סיכום הלכות שבועי

BLUE סיכום שבועי של שבוע שעבר

*מדוע יוצאים החוצה לקידוש לבנה? * מהו הזמן הראוי לקידוש לבנה?

קידוש לבנה – דינים ומנהגים * קידוש לבנה נחשב לקבלת פני השכינה, ולכן יוצאים אל מתחת לכיפת השמים, כדרך היוצאים לקראת מלכים. ומותר לעמוד תחת ענפי אילן, או מטריה. * לכתחילה צריך לראות את הלבנה לפני קידוש לבנה; וראִייה באמצעות משקפיים נחשבת לראייה ביחס לכל ענין הלכתי הדורש ראִייה טבעית, וכך גם בעניננו. * בשעת […]BLUE תקצירי ההלכות משבועות קודמים