שאיבת מים מבאר שבין שתי חצרות

י"ח אייר תשע"ט - סימן שע"ו סעיף ב'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהו טעם ההיתר לבני החצרות לשאוב מים מהבאר באופן שלא עירבו ביניהם?חצרות הסמוכות לחורבות למי מהם מותר השימוש בחורבות? ובאיזה אופן בית הכסא שבין שתי חצרות מותר בשימוש לשניהם אע"פ שלא עירבו? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שע"ו סעיף ב' – סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שתי חצרות הסמוכות אחת אל השנייה, וביניהם יש שביל, ויש בו באר מים, ובני שתי החצרות יש להם חלון בכותל החצרות, שממנו הם משלשלים חבל עם דלי וכך הם שואבים מים מהבאר שנמצא בין שניהם, אם לא עירבו אחד עם השני, בכ"א שניהם ממלאים מים מהבאר, וטעם ההיתר הוא מבאר המ"ב, שמכיוון שהם ממלאים מים דרך החלון, והם לא יוצאים בגופם לתוך השביל לשאוב מים מהבאר, תשמיש דרך אוויר לא אוסרים אחד על השני, כיוון שזה לא תשמיש חשוב, וחז"ל לא ראו צורך לאסור אותו כאשר החצרות לא עירבו אחת עם השנייה.

מה שמוסיף השו"ע 'ואינם צריכים זיזים על גבן', מבאר המ"ב, שיש מ"ד בגמ' שסובר, שמותר למלאות מים מאותו באר רק כאשר בני החצרות הניחו זיז להיכר שלא יבואו להוציא ולטלטל מרשות לרשות, קמ"ל ששתי החצרות יכולים לשאוב מים מהבאר דרך החלון, כיוון שלא אוסרים אחד על השני בתשמיש שהוא דרך אוויר.

כל מה שאמרנו שאע"פ שהחצרות לא עירבו יחד, מותר להם למלאות מים מהבאר ששייך לשניהם ונמצא ביניהם, זה רק כאשר שאיבת המים מתבצעת דרך החלון שפתוח לשביל, אבל אם יש פתח לשביל, שיכולים לצאת דרכו ולשאוב מים מהבאר, אע"פ שהם ממלאים מים מהחלון, הם אוסרים אחד על השני, כיוון שיש להם אפשרות למלאות שלא דרך אוויר.

יש אומרים, שאם הבאר נמצא בתוך ד' טפחים לכותל החצרות, אע"פ שהם משתמשים דרך אוויר, הם אוסרים אחד על השני, מכיוון שהתשמיש נוח לשניהם, וממילא נחשב לתשמיש חשוב, ומביא המ"ב שכך היא ההלכה.

שתי חצרות שביניהם ג' חורבות, כל חצר וחצר מותרת להשתמש בחורבה הסמוכה אליה, והחצר שליד, אע"פ שגם היא משתמשת באותה חורבה דרך זריקה, היא לא אוסרת, כיוון שהחורבה סמוכה לחצר והיא שייכת לאותה חצר, ורק הסמוכה מותרת, אבל הרחוקה אסורה להשתמש באותה חורבה, והחורבה האמצעית מותרת לשתיהם, כיוון שהתשמיש לבני שתי החצרות, הוא שווה ביחס לחורבה האמצעית, וזה הכל אם האמצעית רחוקה בשווה לשתיהם, אבל אם האמצעית סמוכה לשתי החצרות, שתיהם אסורות באמצעית, ומק' המ"ב, מדוע שתי החורבות לא יהיו אסורות מדין נפרצה למקום האסור לה שהרי הם פרוצות לחורבה האמצעית? מבאר המ"ב, שבחורבה לא גזרו על 'נפרצה', כיוון שאין שם דיורים.

החצר השלישית הקרובה לשתי החצרות, אסורה לשתיהם, כיוון שלבני שתי החצרות יש תשמיש נוח בחורבה האמצעית.

בית הכסא שבין שני בתים ולא עירבו יחד, רשות שניהם שולטת בו ואסורים, ומוסיף המ"ב, זה הכל כאשר מקום המושב שייך לכל אחד ואחד בנפרד, והחפירה שבה הצואה מתגלגלת שייכת לשניהם, וא"כ הם מוציאים את עצמם מרשות לרשות, כלומר, מהרשות המיוחדת לרשות המשותפת, אבל אם גם מקום המושב שייך לשניהם, הם לא מוציאים מרשות לרשות, כיוון שהכל באותה רשות, ומותר, ומובא במ"ב בהוצאת 'דרשו' בשם החזו"א ששואל, הרי הצואה לא נחשבת לכלי בית והיא לא קנתה שביתה, ומדוע שיהיה איסור להוציא אותה מרשות לרשות? ונשאר בצ"ע.

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים