סיכום הלכות שבועי

BLUE סיכום שבועי של שבוע שעבר

* כמה זמן צריך להשהות את הכלי בתוך המים בהגעלת כלים? * האם צריך להכשיר כלי זכוכית לפסח?

מֵהלכות הגעלת כלים * הגעלת כלים מוציאה את האיסור ה'בלוע' בכלי, ומעיקר הדין, אנו נוקטים שהבלוע בכלי יוצא על ידי רתיחת המים ברגע שבו הכניסוהו למים; אך לכתחילה, ראוי להשהות את הכלי זמן 'מועט שבמועט' בתוך המים. מאידך, מכיון שטעם זה נפלט לתוך המים, והכלי עלול לשוב ולבולעו, אין להשהות את הכלי בתוך המים למשך […]BLUE תקצירי ההלכות משבועות קודמים