תלישת ענפים ופירות מעץ שהתייבש

י"ט כסלו תשע"ט- סימן של"ו סעיף י"ב - אמצע סעיף י"ג "ואם נעץ בו יתד"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אעל איזה מלאכה עובר אדם התולש עשבים מהאדמה?האם מותר לקשור חפצים לעץ?ובאיזה אופן מותר לעלות בסולם הנשען על העץ?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ו סעיף י"ב – סעיף י"ג בחלקו הראשון במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

יש איסור של תולש גם כאשר האילן כבר יבש והפירות יבשים, ושלא כמו הלכות טומאה שפירות שמחוברים לקרקע אינם מקבלים טומאה באופן כזה, ומה שכפל השו"ע ואמר 'תאנים שיבשו באיביהן וכן אילן שיבשו פירותיו בו', מבאר המ"ב ב' אפשרויות, אפשרות א', שהרישא של דברי השו"ע עוסקת בתאנים, ובסיפא הוא אומר שהוא הדין גם שאר פירות, אפשרות ב', כוונת השו"ע היא, תאנים שיבשו באיביהן הכוונה שהתאנים התייבשו במקום חיבורם בענף אבל האילן עדיין לח, אפשרות נוספת היא גם כאשר הכל יבש, אפ"ה התולש מהם בשבת, חייב משום מלאכת תולש, ומביא הבה"ל, שיש פוסקים שסוברים, שכאשר האילן והפירות התייבשו לגמרי, אע"פ שהפירות מחוברים לאילן, מי שתולש מהם בשבת, פטור, ואין חיוב משום תולש אלא רק כאשר הפירות עדיין לחים קצת, והאילן עדיין לח קצת, ובכל מקרה מביא המ"ב בשם המג"א, שגם לשיטת השו"ע שסובר שכאשר הפירות התייבשו לגמרי והאילן התייבש לגמרי בכ"ז מי שתולש מהפירות חייב משום מלאכת תולש, זה הכל כאשר מדובר בפירות, אבל עשבים יבשים, אין בהם חיוב משום תולש כאשר תולש אותם מהאדמה, ובכ"ז מביא הבה"ל, שיש אופן שבתלישת העשבים מהאדמה יש חיוב אחר, והוא, משום חורש, כאשר ע"י תלישת העשבים הוא מייפה את הקרקע שהיא תהיה נוחה לחרישה ולזריעה, וכהגדרת מלאכת חורש שהיא ייפוי הקרקע לחרישה וזריעה.

אסור מדרבנן להשתמש באילן בשבת, גזירה שמא יעלה ויתלוש, ואיסור זה כולל כל השתמשות באילן, וכגון להישען עליו, או להניח עליו וליטול ממנו חפץ, או לקשור דבר לאילן, ובכלל איסור זה הוא גם השתמשות בצידי האילן, אבל השתמשות בצידי צדדים של האילן, מותרת, דהיינו, אילן שתחוב בו מסמר או יתד, אסור להשתמש בהם, כיוון שצידי האילן אסורים בהשתמשות, אבל כאשר על אותו מסמר תלוי סולם, מותר להשתמש בזה, כיוון שהם מוגדרים צידי צדדים, אבל אסור להניח או ליטול את הסולם מהמסמר, כיוון שבזה הוא משתמש במסמר עצמו שהוא צידי האילן, אבל כאשר האילן כבר עומד ע"ג המסמר, בשבת מותר לעלות עליו, כיוון שנחשב שמשתמש בצידי צדדים של האילן.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים