אבד המפתח של מקום הנחת העירוב האם העירוב מועיל ?

י"ב אב תשע"ט -סימן ת"ט- סעיף ב'- סעיף ד'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם שרוצה לקנות שביתה ברה"ר והניח עירוב תחומין ברה"י הסמוך מדוע העירוב לא חל?על אלו שבותים גזרו חכמים בבין השמשות ועל אלו שבותים לא גזרו?וכיצד יכול אדם להיכשל באיסור מעביר ד' אמות ברה"ר אע"פ שמעביר פחות פחות מד' אמות?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימנים ת"ט סעיף ב' – סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

העירוב תחומין צריך להיות במקום כזה שהוא יכול להגיע אליו בבין השמשות, ואדם שרוצה לקנות שביתה בנקודה מסוימת ברה"ר, והוא הניח את העירוב תחומין ברה"י הסמוכה לאותה נקודה, העירוב תחומין לא חל, כיוון שבאותה נקודה שעומדת ברה"ר ששם הוא רוצה לקנות שביתה, הוא לא יכול להביא לשם את העירוב תחומין, כיוון שהעירוב תחומין נמצא ברה"י, וכן להפך, באדם שרוצה לקנות שביתה ברה"י, והוא הניח את העירוב תחומין לפני שבת ברה"ר, העירוב תחומין לא חל, כיוון שבזמן קניית העירוב, דהיינו, בבין השמשות, הוא לא יכול להביא אליו את המזון שתי סעודות של העירובי תחומין מרה"ר אל רה"י, שהרי יש בזה איסור דאורייתא של הוצאה מרשות לרשות, כי הלא העיקרון של עירוב תחומין, הוא משום שאנחנו רואים שע"י שהוא מניח שתי סעודות בתוך התחום, שם זה מקום שביתתו ושם דירתו, ומונים לו משם אלפיים אמה, וכיוון ששם הוא מקום דירתו, צריך שתהיה לו את האפשרות להביא אליו משם את המזון שתי סעודות, אבל אם מדובר שהעירוב תחומין עומד ברשות שאסורה רק מדרבנן, כגון, שהוא נמצא ברה"י, והעירוב בכרמלית, וכן להפך, העירוב תחומין חל, כיוון שכל דבר שהוא משום שבות, לא גזרו עליו בין השמשות לצורך מצוה, והרי אין מערבין עירובי תחומין אלא לדבר מצוה.

המ"ב אומר, שאפילו שמדובר בשני איסורים דרבנן, כגון, שהעירוב תחומין נמצא ע"ג אילן שהוא כרמלית, והוא ברה"י, שיש בזה שני שבותים, גם אילן שהרי אין משתמשין באילן, וגם כרמלית, בכ"ז, בבין השמשות מותר לעבור אפילו על שני שבותים לצורך מצוה, אז הוא יכול להביא אליו למקום בו הוא נמצא את העירובי תחומין מהכרמלית לרה"י.

אומר השו"ע, אע"פ שכל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בבין השמשות, זה הכל בכל השבותים, אבל יש שני שבותים שגזרו עליהם גם בבין השמשות, והם, אם הניח את העירוב בראש הקנה או הקונדס הצומחים מהארץ, זה לא עירוב, כיוון שהצמחים האלו רכים, ואפשר להגיע בקלות לידי איסור 'קוצר' מדאורייתא, לכן, אע"פ שבאופן עקרוני האיסור השתמשות באילן הוא רק מדרבנן, אבל בזה כיוון שהם נוחים להיקטם, קל מאוד לעבור על ידיהם באיסור 'קוצר', ולכן גזרו עליהם גם בבין השמשות.

המ"ב מביא, שאותו הדבר באיסור מעביר ד"א ברה"ר, שהדבר אסור מן התורה, אבל פחות פחות מד' אמות מותר מן התורה, ורק מדרבנן אסור, אבל דרבנן כזה שקל להגיע על ידו לאיסור דאורייתא אם הוא לא ידייק ויגיע לד' אמות שלימות, הוא יעבור על איסור דאורייתא, ולכן, אדם שהתכוון לקנות שביתה ברה"ר, והוא הניח את העירובי תחומין במרחק של ח' אמות מהמקום בו הוא רוצה לקנות שביתה, אע"פ שיש לו אפשרות להביא את העירובי תחומין אליו ע"י שהוא יטלטל אותם פחות פחות מד' אמות, ובכך יעבור רק על איסור דרבנן, אבל כיוון שבכך קל להגיע לידי איסור דאורייתא, גזרו עליו גם בבין השמשות, וממילא העירוב תחומין לא יחול.

אבד המפתח של המקום בו נמצא העירוב, ואין לו גישה אל העירוב תחומין, אם יכול להוציא אותו בלי עשיית מלאכה דאורייתא, הרי זה עירוב, אבל אם זה כרוך באיסור בדרבנן בלבד, כל דבר שהוא משום שבות, לא גזרו עליו בבין השמשות לצורך מצוה, וממילא זה נחשב שהוא ועירובו ברשות אחת, אבל אם זה כרוך באיסור דאורייתא, אז הוא ועירובו בשתי מקומות נפרדים, ממילא העירוב תחומין לא חל, כי אין לו אפשרות להביאו אליו בבין השמשות.

כיצד מומלץ להתנהג כששוטר תנועה עוצר אתכם באמצע הדרך
"החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי!"
איך קרה שהחבר שלי ''הרוויח'' 500 שקל בזכות דו''ח חניה שאני קיבלתי
"אפשר בגלידה להתקרב לעבודת ה'!"
יוצאים לצימר? ככה תעשו את זה נכון
סיפור השגחה מדהים: ניצל ממוות בטוח 'בזכות' תאונה...
האשה שחזרה לחיים בריאים בזכות נגיף הקורונה
החפץ חיים, הקשיב לקריאת המכתב, ואמר שעל פי התיאור, יתכן מאוד שכלי זהב אלו הם כלי הקודש מבית המקדש
מאות בני ישיבות התכנסו ל'קעמפ חיזוק' מיוחד שנמשך על פני יום שלם בעיר סרסל שבפרברי פריז
מדוע אנשים פוחדים מביאת המשיח?
גדולי ישראל מזהירים: "להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני המשפחה הקרובים!"
האזינו: עשרות הרצאות לתשעה באב
כלי המקדש שהתגלו במערה, וילד בן 14 שמבצע עסקת נדל"ן מוצלחת
מוזיקאי עולמי עטור פרסים מקבץ נדבות עם כינור ששווה מיליונים...
התכנית הבינלאומית של 'דרשו' יוצאת לדרך: עשרות אלפי בני ישיבות מרחבי תבל בלימוד משותף
הבן התחתן בלייקווד, האבא רקד במלבורן...
מה לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף?
הורדת מסכה? - הורדת סטנדר מהיכלי הישיבות!
השלטונות מורידים לחץ...
בורו פארק: מה עושה יהודי חרדי בתוך שלולית ענק?
אני מסתכל במד-חום והמספרים קופצים בקצב מבהיל: 40, 41, 42... המכשיר מסמן שמד המעלות הגיע למקסימום
"חשבתי שהקב"ה שומע רק תפילות של חרדים..."
שער חניה חשמלי כמעט הוכנס לבידוד...
מפתיע: מיהו המאושר שזכה לקבל את שעון היד המיוחס שירש האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מאביו הק' ה'בבא מאיר' זי"ע?
''אני לא מאשימה אף אחד. יש כאלה שהעדיפו לשלוח את הילד לגן''
היוזמה הבינלאומית למשבר הקורונה:
מהו סוד סגולותיה של הרבנית קניבסקי ע"ה?
לפתע שמע מאחוריו: "עצור!". היה זה קצין רומני ובידו אקדח. "מה מעשיך?! האם אתה מכשף?!"
"ישב אצלי יהודי ובכה בדמעות שליש. כמעט ברור לו שהוא הדביק מישהו שנפטר לבית עולמו"...
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל: "היכול אחד שאינו עושה כלום להיקרא 'מחנך'?"
חיוורון פשט לפתע על פני הקצין. מחט העירוי נעלמה! בשבריר שנייה הבין את המשמעות...
הספר צנח מארון הספרים לרצפה, ונפתח בדיוק ב...
מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? - מרן שר התורה שליט"א בהתייחסות לענייני השעה
גל ראשון גל שני...
''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים