אדם שנדר שלא לישון בשבת האם מותר להתיר את נדרו?

י"ט בטבת תשע"ט - סימן שמ"א

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הטעם שאסור להתיר נדרים בשבת?מדוע עדיף שלא לספר לבעל על נדרי אשתו בשבת? ומה ההיתר להתיר בשבת חרם שעשו על יהודי מהקהל?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שמ"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

באופן עקרוני אסור להתיר נדרים בשבת משני סיבות: א. זה טירחה בחינם. ב. ממצוא חפצך.

ישנם כמה אופנים שבהם מותר להתיר נדרים בשבת:

א. כאשר יש בהתרת הנדר צורך לשבת או צורך מצוה, כגון, אם נדר שלא לאכול או שלא לשתות, מותר להתיר לו את הנדר כדי שיוכל לאכול ולשתות בשבת, ומביא המ"ב, שלאו דווקא אם נדר שלא לאכול בכלל או שלא לשתות בכלל, אלא גם כאשר נדר שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין, מותר להתיר לו את הנדר כדי שיוכל לאכול בשר ולשתות יין שיש בזה מצוה, וה"ה אם נדר שלא לישון בשבת, מותר להתיר לו את הנדר, כיוון שהשינה היא אחד מתענוגי שבת למי שרגיל בכך.

ב. בעל בנדרי אשתו, כגון אם שמע הבעל את הנדר של אשתו בשבת, ואם הוא לא יפר לה את זה היום, הוא לא יוכל להפר לה את הנדר, שהרי יכול הבעל להפר רק 'ביום שמעו', באופן כזה מותר לו להפר בשבת, ומביא המ"ב, שהבעל שמפר נדרי אשתו זה רק ביום שמעו, אבל לא מעת לעת, דהיינו, אם שמע את הנדר ביום השבת, יכול להפר עד שחשכה ולא יותר, ולכן, גם אם הוא שמע שהיא נדרה לקראת סוף השבת, שימהר להפר, כיוון שאחרי חשכה לא יוכל להפר, ועוד מביא המ"ב, שכאשר בעל מפר נדרי אשתו, לא יאמר לה 'מופר לך' כמו שאומר בימות החול, אלא יפר לה אותם בלב, ואח"כ יאמר לה שיכולה לאכול ולשתות, ועוד אומר המ"ב, שיותר טוב שלא לדווח לבעל על הנדרים של אשתו בשבת, שהרי יוכל להפר רק ביום שמעו, וזה רק בשבת, ולכן עדיף לומר לו את זה ביום אחר.

ג. אדם שנשבע שעד יום פלוני הוא יעשה מלאכה מסוימת, ואותו יום פלוני חל בשבת, ואותה מלאכה אסורה בשבת, א"כ כדי שלא יחל את דיבורו, מפירים לו את השבועה בשבת עצמה.

ד. חרמי קהל, דהיינו, שהחרימו יהודי מסוים, אפשר להתיר את החרם בשבת, כיוון ששבת הוא זמן שרבים מתאספים, ואם לא יפרו בשבת, ביום חול לא יוכלו להפר את זה, כיוון שלא ימצאו את הרבים יחד, וא"כ יש לזה גדר של בעל בנדרי אשתו, שאם לא יפר אותם היום, לא יוכל להפר אותם אף פעם.

זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים