אופן הטלטול בכותל שנפרץ מצידו האחד לרה"ר

ד' באדר ב תשע"ט - סימן שס"ג- סעיף א'- סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכיצד יעשה כאשר רוצה לתקן את הכותל להתיר בטלטול בשני צידי הפירצה?מה הדין באופן שתיקן ע"י פס פחות מי' טפחים? ובאיזה אופן צריך לתקן ע"י צורת הפתח? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ג סעיף א' – סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מן התורה, כל מקום שהוא לא רה"ר, מותר לטלטל בו, מקום שמוקף בג' מחיצות, הוא ודאי לא רה"ר, ובבה"ל מביא שיטות שהוא נחשב לרה"י, ומן התורה מותר לטלטל בו, ומדרבנן גזרו על מבוי שעל חצר שיש בהם ג' מחיצות, וברוח הרביעית הם פרוצים לרה"ר או לכרמלית, שיהיה אסור לטלטל בהם ביותר מד' אמות עד שיעשה תיקון ברוח הרביעית, וטעם האיסור הוא, כיוון שהם דומים קצת לרה"ר, והתיקון לזה מבואר בסעיף ב'.

כותל חצר שנפרץ לגמרי לרה"ר או לכרמלית עד י' אמות וכ"ש בפחות מי', הוא צריך תיקון ע"י שיקח פס ד' טפחים העשוי מעץ או מתכת וכדומה, ויעמיד אותו בצד אחד של הפירצה, ועי"ז מתקן את החצר ומותר לטלטל בה, וכל זה אם רוצה לתקן בצד אחד בלבד שאז מעמיד באותו צד דבר חשוב, אבל אם הוא רוצה לתקן בשני צידי הפירצה, מספיק אפילו פס של משהו בשני הצדדים, דהיינו, שיניח שם עמודים קטנים בשיעור של משהו.

הפס' ד' בצד אחד של הכותל הפרוץ, או שני משהויין בשני צדדי הפירצה, א"צ דווקא לבנות אותם לשם תיקון, אלא גם אם הכותל נפרץ, ונשאר ממנו שיעור של ד' טפחים בצד אחד, מועיל לתקן את החצר, וכן אם הכותל נפרץ ונשאר שני משהויין מהכותל בשני הצדדים שלא נפרצו, הם מועילים לתקן את החצר.

צריך שהתיקון יעשה בפס שיש בגובהו י' טפחים, דאל"כ אין עליו שם של מחיצה.

כותל שנפרץ במילואו, גם אם הפירצה קטנה שאינה בשיעור ד' טפחים, אבל כיוון שזה במילואו ואפילו ברוב הכותל שהפרוץ מרובה על העומד, זה כבר אוסר את כל החצר בטלטול וצריך תיקון, אא"כ העומד מרובה על הפרוץ, שאז רובו ככולו ונחשב כמי שהכל סתום.

א"כ יש ג' אפשרויות כדי לתקן את הכותל הפרוץ:

א. ע"י שמעמיד פס ד'.

ב. ע"י שמעמיד שני משהויין.

ג. בעומד מרובה על הפרוץ.

אם יש בפירצה יותר מי' אמות, אפילו שאינה במילואה, היא מבטלת את הכותל, וצריך לתקן אותה ע"י צורת הפתח.

מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים