איזה עוגה עם אותיות מותר בשבת לפרוס?

ט' בטבת תשע"ט - סימן ש"מ- מאמצע סעיף ג' הגה "אסור לשבר עוגה"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אספר שכתובים אותיות על חודי הדפים האם יש איסור להשתמש בו בשבת?האם מותר לתת לקטן עוגה שאסור לפרוס בשבת?ומה הדין כאשר רוצה לפרוס עוגה עם ציורים?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"מ סעיף ג' באמצעו במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כותב הרמ"א בשם המרדכי, שאסור לפרוס עוגה שכתובים עליה אותיות, וכן אסור לאכול אותה, כיוון שאגב כך הוא מוחק את האותיות הכתובים עליה, ומביא המ"ב שי"א, שהוא הדין בעוגה שמצוירים עליה ציורים הדבר אסור, ואע"פ שהאיסור של מוחק מדאורייתא הוא רק במוחק ע"מ לכתוב, והרי בזה אין מוחק ע"מ לכתוב, מבאר המ"ב, שמדרבנן האיסור של מחיקה הוא גם שלא ע"מ לכתוב.

המ"ב מביא, שהאיסור הוא רק כאשר גדול פורס או אוכל את העוגה, אבל מותר לתת את העוגה לפני קטן שיאכל ממנה, וטעם הדבר הוא, כיוון שקטן אוכל נבלות אין ב"ד מצווים להפרישו.

בעצם דברי הרמ"א שאוסר לפרוס או לאכול עוגה כזאת, מביא המ"ב בשם הדגול מרבבה שחולק על כך וסובר, שהדבר מותר בשבת, והטעם, כיוון שיש כמה צדדים להקל בזה, שהרי זה מקלקל, וזה נעשה כלאחר יד אגב פריסה או אכילה של העוגה, וכן אינו מתכוון, וכן מדובר באיסור דרבנן, ומהני טעמי, מתיר הדגול מרבבה לפרוס או לאכול עוגה כזאת, והמ"ב מביא, שאפשר לסמוך עליו ולהקל כשזה בדרך אכילה, ובכ"ז גם לדברי הרמ"א שיש בזה איסור, האיסור הוא רק כאשר האותיות כתובים מחומר אחר, אבל עוגה שחקוקים בה אותיות, אין בזה משום מוחק, כיוון שזה לא נחשב לכתב.

ספר שכתובים על חודי דפיו אותיות, האם מותר לפתוח או לסגור אותו בשבת? שהרי כשפותח הוא מוחק וכשסוגר הוא כותב, ואומר המ"ב, שיש אוסרים, ויש מקילים כיוון שהספר עשוי לכך וא"כ זה כמו דלת שפותח וסוגר, ומ"מ נכון להחמיר אם יש לו ספר אחר, ובשעה"צ מביא, שלכתחילה לא ראוי בכלל לכתוב אותיות ע"ג חודי הדפים, כיוון שכאשר פותח את הספר, האותיות נמחקות.

''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים