שליח היוצא לקנות שביתה עבור אחרים וחזר ולא קנה

כ' אב תשע"ט - סימן ת"י- סעיף ב'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם אפשר לקנות שביתה במקום רחוק ע"י מחשבה בלבד?ומה הדין באופן שיצא לדרך לקנות שביתה ומחמת סיבה מסוימת חזר לביתו באמצע הדרך?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן ת"י סעיף ב' – סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה

אדם שרצה לקנות שביתה במקום מסוים הסוף התחום, ויצא לדרך לשם כך, ומחמת סיבה כל שהיא, הוא חזר בחזרה לביתו, ולא קנה שביתה בסוף התחום כפי התכנית, הדין הוא, כיוון שהוא גמר בליבו לקנות שם שביתה, והוא יצא לדרך לשם כך, קנה שם שביתה, ויש לו משם אלפיים אמה לכל רוח.

כל היכא שקונה שביתה במקום רחוק, לא צריך לומר, 'אני רוצה לקנות שביתה בסוף התחום באותו מקום', אלא גם במחשבה בלבד קונה שביתה, ואין צריך לומר, שמי שבא בפועל בגופו לסוף התחום כדי לשהות שם בבין השמשות ולקנות שביתה, אע"פ שהוא לא אמר כלום, קנה שביתה, ויש לו משם אלפיים אמה לכל רוח, ומביא המ"ב, שהאחרונים חולקים על השו"ע וסוברים, שכל מה שנאמר שהוא קונה שביתה בסוף התחום אע"פ שהוא לא בא לשם ולא אמר כלום, זה רק כאשר הדברים מוכרחים שבאמת הוא רוצה לקנות שם שביתה, כגון, שיש לו שני בתים, אחד כאן, ואחד במרחק ארבעת אלפים אמה, שאז אם הוא יוצא לכיוון הבית שנמצא רחוק, אע"פ שהוא חזר, אנחנו תולים שהוא רצה להגיע לסוף התחום, ולקנות שם שביתה, ומה שהוא חזר לביתו, זה כיוון שהוא לא הספיק, אבל באופן שזה לא מוכרח שהוא רצה לקנות שם שביתה, אע"פ שהוא יצא לדרך, אם הוא חזר אח"כ, אנחנו תולים שהוא נמלך, והוא לא רוצה להגיע לסוף התחום ולקנות שם שביתה.

אדם שרצה להניח עירוב תחומין בסוף התחום, ויצא לצורך כך לדרך, אע"פ שבסוף הוא חזר בו, הדין הוא, שהוא קנה שביתה בסוף התחום, ודווקא האדם בעצמו, אבל שליח עבור אחרים לקנות להם שביתה, אע"פ שהוא יצא לדרך, אם הוא חזר ולא קנה שם שביתה, הוא קנה שביתה, אבל הם לא קנו שביתה.

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים