קבל 4$ במעטפה מרבי משה פיינשטיין...

הסיפור היומי המצולם, בהגשת הרב אברהם פוקס והרב שלום יכנס

האם מותר ללחוץ על חשוד להודות במעשה המיוחס לו?

הלימוד היומי בספר 'חפץ חיים' ● ג' ניסן התשע"ח

טלטול מוקצה למניעת הפסד מרובה – הדעות השונות

יש הצפת מים בבית – האם מותר להוציא את ספרי הקודש לרחוב?| מה דינם של שביבי הנייר הנושרים מהספר בעת קדיחת חורים לצורך כריכתו?

האם חייבים לגלות את הגיל האמיתי בשידוכים?

משולחנו של הרה"ג רבי מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א

אני מקבל על עצמי שזה יהיה כרטיס ההגרלה האחרון שאקנה בחיי

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א בסיפור 'טרי' שאירע בליל חמישי פרשת וירא תשע"ט

לפעמים סופר עובד כמה ימים ואח"כ מוצא איזו נגיעה שאי אפשר לתקנה, הכל הולך לגניזה

הגה"ח רבי מנשה ישראל רייזמאן שליט"א על יראת שמים ואמונה

"להיכן צועדים להם כל 'הדתיים'?" היחיד מבני הקהילה שלא הובא בסוד העניין

מעמד ההכתרה המפתיע של הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל באופקים

הדף היומי בבלי

רהוט, ברור וקצר. שיעורי הדף היומי לצפיה מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט''א

הדף היומי בבלי

בהבנה, בבהירות ומתיקות התורה. שיעורי הדף היומי לצפיה מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א

הדף היומי בהלכה

כ- 5 דקות ביום! שיעורים קצרים ורהוטים, מפי הרב אריה זילברשטיין שליט''א

הדף היומי בהלכה באידיש

שיעורים מפי הרב אפרים סגל שליט''א

שומעים 'דרשו'

סיפורי צדיקים, פרשת שבוע, הרצאות ושיעורי תורה להאזנה ולהורדה

"אבא אמר שצריך לשלם 'חשמל' ו'ארנונה', ושאל איך מגיעים ל'חברת חשמל' על מנת לשלם את חובו

זכרונות ורשמים אחר מיטת הגאון הגדול רבי אליהו שמרלר זצוק''ל

"וכי שוטה הוא העני, שתמורת עשרה זהובים ימכור את נשמתו?"

5 דברים שאולי לא ידעת על מכירת מצוות או עבירות

מדוע כיום לא נזהרים כל כך במצוות לוויה לאורחים?

5 דברים שאולי לא ידעת על מצוות הכנסת אורחים

"זה כמו פלונטר, שמנסים למשוך בכל חוט כדי לשחרר את הפקעת"...

על ההקפדה לשמור על סדר הגילאים בנישואין

"שיהיו מזונותיו מתוקים כדבש ומידו של הקב"ה"

5 דברים שאולי לא ידעת על סגולת אמירת פרשת המן יום ביומו

"עיקר הרפואה – בדיאטה ובשמחה"

5 דברים שאולי לא ידעת על רפואת הגוף באמצעות רפואת הנפש

האם כשלומדים תורה ראוי להתנועע לצדדים, או רק קדימה ואחורה?

5 דברים שאולי לא ידעת על מנהג ישראל להתנועע בעת לימוד התורה

איזו עבירה בדיוק עבר הבן שלך?

על הסכנות בדרכים ממרן  הגר"ח קניבסקי שליט"א

בלילה היה ישן עם הידים על הפיאות, מפחד שלא יקצצו לו את פיאותיו...

מהנהגותיו הקדושות הגה"צ רבי יוסף טויסיג זצ"ל

פעם דיבר עם מנהל ישיבה שהיה לו פרינציפ לא לקבל תלמידים באמצע הזמן. אמר לו המשגיח שזה צורך גדול והמנהל המשיך להתעקש...

צרור הוראות והדרכות אקטואליות כפי שנשמעו מפי מרן המשגיח דלייקווד רבי נתן ווכטפויגל זצ"ל

"אבא אמר שצריך לשלם 'חשמל' ו'ארנונה', ושאל איך מגיעים ל'חברת חשמל' על מנת לשלם את חובו

זכרונות ורשמים אחר מיטת הגאון הגדול רבי אליהו שמרלר זצוק''ל

"כלב כלב! מה אתה מונע אותנו מלהמשיך בנסיעתנו?"

הסיפור שהביא רבי אליהו לופיאן זצ"ל

"תלמד את הגמרא עם פירוש 'הרא"ש' ובעז"ה זה יהיה רפואה!"

ברכותיו וסגולותיו של מרן רבי חיים קנייבסקי שליט״א

יהודי המרבה להכניס אורחים, יש כח בברכותיו לרפאות חולים!

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט״א בסגולה מיוחדת לרפואה

"השתרר שקט מעבר לקו, ואז שאלתי את הבחור: 'רצית לומר עוד משהו?'"

סיפורה המרתק של שיחה אחת לתוך הלילה, במוקד הישיבה של ארגון אחינו

פרשת השבוע

מיטב הפנינים, המעשיות והמשלים והעלון הפופולארי 'לקראת שבת' להורדה

טופס רישום / עדכון פרטים לתוכניות הלימוד של דרשו

לתשומת לבכם: ההרשמה בדף זה מיועדת לתושבי ארץ ישראל בלבד