אופן הטלטול בכותל שנפרץ מצידו האחד לרה"ר

ד' באדר ב תשע"ט - סימן שס"ג- סעיף א'- סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכיצד יעשה כאשר רוצה לתקן את הכותל להתיר בטלטול בשני צידי הפירצה?מה הדין באופן שתיקן ע"י פס פחות מי' טפחים? ובאיזה אופן צריך לתקן ע"י צורת הפתח? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ג סעיף א' – סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מן התורה, כל מקום שהוא לא רה"ר, מותר לטלטל בו, מקום שמוקף בג' מחיצות, הוא ודאי לא רה"ר, ובבה"ל מביא שיטות שהוא נחשב לרה"י, ומן התורה מותר לטלטל בו, ומדרבנן גזרו על מבוי שעל חצר שיש בהם ג' מחיצות, וברוח הרביעית הם פרוצים לרה"ר או לכרמלית, שיהיה אסור לטלטל בהם ביותר מד' אמות עד שיעשה תיקון ברוח הרביעית, וטעם האיסור הוא, כיוון שהם דומים קצת לרה"ר, והתיקון לזה מבואר בסעיף ב'.

כותל חצר שנפרץ לגמרי לרה"ר או לכרמלית עד י' אמות וכ"ש בפחות מי', הוא צריך תיקון ע"י שיקח פס ד' טפחים העשוי מעץ או מתכת וכדומה, ויעמיד אותו בצד אחד של הפירצה, ועי"ז מתקן את החצר ומותר לטלטל בה, וכל זה אם רוצה לתקן בצד אחד בלבד שאז מעמיד באותו צד דבר חשוב, אבל אם הוא רוצה לתקן בשני צידי הפירצה, מספיק אפילו פס של משהו בשני הצדדים, דהיינו, שיניח שם עמודים קטנים בשיעור של משהו.

הפס' ד' בצד אחד של הכותל הפרוץ, או שני משהויין בשני צדדי הפירצה, א"צ דווקא לבנות אותם לשם תיקון, אלא גם אם הכותל נפרץ, ונשאר ממנו שיעור של ד' טפחים בצד אחד, מועיל לתקן את החצר, וכן אם הכותל נפרץ ונשאר שני משהויין מהכותל בשני הצדדים שלא נפרצו, הם מועילים לתקן את החצר.

צריך שהתיקון יעשה בפס שיש בגובהו י' טפחים, דאל"כ אין עליו שם של מחיצה.

כותל שנפרץ במילואו, גם אם הפירצה קטנה שאינה בשיעור ד' טפחים, אבל כיוון שזה במילואו ואפילו ברוב הכותל שהפרוץ מרובה על העומד, זה כבר אוסר את כל החצר בטלטול וצריך תיקון, אא"כ העומד מרובה על הפרוץ, שאז רובו ככולו ונחשב כמי שהכל סתום.

א"כ יש ג' אפשרויות כדי לתקן את הכותל הפרוץ:

א. ע"י שמעמיד פס ד'.

ב. ע"י שמעמיד שני משהויין.

ג. בעומד מרובה על הפרוץ.

אם יש בפירצה יותר מי' אמות, אפילו שאינה במילואה, היא מבטלת את הכותל, וצריך לתקן אותה ע"י צורת הפתח.

לא מוצאים את המפתחות, אולי את הכרטיס?
"מי זה היה 'ראביי נאקמאן פראם ברסלב'?..."
מפתיע: האשה נכנסה לחדרי ודרשה: "אתה מחזיר עכשיו את הכסף למי שהעביר אותו!"
מאיפה נחתו אצלי אלף שקלים?
מי לא רוצה להצליח בכל מעשי ידיו?
מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת וירא
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים