שני רופאים המתווכחים האם צריך לחלל שבת על החולה, למי שומעים?

סימן שכ"ח סעיף ח'- סעיף י"ב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע מחללים שבת על חולי בעיניים? סתם אדם שאומר שהמחלה מסוכנת, האם שומעים לו לחלל עליה שבת? ומה הדין כאשר החולה והרופא מתווכחים על חומרת המחלה?ומדוע לא מחללים שבת ע"י נשים? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ח סעיף ח' – סעיף י"ב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מי שאחזו דם, מקיזים אותו אפילו הולך על רגליו, ואפילו ביום הראשון, כיוון שזה מוגדר כפיקוח נפש.

מחלה בעיניים מוגדרת כפיקוח נפש, כיוון שמאור העיניים תלוי בלב כמבואר בגמרא, ותחילת המחלה או אמצעה, מסוכנת, אבל סוף המחלה אינה מסוכנת, ולא מחללים עליה את השבת.

סתם מחלה שהרופא אומר שצריך לחלל עליה את השבת, מחללים עליה את השבת, ואפילו הרופא גוי, ואפילו סתם אדם שאומר שהוא מכיר את המחלה הזאת והיא פיקוח נפש, מחללים עליה את השבת, אבל בסתם אדם שאומר, זה רק ביהודי אבל לא גוי ושלא כברופא גוי, וכאשר יש ויכוח בין שני רופאים האם צריך לחלל שבת או לא, מחללים שבת, כיוון שספק פיקוח נפש להקל, ואומר הבה"ל, דווקא אם שווים בחכמתם, אבל כאשר אחד מהם יותר מומחה, שומעים בקול המומחה, ומשמע מדברי הבה"ל, שאם יש שני רופאים מול רופא מומחה, לא הולכים אחרי המומחה, וכאשר יש ויכוח בן החולה לבין הרופא, שומעים בקול החולה, אא"כ הרופא אומר שהתרופה שרוצה החולה לחלל עליה את השבת היא תזיק לחולה, שאז שומעים בקול הרופא, וגם כאשר יש ויכוח בין החולה לרופא האם צריך לחלל שבת ששומעים בקול החולה, זה הכל כאשר החולה אומר, אני מרגיש חולשה ולדעתי התרופה תרפא אותי, והרופא אומר שלא, אז שומעים בקול החולה ומחללים עבורו את השבת, אבל חולה החולה במחלה ידועה, והרופא אומר, התרופה למחלה הזאת היא לא מה שאתה רוצה, לא מחללים עליו את השבת.

כאשר רוצים להכריח אדם לעבור עבירה חמורה, אסור לאדם לחלל שבת כדי להציל את חבירו מלעבור עבירה חמורה, כיוון שאין אומרים לאדם עמוד וחטא כדי שיזכה חברך, אא"כ מדובר שכופים אותו לעבור על אחת מג' עבירות החמורות, ע"ז ג"ע וש"ד, והנאנס הולך למסור עצמו למיתה, שאז מצילים אותו ממיתה ונמצא שזה בכלל פיקו"נ, אפשר שבזה מותר לחלל עליו את השבת כדי שישאר לחיות.

חולה שצריך לחלל עליו שבת לצורך רפואתו, וצריך סידרת טיפולים שמונה ימים, ויש אפשרות להתחיל מהשבת ויוצא שיחללו עליו שתי שבתות, או שיש אפשרות לדחות את הכל ולהתחיל רק ביום ראשון ויחללו שבת אחת, לא ממתינים ומתחילים בשבת.

באופן עקרוני, כשמחללים שבת עבור חולה שיש בו סכנה, עושים זאת ע"י גדולי ישראל אנשים בני דעת, ולא ע"י נשים, כדי שהנשים לא יחשבו שהגברים לא עושים זאת כי אסור לחלל שבת, ויתעצלו ולא יזדרזו בהצלת הנפש, או בכדי שהנשים לא יחשבו שמותר לחלל שבת גם כשאין פיקו"נ, אבל אם באותו מעמד יש רק נשים, ודאי שיעשו ע"י נשים, וכן לא עושים ע"י גוי או ע"י קטן, כיוון שאם יחפשו גוי או קטן לחלל שבת, עלול להיות מצב שלא ימצאו גוי או קטן, ויבוא החולה לידי פיקו"נ, ואם יש שם באותו רמה גדולי ישראל, מצוה לעשות ע"י גדולי ישראל, ובכ"ז אומר הרמ"א, שאם יש אפשרות לעשות בלא איחור ובלא דיחוי, בשינוי ע"י גוי או קטן, יעשו כך אע"פ שמשתהים עי"ז קצת, ואם יש חשש שיתעצל הגוי, לא עושים ע"י גוי, ומביא המ"ב, שהט"ז כתב, שאע"פ שיכול ע"י גוי, מ"מ הישראל יזדרז יותר בדבר, ולכן יעשה רק ע"י ישראל, אבל הרמ"א אומר, שאם אפשר לעשות בלי איחור ובלי דיחוי ע"י גוי או ע"י קטן או בשינוי, יעשה בצורה היותר מותרת.

מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים