סיכום הלכות שבועי

BLUE סיכום שבועי של שבוע שעבר

אילו חצרות יכולות לערב 'עירוב חצרות' זו עם זו?

מִכְּלָלֵי 'עירוב חצרות' * חפץ 'ששָׁבת בבית', דהיינו ששהה בבית בזמן כניסת השבת (ויש אומרים: אף לאחר כניסת השבת), והוּצא לחצר שמותר להוציא אליה חפצים מבית זה – אסור להעבירו לחצר אחרת שאינה מעורבת ב'עירוב חצרות' עם חצר זו. ואם הוּצא לחצר שאסור להוציא אליה חפצים מבית זה – נחלקו הפוסקים אם בחצר זו עצמה […]BLUE תקצירי ההלכות משבועות קודמים