איזו הרכבה של חלקי כלי אסורה בשבת מן התורה?

הדף היומי בהלכה כ"א סיון- סימן שי"ג סעיף ה' - סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אקורה שנשברה באיזה אופן מותר לתמוך בה שלא תיפול?

צירים של שידה שהתפרקו האם מותר להחזירם למקומם? ומדוע אסור בשבת לחבר מיטה המתפרקת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שי"ג סעיף ה' – סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

'צירים' של שידה תיבה ומגדל שהתפרקו ממקומם, אסור להחזיר אותם חזרה אל הנקב שלהם, ואם התפרק רק חלק מהציר, יש הבדל בין הציר העליון בין הציר התחתון, כאשר מדובר על הציר התחתון, מותר להחזיר אותו חזרה אל הנקב שלו כיוון שהוא נשאר במקומו ואינו נופל, אבל אם מדובר על הציר העליון, אפילו שיצא רק במקצת, אסור להחזיר אותו חזרה, כיוון שכשהוא יוצא אין לו קיום.

מיטה של פרקים, דהיינו, מיטה המתפרקת שמשתמשים בה בדרך כלל עוברי דרכים שצריכים לקחת איתם מיטה, הם מפרקים אותה בדרך, וכשמגיעים לעיר, מחברים אותה וישנים עליה, מבואר בשו"ע, שאסור להחזיר אותה חזרה ולחבר אותה בשבת, משום 'מכה בפטיש' (ומביא המ"ב, שיש צד שזה משום 'בונה') ואפילו שמחזיר באופן רפוי יש בזה איסור, גזירה שמא יחזיר בחוזק, אא"כ דרכה תמיד להיות רפויה שאז לא חוששים שיחזיר בחוזק כיוון שדרכה להיות רפויה, וכן לעניין כוס המתפרקת, נחלקו בזה השיטות, י"א שמותר להחזיר את הכוס בצורה רפויה, כי אין דרכה של הכוס להדק אותה בחוזקה, וי"א שאסור, כי דרכה של הכוס להדק אותה.

המ"ב מביא, שכיסוי הכלים, דהיינו, דברים שתמיד מחברים אותם ומפרקים אותם, אע"פ שמהדק אותם היטב, מותר, כיוון שכך היא הדרך בזה.

קורה מקורת הבית שנשברה ורוצה לתמוך בקורה ע"י עץ שלא תיפול, הדבר תלוי, אם מניח תחתיה עץ כדי לתמוך בה שלא תוסיף ליפול, מותר, אבל אם מניח תחתיה עץ כדי לתקנה, אסור, ובכ"א אסור להכניס תחתיה את 'ארוכות המיטה' כיוון שאז א"א להוציא אותם, וממילא יש בזה משום ביטול כלי מהיכנו, שהוא כסותר את ארוכות המיטה בכך שמכניס אותם תחת הקורה.

מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים