סיכום הלכות שבועי

BLUE סיכום שבועי של שבוע שעבר

* אילו מאכלים אין לבשל עבור ערב פסח שחל בשבת? * מצוַת ביעור חמץ ומצוה אחרת – איזו מצוה נדחית מפני חברתה?

מֵהלכות ערב פסח שחל בשבת * כשערב פסח חל בשבת, בודקים את הבית מחמץ בליל י"ג בניסן; ובערב שבת לפני חצות מבערים את כל החמץ, מלבד החמץ המיועד לאכילה עד לזמן איסור החמץ בשבת. * בערב פסח שחל בשבת, בסעודה שלישית, שזמנהּ לאחר תפילת מנחה, שאז כבר אסור לאכול חמץ – למנהג בני ספרד, יאכל […]BLUE תקצירי ההלכות משבועות קודמים