תענית בראש חודש

ג' אלול תשע"ט - סימן תי"ח- סעיף א'- סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזו קהילה נהגו להתענות בר"ח סיון?האם מותר להתענות בר"ח תענית שעות? ומה הדין כאשר גזרו תענית על הציבור בר"ח?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תי"ח במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

ר"ח אסור בתענית, ואומר המ"ב, שאנשי קהילת קודש 'וורמייזא', מתענים בר"ח סיון על הגזירות שהיו עליהם באותו הזמן בשנת תתנ"ו לאלף החמישי, ואומרים סליחות ותחנונים, אבל שאר מקומות שלא ארעו בהם אותם צרות, לא נהגו באותם תעניות ותחנונים.

הבה"ל מביא בשם המג"א שמסתפק, האם מותר בר"ח להתענות תענית שעות, ואומר, שמשמע מדבריו, שזה תלוי האם ר"ח אסור בתענית מדאורייתא או מדרבנן, ומביא הבה"ל ראיה, שגם תענית שעות אסורה בר"ח.

לא גוזרים תענית על הציבור בר"ח, ובחנוכה ופורים, ואם גזרו, גזירתם אינה חלה, וא"צ להתענות, אבל אם גזרו להתענות כך וכך ימים, והתחילו קודם ר"ח, וכגון שלא ירדו הרבה גשמים, וגזרו תענית בה"ב, ולא שמו לב בשעת הגזירה לכך שבאחד הימים הללו חל ר"ח, כיוון שלא הייתה להם כוונה לעקור את ר"ח, והתחילו כבר להתענות, ממשיכים להתענות אע"פ שחל ר"ח באחד מן הימים, וזה הכל בזמנם, אבל בזמננו, אין כח לגזור גזירה על הציבור, וגזירה על הציבור היא כמו גזירה על היחיד, שאם חל ר"ח באחד מהימים, לא מתענים, אלא משלימים ביום אחר.

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים