תענית בראש חודש

ג' אלול תשע"ט - סימן תי"ח- סעיף א'- סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזו קהילה נהגו להתענות בר"ח סיון?האם מותר להתענות בר"ח תענית שעות? ומה הדין כאשר גזרו תענית על הציבור בר"ח?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תי"ח במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

ר"ח אסור בתענית, ואומר המ"ב, שאנשי קהילת קודש 'וורמייזא', מתענים בר"ח סיון על הגזירות שהיו עליהם באותו הזמן בשנת תתנ"ו לאלף החמישי, ואומרים סליחות ותחנונים, אבל שאר מקומות שלא ארעו בהם אותם צרות, לא נהגו באותם תעניות ותחנונים.

הבה"ל מביא בשם המג"א שמסתפק, האם מותר בר"ח להתענות תענית שעות, ואומר, שמשמע מדבריו, שזה תלוי האם ר"ח אסור בתענית מדאורייתא או מדרבנן, ומביא הבה"ל ראיה, שגם תענית שעות אסורה בר"ח.

לא גוזרים תענית על הציבור בר"ח, ובחנוכה ופורים, ואם גזרו, גזירתם אינה חלה, וא"צ להתענות, אבל אם גזרו להתענות כך וכך ימים, והתחילו קודם ר"ח, וכגון שלא ירדו הרבה גשמים, וגזרו תענית בה"ב, ולא שמו לב בשעת הגזירה לכך שבאחד הימים הללו חל ר"ח, כיוון שלא הייתה להם כוונה לעקור את ר"ח, והתחילו כבר להתענות, ממשיכים להתענות אע"פ שחל ר"ח באחד מן הימים, וזה הכל בזמנם, אבל בזמננו, אין כח לגזור גזירה על הציבור, וגזירה על הציבור היא כמו גזירה על היחיד, שאם חל ר"ח באחד מהימים, לא מתענים, אלא משלימים ביום אחר.

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים