סיכום הלכות שבועי

BLUE סיכום שבועי של שבוע שעבר

* מדוע נהגו שלא לאכול בפסח מאכל שמונח במקום שמנפים בו קמח? * מה הם הדינים המיוחדים בהלכות תערובות בנוגע ל'דבר חריף'?

מנהגים שונים של בני אשכנז בפסח * מוצרי חלב, דגים מלוחים, ירקות כבושים, וכיוצא בהם, שנמלחו במלח שלא נבדק כראוי מחמץ – מנהג בני אשכנז שלא לאוכלם בפסח. אולם, באלו מהם שנהוג לשוטפם במים לפני אכילתם בכל ימות השנה, נהגו לאוכלם לאחר שטיפתם במים תוך כדי שפשוף, שלוש פעמים. ובנוגע לדגים מלוחים – החמירו שלא […]BLUE תקצירי ההלכות משבועות קודמים