אדם ששבת בתחום העיר האם מותר לו ללכת בתוך העיר ?

כ"א תמוז תשע"ט - סימן ת'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אישן מחוץ לעיר והתעורר ומצא את עצמו בתחום העיר היכן קנה שביתה? ומה הדין כאשר בדעתו להיכנס לעיר ואמר בפיו שרוצה לקנות שביתה במקומו?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן ת' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שהלך בדרך בער"ש לביתו, ובדעתו היה להיכנס לעיר מסוימת, ולא הספיק להיכנס עד שנכנסה שבת , ובבין השמשות הוא שבת בתחום העיר, דהיינו, לא בעיר עצמה, אלא באלפיים אמה הסמוכים לעיר, ולא ידע שהוא בתחום העיר, הדין הוא, שהוא קונה את שביתת אנשי העיר, ויכול ללכת את כל העיר כולה, שכל העיר כולה נחשבת כד' אמות, ומחוץ לעיר אלפיים אמה לכל רוח, ומוסיף המ"ב, אפילו שהוא התכוון לקנות שביתה במקומו, בכ"א הוא קונה את שביתת אנשי העיר, כי שם הוא רצה להיות, ובאמת הוא הגיע בכניסת השבת לתחום העיר.

כאשר הוא נחשב כאנשי העיר, יש בזה חומרא בכך שהוא מפסיד את המקום שבו הוא ישב, שאין לו משם אלפיים, כיוון שהוא נחשב כאחד מבני העיר, ואומר המ"ב, שחז"ל הקלו כלפיו, כיוון שהוא רצה להיות בעיר, אבל אם החליט שהוא רוצה להישאר ולקנות שביתה במקום בו היה בבין השמשות, הוא מקבל את השביתה במקומו.

אומר השו"ע, זה הכל כאשר בדעתו היה להיכנס לעיר, אבל אם לא רצה להיכנס לעיר, והתעורר ומצא את עצמו בתוך העיר, קנה שביתה במקום שהוא נמצא, ומשם אלפיים אמה לכל רוח, ולא קנה שביתה בעיר.

אומר הרמ"א, גם במקרה שבדעתו להיכנס לעיר, והוא בתחום העיר בבין השמשות, אבל הוא הוציא מפיו ואמר, 'אני רוצה לקנות שביתה במקומי', קונה שביתה במקומו, ואע"פ שהוא רצה להיכנס לעיר, ואע"פ שאם הוא היה יודע שהוא בתחום העיר הוא לא  היה מוציא מפיו את מה שהוא הוציא, בכ"ז קונה שביתה במקומו.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים