איזו קולא גדולה יוצאת מכך שהעיר נחשב כד' אמות ?

י' אב תשע"ט - סימן ת"ח- מאמצע סעיף א' בהגה "ו"מ אם כלתה"- סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכמה אמות מקבל אדם שמניח את עירובו בשדה?ומה הדין באופן שמניח את עירובו במקום המוקף במחיצות?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימנים ת"ח סעיף א' בדברי הרמ"א  בסוף הסעיף – סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מבואר ברמ"א, שאדם שהניח עירובי תחומין, שמקבל עי"ז אלפיים אמה נוספים, ויש עיר שמובלעת בתוך האלפיים אמה שלו, היא נחשבת כד' אמות בלבד, ולכן, אם עירב לכיוון מזרח, ויש עיר שמובלעת בתוך התחום שלו, האלפיים אמה שהוא קיבל בעקבות העירובי תחומין, מסתיימים בסוף העיר, והוא מקבל את תשלום האלפיים אמה מהעיר והלאה לכיוון מזרח, דהיינו, כיוון שהעיר נחשבת כד' אמות, הוא מקבל עוד 996 אמות, ובאופן כזה שהעיר כד' אמות, יש קולא גדולה, שזה גם לרוחבה של העיר, ולכן יכול ללכת עוד אלפיים גם לכיוון צפון ודרום, והמ"ב מביא, שהאחרונים חולקים על הרמ"א בזה, וסוברים, שאם מקום השביתה שלו גדול יותר ורחב יותר מהעיר, הוא מקבל כפי מידת רוחב תחומו, ואם העיר רחבה יותר מרוחב תחומו, הוא יכול ללכת בכל העיר, אבל לא מחוצה לה, וגם לשיטת הרמ"א, זה הכל לרוח המזרחית, אבל לרוח מערבית, דהיינו, הרוח שהוא לא רצה ללכת בה, גם אם יש שם עיר, הוא לא מקבל את הצדדים של העיר, אלא רק כנגדו.

אדם שמניח את עירובו בשדה, הוא מקבל רק ד' אמות בלבד, וחוצה להם אלפיים אמה לכל רוח, אבל אדם שמניח את עירובו בתוך מקום שמוקף במחיצות, ויש בהם דיורים, הדין הוא, שכל המקום נחשב כד' אמות.

''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים