרשות לרשות, כך גזרו ואמרו, שאסור להוציא חפצים מהחצרות למבוי, שמא יבואו להוציא מרשות לרשות, אא"כ עשו שיתופי מבואות, דהיינו, שגובים דבר מאכל מכל בני המבוי, ועי"ז מתאחדים כולם להיות רשות אחת, ואין חילוקי רשויות ביניהם, וכמו עירובי חצרות.

ישנם שני הבדלים בין שיתופי מבואות לבין עירובי חצרות, הבדל ראשון הוא, שעירובי חצרות נעשים דווקא בפת, ואילו שיתופי מבואות אפשר גם במאכל אחר, וטעם החילוק בזה מבאר המ"ב, כיוון שעירובי חצרות עניינם לערב את דיורי החצר, וכאשר אנחנו רוצים לערב את כל דיורי החצר, צריך למצוא משהו שמתאים לדירה, ודירתו של אדם נמשכת אחרי פיתו, וההבדל השני הוא, עירובי חצרות לאחר שגבו את הפת, צריך להניח אותו בבית שבחצר, אבל שיתופי מבואות, אפשר להניח באוויר שבחצר, וטעם החילוק הוא כנ"ל, שעירובי חצרות עניינם לאחד את הדיורים שבחצר, לכן צריך להניח אותם בבית דירה, אבל שיתופי מבואות, אין עניינם לאחד את הדיורים, שהרי לא דרים בה, אלא עניינם לאחד את כל החצרות, לכן אפשר להניח בחצר, ולכן אפשר גם ליתנו באוויר החצר, או בבית שאין בו ד' על ד', ועכ"פ צריך שיהיה במקום המשתמר, ולכן לא שמים את השיתופי מבואות באוויר המבוי, כי שם זה לא משתמר, אלא יתן אותו באוויר החצר שהוא מקום המשתמר.

באופן עקרוני, אפשר לעשות שיתופי מבואות גם לבני כמה מבואות, אבל צריך שלא יהיה בין המבואות מקום שהוא אסור בטלטול, כי אם יש מקום שאסור בטלטול, המבואות לא יכולות להתחבר יחד, כי יש מקום שמפריד ביניהם, והרי העניין של השיתופי מבואות הוא, שכל מבוי ומבוי יכול ליטול את דבר המאכל שבו כולם מתערבים, וכאשר יש מקום שאסור לטלטל, נמצא א"כ, שבני המבואות לא יכולים ליטול את המאכל לעצמם, וממילא לא מועילים השיתופי מבואות בכזה אופן.

צ"ב מה שמוסיף השו"ע 'שדלתות כל אחד מהמקומות נעולים בלילה, והשמש גובה קמח מכולם ואינו מועיל להם להשתתף', מה העניין של הדלתות הנעולות, והרי השו"ע הסביר, מכיוון שיש מקום שאסור בטלטול שמפסיק ביניהם, המבואות לא יכולות להשתתף יחד, ולמה צריך את התוספת שזה נעול בלילה וכו'? ומציע המ"ב שני אפשרויות, אפשרות ראשונה, שזה לאו דווקא, וגם אם הדלתות שביניהם פתוחות, המבואות אינם יכולים להשתתף יחד, כי ביניהם יש מקום שהוא אסור בטלטול, והם לא יכולים להביא את מאכל השיתוף אליהם, אפשרות שנייה, שזה בדווקא, דהיינו, מדובר באופן שהמבואות רחוקים אחד מהשני, ואין ביניהם מקום האסור בטלטול שמפסיק ביניהם, אלא שיש ביניהם דלתות שמפסיקות ביניהם, וכיוון שהם נעולות בלילה, ומכיוון שהמבואות רחוקות אחת מהשנייה, לא יכולים לערב ביניהם ולהשתתף יחד, וזה כוונת השו"ע.

בני מבוי שחלקם רוצים להשתתף באופן נפרד, לא יכולים להשתתף יחד אא"כ הם הפרידו בינם לבין בני המבוי האחרים בשני פסים ובצורת הפתח, ואם לא הפרידו ביניהם, בני המבוי האחר שלא עירבו איתם, אוסרים עליהם, כי דריסת רגליהם של האחרים עליהם, ואומר הרמ"א, זה הכל במבוי אחד, אבל בכמה מבואות שבעיר אחת, אע"פ שהם בעיר אחת ומוקפים חומה, הם לא נחשבים כבני מבוי אחד שאינם יכולים להיחלק ולהשתתף לבדם, אלא מבוי אחד יכול להשתתף לבדו בלי המבואות האחרים, וטעם הדבר הוא, כיוון שבני המבוי האחר, אין דריסת רגלם על המבוי הזה.

ה'דיל' המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובניה בביתר עילית
כשהמדע המשוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה...
"התעוררתי בבהלה מהחלום. ידעתי שאין זה סתם דמיון!"
הבבא סאלי זי"ע החל לצעוק: "מדוע נכנסת? מי התיר לך לבוא כאן?"...
כשביקשו מהאחים וולפסון להוריד את הכיפה לפני פגישה עם טייקון...
צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"
הוא נזרק בכל אבריו והחל לזעוק. פחד אלוקים! הנקודה היהודית שבקרבו הוצתה באחת...
הוא החליט לוותר על אף שהצדק היה עימו, ומיד יצאו כולם מן המים. ואז התגלה הנס הגדול...
"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים