שירטט קו בשבת האם יש בזה חיוב?

י"ב בטבת תשע"ט - סימן ש"מ- מאמצע הסעיף במ"ב דין ז' "הכותב בשמאל"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם האוחז עט בפיו וכותב בשבת האם יש בזה איסור?קטן אוחז עט בידו וגדול מחזיק בידו וכותב, מי חייב?באיזה אופן חייב על מחיקת אות אחת?ומה הנפק"מ במה שכתב המ"ב על מה חייב מדאורייתא ועל מה חייב מדרבנן, והרי אין חיוב סקילה בימינו?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"מ סעיף ד' במ"ב ס"ק כ"ב אות ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בכדי להתחייב מדאורייתא משום כותב, צריך לכתוב כדרך, אבל אדם האוחז את הקולמוס שלא כדרך כתיבה, כגון שאוחזו ביד שמאל, או אחורי ידיו, או בפיו, או במרפקו, או ברגלו, וכך הוא כותב, כיוון שלא כך הרגילות לכתוב בימות החול, אין על זה חיוב מדאורייתא, אבל אסור מדרבנן.

קטן אוחז בקולמוס וגדול מחזיק ביד של הקטן וכך כותב, חייב הגדול, כיוון שהקטן לא עושה שום דבר, ואם הגדול מחזיק קולמוס בידיו, והקטן אוחז ביד בגדול וכותב, הגדול פטור, כיוון שהוא לא כותב, ואם הוא מסייע, דהיינו, קטן שאוחז ביד של גדול שמונחת בה קולמוס, והגדול הוא זה שכותב אלא שהקטן מסייע בעדו, מי שאוחז את הקולמוס נחשב ככותב, והקטן נחשב כמסייע, וחייב הגדול.

אדם שכותב, ותוך כדי הכתיבה הוא מקלקל את הקלף, חייב, כי החיוב של כותב הוא עבור הכתב שנכתב כאן, והכתב הוא מושלם, וכאשר מוחק את הכתב והעור מתקלקל, פטור, כיוון שכל עניינה של מלאכת מוחק זה להכשיר את המקום לכתיבה, והרי הוא מקלקל את המקום.

אדם העושה כל מיני ציורים שהציירים אמורים לצבוע אח"כ את הציורים, חייב משום כותב, ואם מדובר בכלי שמציירים עליו ציורים כדי לנאות את הכלי, חייב משום מלאכת מכה בפטיש.

צריך למחוק כדי לכתוב שיעור של שתי אותיות, ולא צריך למחוק דווקא שתי אותיות, אלא אפילו שמוחק אות אחת גדולה, אם יש במקומה לכתוב שתי אותיות, חייב משום מוחק, ויותר מזה אומר המ"ב, לא צריך אפילו שיהיה מוחק ע"מ לכתוב, אלא אם יש בעצם המחיקה תיקון, כגון, ספר תורה שהיה בו אות מיותרת ובכך היא פוסלת את הס"ת, כאשר מוחק אותה בשבת, חייב משום מלאכת מוחק ואע"פ שמחק אות אחת בלבד, כיוון שבכך הכשיר את הס"ת.

כותב החיי אדם, שהעניין הזה של שינוי, זה היתר מדאורייתא לא רק ביחס למלאכת כותב, אלא בכל המלאכות כולם, ובכותב יש עניין מיוחד, שאפילו אם הוא כותב ביד שמאל בלבד, זה כבר מוגדר כשינוי, אבל בשאר מלאכות חייב בין בימינו ובין בשמאלו.

אדם המשרטט קו כדי לכתוב על גבי הקו שתי אותיות, חייב משום מלאכת משרטט, וכן אם עושה קו כדי שיהיה לו סימן היכן לחתוך את העור, או כדי לבקוע את האבן, חייב.

המ"ב אומר, שאע"פ שאין היום חיוב סקילה וחטאת, הנפק"מ לעניין חיוב מדאורייתא או מדרבנן היא במקום הצורך לומר לגוי שיעשה בשבת, שהרי שבות דשבות במקום מצוה מותר, ולכן, אם מדובר באיסור דרבנן בלבד, מותר לומר לגוי שיעשה זאת בשבת לצורך מצוה.

מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים