רשימת מוקדי המבחנים שישי + חמישי

מקומות מבחן יום שישי

עירמקום המבחןכתובת מקום המבחןהתחלהסיום
אופקיםביהמ"ד "היכל דב"10:0012:00
אלעדבית הכנסת "דרך החיים"רח' רבי מאיר 710:0012:30
אשדוד - רובע ג'בית הכנסת בעלז (קומה ג')רח' חטיבת הנגב 359:3011:30
אשדוד - רובע ז'ביהמ"ד מאקווארח' התלמוד 110:1512:30
אשדוד - רובע ח'ביהמ"ד מעליץ (עזרת נשים)רח' הרותם 2910:0012:00
אשקלוןבית הכנסת "בית אהרן"רח' שי עגנון 1010:0012:00
באר שבעביהכנ"ס "אורות הזוהר"רח' חשין 1010:0012:00
בית אלבית הכנסת "מדרש אליהו"שכונה ב'9:3011:30
בית שמשבית המדרש "שערי תורה"שפת אמת 24 בית ומנוחה9:3012:00
בית שמש - רמה א'בית המדרש "לב אליהו" (קהילות יעקב)רח' נחל שורק 299:3011:30
בית שמש - רמה ב'בית הכנסת "קהל פרושים"רח' נהר הירדן 3010:0012:00
בית שמש - רמה ג'בית הכנסת "אהבת תורה"רח' עידו הנביא 69:3011:30
ביתר עילית-גבעה Aכולל ישיבת הר"ןרח' זוועיהל 210:0012:00
ביתר עילית-גבעה Bבית הכנסת קרליןרח' פחד יצחק פי' ברים10:0012:00
בני ברק-סורוצקיןבית הכנסת "צא"י יד אהרן"רח' הרב סורוצקין 99:3012:00
בני ברק-קהילות יעקבבית הכנסת "משכנות יעקב"רח' קהילות יעקב 29:3012:00
בני ברק-קרית הרצוגבית הכנסת "היכל שמואל"רח' נויפלד 10 קרית הרצוג10:0012:00
בני ברק-ר' עקיבאביהכנ"ס הגדול "חניכי ישיבת חברון"רח' ר' עקיבא 539:3012:00
גבעת זאב החדשהביהמ"ד "עטרת ישועה" - דז'יקוברח' האיילות 2010:0012:00
זכרון יעקבבית הכנסת "מסילת ישרים"רמת צבי10:4512:45
חדרהבית הכנסת ע"ש בוסקילהרח' האיריס 149:4511:45
חולוןבית המדרש "עטרת חכמים"רח' החי"ם 4 תל גיבורים9:0011:00
חיפהבית המדרש שאץ-ויזניץרח' הרצל 6010:4512:00
חיפה-נווה שאנןבית הכנסת המקלטרח' מנדלה 110:0012:00
חצור הגליליתבית החסידים "דברי אמת" - גורקריה חסידית גור9:0011:00
טבריהבית הכנסת השל"הרח' ורנר 139:5011:50
טלזסטוןבית הכנסת "נחלי דעת"רח' אזנים לתורה 79:3011:30
יד בנימיןישיבת "תורת החיים"10:0012:00
יסודותבית הכנסת יסודות8:4510:45
ירוחםבית הכנסת "בית פנחס" - המרכזקריה חרדית12:1514:15
ירושלים-בית וגןבית הכנסת "חניכי הישיבות"רח' הפסגה 709:3012:00
ירושלים-גאולהבית המדרש גוררח' רלב"ח10:0012:00
ירושלים-גילהבבית הכנסת "חזון נחום"רח' המור 310:0012:00
ירושלים-נווה יעקבביהכנ"ס "מגן אברהם" היכל "אהבת ישראל"רח' כפר עברי 1310:0012:00
ירושלים-קבר רחלקבר רחלנץ החמה11:00
ירושלים-רוממהביהכנ"ס "היכל שמואל - אשכנז"רח' פנים מאירות 19:3012:00
ירושלים-רמותביהכנ"ס "אהל יוסף" קומה ב'רמות פולין9:3012:00
ירושלים-רמת אשכולבית הכנסת "בני הישיבות"רח' זלמן ארן 710:0012:00
ירושלים-רמת שלמהבית הכנסת "משכן משה"רח' הרב מאיר חדש 12 פי' רח' חזו"א10:0012:00
כרם ביבנהספריה שע"י ישיבת "כרם ביבנה"9:3011:30
כרמיאלבית המדרש "כרם אל"רח' נתיב הלוטוס 119:4511:45
מודיעין עילית - ברכפלדבית הכנסת "ישועות דוד"רח' רשב"י ברכפלד10:0012:30
מודיעין עילית - ק"סבית הכנסת "זכרון משה"רח' נתיבות המשפט 409:3012:00
מודיעין עילית-גרין פארקבית הכנסת "בני הישיבות"רח' הרב מפוניבז' 710:0012:00
מעלה אדומיםישיבת "ברכת משה"רח' מצפה נבו 219:0011:00
מצפה רמוןישיבת ההסדר[ליד הספריה]10:0012:00
נס ציונהבית הכנסת "יד אליעזר"רח' נחשון 710:0012:00
נתיבותביהכנ"ס " בית בוכריס" (עזרת נשים)שכונת שלום בוניך9:4511:45
נתניהבית הכנסת "אהבת תורה"רח' רבי מאיר 1410:1512:15
עמנואלבית הכנסת "חניכי הישיבות"ככר הרמב"ם9:4511:45
עפולה עיליתביהכנ"ס ויזניץ "תפארת יואל"רח' הזית 19:3011:30
ערדכולל "נחלת יצחק"רח' בן יאיר 649:4511:45
פתח תקווהבית הכנסת "שירת מרים"רח' קהילות יעקב 3 גני-הדר9:3011:30
צפתכולל שע"י ישיבת צפת-הרב קפלןרח' האר"י 3 העיר העתיקה9:4511:45
קדומיםישיבת קדומיםמעלה רש"י9:3011:30
קרית גתבית הכנסת "תורת חכם"אחוזת הדר9:3011:30
קרית מלאכיישיבת קרית מלאכירח' הרב ניסים 1011:0013:00
ראשון לציוןישיבת "בית אשר - גור"רח' האורנים 259:1511:00
רחובותבית הכנסת "לומדי תורה"רח' יעקובזון 39:3011:30
רכסיםבית הכנסת "חניכי הישיבות"גבעת החרובים9:3012:00
שדרותישיבת ההסדר "אפיקי דעת"רח' משה זרח 9239:0011:00
תל אביבבית הכנסת "דרכי איש"רח' הדף היומי 8 רמת החיל9:1511:15
תל ציוןבית הכנסת "אבי עזרי"רח' אהבת אמת 1610:3012:30
תפרחבית הכנסת "בית יוסף"גבעה10:3012:30


כוללים ליל שישי

שמות כוללים ליל שישי.עירשכונהשם הכוללכתובת הכוללזמן המבחן
אופקיםזכרון אליהו (יום שישי)צה"ל 111:30-12:15
אופקיםשיכון חזו"אקיויתי ד'רחבת הארי22:15-23:30
אופקיםנחלת משה בביהכנ"ס שערי תפילה- יום שישיר' אלעזר אבוחצירה8:30-10:00
אור הגנוזדור ודורשיו18:00-19:00
אור יהודהבית המדרש הגדול קהל עדת לובסמטת חברון 4, קומה ב'14:00-16:00
אור עקיבאמרכז התורה - יום שישיהלל 65510:00-11:00
אזורהדרת מלךויצמן 38:30-9:30
אילתאילת השחרששת הימים 18014:00-15:00
אלומהכנסת אליהו (יום שישי)קרית הישיבה12:00
אלעדויזניץיונתן בן עוזיאל 3418:15-19:30
אלעדעטרת שלמהאבטליון 11 (ביהמ"ד)19:15-20:15
אלעדתורה בתפארתה (יום שישי)יהודה הנשיא 113:50
אלעדתורת חסדבן זכאי 619:00-20:00
אלעדמדרש אליהו - הרב פכטרחוני המעגל 10 (ביהמ"ד)19:10-20:10
אלעדביהכנ"ס הצלחרש"י 517:00-18:00
אלעדכנסת יחזקאלהרא"ש23:00
אספרנחלת יאיר (יום שישי)9:00-10:30
אפרתביהכנ"ס משכן שמעון ואסתר (יום שישי)נצח ירושלים 4
אשדודרובע זבית ישראלבן זכאי 513:30-14:30
אשדודרובע זעטרת צביהאדמור מגור 8 19:20-20:20
אשדודרובע זנחלת ישראלרשב"י 522:00-23:00
אשדודרובע זאמרי חייםר' מאיר בעל הנס 1419:00-20:00
אשדודרובע גדעת יוסף בביהכנ"ס בית שמואלשדרות פיצבורג 4619:00-20:00
אשדודרובע גביהמ"ד וכולל הוראה - גורחטיבת הנגב 1117:40-18:30
אשדודרובע גאורות חיים ומשההאדמור מבעלז 4317:30-18:30
אשדודרובע גבעלזחטיבת הנגב 3517:00-18:00
אשקלוןכולל שמן המשחה שע"י ביהכנ"ס אהבת אחיםהציונות 7221:00-22:00
אשקלוןבן איש חיהארי 5715:00-16:00
אשקלוןהמאור הקדושדניאל 6/216:30-18:30
באר יעקבכנסת שלוםזבוטינסקי 2822:30-23:15
באר שבעניר דוד בישיבת אהבת ישראלהרא"ש 918:45-19:15
באר שבעקול יהודהשפרינצק 1016:15-17:15
באר שבעביהכנ"ס באר מריםראובן הכט 5217:00-17:45
בית חלקיה ד.נ. עמק שורקביהכנ"ס אוהל יוסף20:00-22:00
בית שאןתיכונית בית שאן14:00
בית שאןאמת ליעקב חסד לאברהםאביר יעקב19:00-20:00
בית שאןאור החיים מיכאל וגבריאלשאול המלך 319:30-20:30
בית שאןהסדר בית מאירמנחם בגין 2617:00-18:00
בית שמשרמה בויז'ניץ מונסיר' יהושע 1821:00-22:00
בית שמשרמה געטרת שלמה יונה בן אמיתי 3 (ביהכנ"ס המרכזי)19:15-20:15
בית שמשרמה בויז'ניץנהר הירדן 1821:00-22:00
בית שמשקריה חרדיתצדקת אפריםשפת אמת 28 ב18:00-18:30
בית שמשקריה חרדיתביהמ"ד דחסידי לעלובמנחת יצחק 1521:00-22:00
בית שמשקריה חרדיתפני מנחםחזו"א 3614:00
בית שמשרמה גביהכנ"ס אהבת תורהעידו הנביא 619:00-20:00
בית שמשקריה חרדיתמתיבתא גור אידישאור שמח 918:00-19:00
בית שמשהעיר הישנהתפארת אוהל משהתפארת אוהל משה 110:30-11:30
בית שמשרמה בברסלב נחלת חןר' מאיר בעל הנס 519:20-20:10
בית שמשקריה חרדיתתולדות אברהם יצחקחזו"א 721:00-22:00
בית שמשהעיר הישנהיד דוד ואוהל רחלהשבעה 5217:00-17:30
בית שמשקריה חרדיתתורת עולםאור שמח 2114:00
בית שמשחפציבהמנין אברכים (חפציבה)רחבת בתי כנסיות20:00-21:00
בית שמשחפציבהמתמידיםאבא שאול 221:30-22:30
בית שמשרמה אמשכן רפאלנחל שורק 2318:15-19:15
בית שמשאורחות משהנועם 914:00-15:00
בית שמשרמה אבאר התורהנחל שחם 220:00-21:00
בית שמשרמה אפני שמואלנחל לוז 312:15-13:00
בית שמשדושינסקיאבא שאול 521:00-22:30
בית שמשרמה בבעלזא - בית גדליהאוהל יהושע 817:45-18:45
בית שמשחניכי הישיבותהמשלט 1021:00-22:00
בית שמשרמה אביהכנ"ס לב אליהונחל שורק21:00-21:45
ביתר עיליתגבעה Aישיבת קרליןר' עקיבא 10019:30
ביתר עיליתגבעה B1עטרת שלמהפחד יצחק 119:15-20:15
ביתר עיליתגבעה Aגן רווההבעל שם טוב 616:20-17:20
ביתר עיליתגבעה Aבאיאןר' עקיבא 2913:30-14:30
ביתר עיליתגבעה B2משכן יוסףהחוזה מלובלין 4521:30-22:30
ביתר עיליתגבעה Aעטרת שלמהאם הבנים21:30-22:30
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס בית יעקב חיים קרלין סטוליןדרכי איש19:15-20:15
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס באיאןהחוזה מלובלין 119:15-20:30
ביתר עיליתגבעה B1מתיבתא להוראהפחד יצחק 129:30-10::30
ביתר עיליתישיבת הר"ןזוויל 218:00-19:00
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס באיאןר' עקיבא 3121:00-22:00
ביתר עיליתגבעה Aקרליןחתם סופר 819:15-20:15
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס קהל עדת ירושליםדרכי איש 3021:00-22:00
ביתר עיליתגבעה B1אור התלמוד - בני הישיבותהמגיד ממעזריטש 2214:15
בני ברקמרכז העיר כולל צאנזר' יהודה הלוי 2219:15-20:45
בני ברקויז'ניץסלאניםדמשק אליעזר 3522:00
בני ברקחניכי הישיבותעזרא 6021:00
בני ברקקרית הרצוגאהלי אברהםגרינברג 718:00-19:00
בני ברקקרית הרצוגלומדי תורההגליל 1018:00-19:00
בני ברקקרית הרצוגברכת יוסףמשולם רוט9:15
בני ברקקהילות יעקבמשכנות יעקבבן דוד 3320:30-22:00
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס הגדול חניכי ישיבת חברוןר' עקיבא 5320:00-21:00
בני ברקקהילות יעקבתפארת מרדכיעוזיאל 2720:30-21:15
בני ברקתורה וחייםר' עקיבא 13315:30-16:50
בני ברקקהילות יעקבתפארת משהקהילות יעקב 517:00-18:00
בני ברקויז'ניץויזניץ - יש"גאמרי חיים 119:00
בני ברקפוניבז' הקטנהמלצר 515:20-15:50
בני ברקאורחות תורהשלמה המלך 1022:40-23:40
בני ברקשיכון חזו"אגאון יעקבנחמיה 1322:15-23:15
בני ברקשיכון גקהילות יעקבשדרות רמז 618:30-19:30
בני ברקישיבת כנסת התורה בביהכנ"ס תפארת נחמןאבן שפרוט 219:30-20:30
בני ברקמרכז העיר אור ישראלחבקוק 2718:00-18:45
בני ברקנאות יוסףכולל דחסידי דאראגיצחק נפחא 1019:30-21:00
בני ברקנתיבות עולםהשלושה פינת השומר21:15-22:15
בני ברקעטרת יואלאמרי ברוך 2619:00
בני ברקהיכל התורה-נדבורנאחידושי הרי"ם 1621:00-22:30
בני ברקראחמיסטריווקא (יום שישי)האדמור מגור 499:30-10:30
בני ברקעומקה של הלכהצירלזון 1419:30-20:30
בני ברקעטרת שלמה - רק לישיבהחגי 719:30-20:00
בני ברקדרכי משהוילקומירר 2219:00-19:30
בני ברקמערב העיראלכסנדר (יום שישי)אחיעזר 49:30-12:00
בני ברקמרכז העיר תורה ודעתחבקוק 2113:45-14:45
בני ברקאמרי אמת - יש"גר' טרפון 2219:30-20:30
בני ברקזכרון מאיררשב"יהשל"ה 119:30
בני ברקביהמ"ד דחסידי לעלובהשומר 2022:15
בני ברקקרית הרצוגכולל שע"י ישיבת אור אליצורהרב בן שמעון פינת אברמסקי17:45-18:30
בני ברקפרדס כץאור גבריאל - פרדס כ"ץמנחם בגין 4818:15-19:00
בני ברקקרית הרצוגכולל הר"ן (יום שישי)אברמסקי 2611:00-12:00
בני ברקנחלת משהמלצר 3618:35-19:20
בני ברקמרכז העיר משך חכמה (יום שישי)ראב"ד פינת ח"ח9:00-10:00
בני ברקבית אליהובר אילן 2213:30-14:30
בני ברקשיכון גביהכנ"ס אשכנזיעל20:45-22:00
בני ברקרמת אהרןיששכר באהלךסורוצקין 22 (ביהמ"ד יד אהרן עז"נ)19:00-20:00
בני ברקקודינובחתם סופר 818:30
בני ברקמרכז העיר קרית מלךירושלים 4420:00-20:45
בני ברקמרכז העיר תפארת ציוןירושלים 3919:00-19:40
בני ברקויז'ניץויזניץתורת חיים 619:00-20:00
בני ברקצעירים החדשהגבורי ישראל 619:15
בני ברקמרכז העיר גור אמרי אמת - רק לישיבה-יש"קר' טרפון 2213:40-14:15
בני ברקמערב העירסלבודקההרב שר 1221:30-22:00
בני ברקמרכז העיר אוהבי תורתךרבינו תם 718:00-19:30
בני ברקמרכז העיר עטרת שלמה - הליכות חייםראב"ד 20 קומה ג' (מאחור)19:30-20:30
בני ברקמודז'יץחבקוק 2021:00-22:00
בני ברקעטרת שלמה צעירים - משכן דודהאדמור מצאנז 10 (בביהמ"ד המרכזי)19:30-20:30
בני ברקשיכון חזו"אברסלבברסלב 1220:30-21:30
בני ברקנאות יוסףמנחת יצחקהושע 815:00-15:30
בני ברקפרדס כץמנין אברכים תל גיבוריםאבוחצירה 922:00-23:00
בני ברקקרית הרצוגהיכל בניהובני אברהם 119:45-20:45
בני ברקמרכז העיר פוניבז'דסלר 7 (עז"נ ביהכנ"ס אהבת חסד) קומה ג'19:00-20:20
בני ברקפרדס כץמשכנות שמעוןברוט 2022:30-23:30
בני ברקבית תלמוד להוראה - גורמלצר 15 (היכל תהילה לדוד)18:30-19:30
בני ברקמרכז העיר כולל ברסלבאלשיך 819:20-20:20
בני ברקברכת אפרים (יום שישי)צפת 1010:00-12:00
בני ברקויז'ניץמלון ויז'ניץ (בביהכנ"ס)דמשק אליעזר 1619:15-20:15
בני ברקמרכז העיר שערי תורהמהרש"ל 2021:30
בני ברקקהילות יעקבבית מדרש עליוןקושניר 1720:00-21:00
בני ברקמרכז העיר כולל חזו"א (פרשבורג)סמטת הארי 319:30-20:30
בת יםהיכל התורההרב עוזיאל 2516:00-18:00
בת יםבית יעקבהכרמל 916:00-17:00
דימונהמשכן שאולטיילת הספורט17:30-18:30
הודיהאהל אברהם14:00-15:00
חדרהדרכי הלליגאל 5611:30-14:30
חולוןשערי ציוןהנביאים 5 א'17:00-18:00
חולוןמקור חייםרחבעם זאבי20:15-22:00
חיפההדריחל ישראלמקור ברוך 518:00-19:00
חיפההיכל הברכהמיכאל 5
חיפההדרשמחת התורהבילו 718:00-19:00
חיפההדרעמק הלכה - גור- רק לישיבהמיכאל 2013:30-14:30
חיפההדרויז'ניץמיכאל 121:00-22:00
חמדמאור יצחק14:30-15:15
חספיןישיבת הגולן (יום שישי)10:00-12:00
טבריהביהכנ"ס חניכי הישיבותזבוטינסקי 321:45-22:45
טבריהאור אלחנןעוזיאל 212:45
יסודותישיבת יסודות (יום שישי)11:30
ירוחםהסדר ירוחםאליהו הנביא 113:30-14:30
ירושליםגאולהשפת אמתשפת אמת 3 (בחדר שיעורים)13:45-14:30
ירושליםתלפיותאיתרי (יום שישי)דרך משה ברעם 112:30
ירושליםהרובע היהודי נחמת ציון (שובו בנים - ברסלב)העיר העתיקה חברון 3214:45-15:45
ירושליםמטרסדורףתורה אורסורוצקין 319:20-20:20
ירושליםקרית משהאור שמואלריינס 16 בבנין של ישיבת דיסקין (בחדר שיעורים)21:30-22:30
ירושליםעזרת תורהביהמ"ד הגדול בית ישראלעזרת תורה 18/ אבן האזל 1918:30-19:30
ירושליםנווה יעקב מגן אברהםשאולי משה 1321:30-22:30
ירושליםגאולהמבוא התלמודפרס 414:15-15:00
ירושליםבוכריםקמניץ הגדולההבוכרים 1819:20-19:50
ירושליםגאולהקמניץ הקטנה -רק לישיבההישיבה (חברון גאולה לשעבר)13:30
ירושליםגאולהעטרת שלמה - גאולהדוד ילין 19 - עטרת שלמה (מפלגות ראובן)19:00-20:00
ירושליםמטרסדורףדעת משהסורוצקין 3921:30-22:30
ירושליםרמות אשערי תבונהשירת הים 119:30-20:30
ירושליםמאה שערים כולל ברסלב להוראהשבטי ישראל 4817:30-18:30
ירושליםמאה שערים תולדות אהרן (יום שישי)מאה שערים 9112:15-13:00
ירושליםבעלזמתמידים - תורת ד'מנחת יצחק 1420:00-21:00
ירושליםשערי חסדזיוהשל"ה 1318:00-19:00
ירושליםבאיאןבתי הורנשטיין14:00-15:00
ירושליםרמות דקרליןרובין 3019:30-20:15
ירושליםסנהדריה המורחבתבאר יהודהחכם עזרא עטיה 419:00
ירושליםחיי תורהאריאל 617:00
ירושליםבית ישראל מיר (ביהמ"ד בית יוסף)זוננפלד 2318:30-20:00
ירושליםגבעת מרדכיחברוןסרנא 414:00-14:40
ירושליםרמת שלמהיששכר באהלך - רמת שלמהכהנמן 16 ביהכנ"ס המרכזי18:45-20:00
ירושליםגוש שמונים עמלה של תורהאליעזרוב 119:30-20:30
ירושליםאש התלמודמרכז ספיר22:30
ירושליםשוועת רחלקבר רחל13:30-15:00
ירושליםבית ישראל ביהמ"ד דחסידי לעלובבהרן 1521:00-22:00
ירושליםרמת שלמהמכינה לישיבה שירה חדשה (יום שישי)זולטי 2610:30-11:30
ירושליםקרית צאנזצאנזדברי חיים 220:00-21:00
ירושליםטשיביןחנה 1220:45-21:45
ירושליםכרם אברהםדרכי יושרנחמיה 1414:00-14:45
ירושליםרחביהביהמ"ד נצח ישראלרמב"ן פינת אבן עזרא20:30-21:30
ירושליםשמואל הנביא דושינסקישמואל הנביא 5221:30-22:30
ירושליםבית וגן משכן דודהפסגה 517:30-18:30
ירושליםמקור ברוך יסודי התורהאלפנדרי 4016:15-17:15
ירושליםעזרת תורהתפארת שמשוןעזרת תורה 4719:15-20:15
ירושליםהר נוף ויז'ניץ דמשק אליעזרקצנלבוגן 8019:30-20:00
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס מנין אברכים ישכילטבנקין 121:15-22:00
ירושליםסנהדריה המורחבתמתיבתא ברסלבסנהדריה מורחבת 13018:30
ירושליםמורשה(מוסררה)מגיני ארץהנביאים 2615:30-17:30
ירושליםרמות 06אוהל יוסףמשורר אצ"ג 5419:00-20:00
ירושליםרחביהכולל רחביה בביהכנ"ס יד תמרהארי 316:00-17:00
ירושליםגבעת שאול קובנאאונקלוס 921:30
ירושליםמאה שערים תולדות אברהם יצחקעונג שבת 720:30-21:30
ירושליםסנהדריהביהכנ"ס שערי ניסים-בעז"נשאול המלך 4015:00-16:00
ירושליםקרית יובל שלום בניךדרך כרמית 118:30
ירושליםמטרסדורףשארית יוסףסורוצקין 2418:45-20:30
ירושליםגבעת שאול יששכר באהלךעמרם גאון 718:30-19:00
ירושליםכרם אברהםויזניץ המרכזינחמיה 1419:15-20:15
ירושליםגאולהזכרון אליעזראבינועם ילין 413:30-14:30
ירושליםרמת שרתעטרת ישראל הגדולהקאסוטו 2018:00-19:00
ירושליםבית וגן תורת משהשערי תורה 1614:00-15:00
ירושליםבית ישראל זווילרפפורט 2621:00
ירושליםגאולהישיבת רש"יישא ברכה 3519:00
ירושליםגאולהמאור התורהדוד ילין 2614:00-15:00
ירושליםבית וגן מעוז חילהפסגה 5214:15-15:00
ירושליםגבעת שאול אור אלחנן קטנהאלקבץ19:15-20:00
ירושליםגוש שמונים אור לציוןאהלי יוסף 1922:10-23:00
ירושליםרוממהאור אלחנן גדולהאהליאב 2720:30-21:20
ירושליםקרית משהמרכז הרב (יום שישי)הרב צבי יהודה 12 (מכון הלכה ברורה)9:30-10:30
ירושליםגבעת מרדכימכון לב בביהמ"ד בעזרת נשיםהועד הלאומי13:00-14:00
ירושליםקרית משהדרכי הוראה לרבניםריינס 1713:00-14:30
ירושליםהר נוף היכל התורה (יום שישי)קצנלבוגן 928:00-9:00
ירושליםמטרסדורףמענה שמחהפנים מאירות 113:30-14:30
ירושליםרוממהמעין התלמודשמגר 1514:00-15:00
ירושליםגוש שמונים נחלת יעקב בביהכנ"ס מכנובקא-בעלזאברוכים 1019:30-20:30
ירושליםגוש שמונים תפארת יעקב (יום שישי)גבעת משה 811:40-12:30
ירושליםהרובע היהודי ברכה מציוןביהכנ"ס החורבה16:30-17:15
ירושליםמטרסדורףבאר שמואלסורוצקין 4519:20-20:20
ירושליםאנשי ירושלים (יום שישי)עזרא 29:00-10:00
ירושליםזכרון משהתפארת חייםמשה חגיז 920:00-21:00
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס היכל שמואלפנים מאירות 121:45-22:45
ירושליםעמק רפאיםעמק רפאים 6414:30-15:30
ירושליםרמות אמשכן שרגא (יום שישי)שיבת ציון 1011:00-12:00
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס בית אנאליוסף חכמי 2621:00-22:00
ירושליםמאה שערים מתמידים- יום ששיעבודת ישראל 2012:00-13:30
ירושליםנהר שלוםשילה 616:30-17:30
ירושליםבית וגן נתיבות חכמהזילברג, קרית נוער שער 513:45-15:15
ירושליםבית וגן מנין אברכיםהחיד"א 2119:00-20:00
ירושליםהר חומההר המוראריה ורשבסקי 814:15
ירושליםמעלות דפנהאור שמחשמעון הצדיק 2218:30-19:30
ירושליםרמת שלמהאוהל יוסףז'ולטי 619:00-20:00
ירושליםגוש שמונים טשכנובחנה 2318:30
ירושליםשערי חסדנועם התלמודשערי חסד 1714:30
ירושליםקטמון ערלוייותם 119:30-20:15
ירושליםהר נוף קהילת בני תורהאגסי 5 (בעזרת נשים שבקומת כניסה)18:30-19:30
ירושליםהר נוף שבות יהודההקבלן 3418:15-19:00
ירושליםגאולהבאיאן - רק לישיבה (יום שישי)מלכי ישראל 4410:45
ירושליםרמת שלמהתורת רפאלז'ולטי 614:00
ירושליםרמות דתפארת משה בצלאל -רק לישיבהחזקיהו שבתאי 613:30-14:15
ירושליםבית וגן עטרת ישראלהפסגה 5721:30-22:15
ירושליםהר נוף חניכי הישיבות מאור ישראלברנד 1818:30-19:30
ירושליםסנהדריה המורחבתכנסת יהודה אוהל יוסףסנהדריה מורחבת 14019:30-20:30
ירושליםרמות פוליןאוצר התורהחזקיהו שבתאי14:00-15:00
ירושליםקרית משהמשכן ישראלריינס 16 (בנין דיסקין)21:30-22:30
ירושליםרמות דרבינו הגרי"שמירסקי14:15
ירושליםרמת אשכול ביהכנ"ס בני הישיבותזלמן ארן 722:00-23:00
ירושליםבית וגן יש"ק קול תורההפסגה 32 (ביהמ"ד של היש"ק)21:35-22:30
ירושליםרמות בחניכי הישיבותסמוך לצונדק 12921:00-22:30
ירושליםים התלמוד בביהכנ"ס ירושלים השלמהליפתא עילית12:30-13:20
ירושליםהרובע היהודי כולל הרב נבנצלמעל רחבת הכותל מעלות הרב שלמה גורן14:20-15:20
ירושליםנווה יעקב עטרת שלמה תורה ותפילהמאיר בלבן 617:00-18:00
ירושליםבוכריםקהל חסידי ירושליםרבנו גרשום 821:30-23:00
ירושליםהר נוף דרך חכמהקצנלבוגן20:00-21:00
ירושליםרוממהכנסת יעקב (חינקיס) (יום שישי)פתח תקוה 1611:10-11:45
ירושליםגוש שמונים אהלי תורהאהלי יוסף 121:15
ירושליםגוש שמונים שבט הלוי (יום שישי)אהלי יוסף 17
ירושליםשמואל הנביא עץ חיים - רק לישיבהשמואל הנביא 2614:15-15:00
ירושליםמקור ברוך עטרת שלמה אריהאלעזר המכבי 322:00-22:30
ירושליםרמות גביהכנ"ס עטרת מלכותרוזנבלט 1422:00-22:30
ירושליםבוכריםצאנז קלויזנבורגאביתר הכהן 820:30-22:30
ירושליםרמות גביהכנ"ס טשכנוב (יום שישי)שלום סיון11:30-12:30
ירושליםמקור ברוך יקירי ירושלים - באר התלמודמלכי ישראל 7714:00-15:00
ירושליםגאולהלאסוקי שמעתתאחזנוביץ 113:30-15:30
ירושליםגוש שמונים ישמח משהאהלי יוסף 718:30
ירושליםגבעת מרדכימשכן שמואל (יום שישי)גולד 210:00-11:00
ירושליםגאולהמאור עיניים (יום שישי)דוד ילין 349:00-9:40
ירושליםמאה שערים אלכסנדרזוננפלד 119:30-20:30
ירושליםגאולהקרן השבתשטראוס 1912:30-13:15
כוכב השחרכוכב השחר21:00-23:00
כסלוןאמיתה של תורה14:00-15:00
כפר עציוןמקור חייםכפר עציון
כרמיאלאורחות תורה-כרמיאלהזית20:00-21:00
מבשרת ציוןמר"ץהאורן 5014:30-15:30
מבשרת ציוןתפארת בית דודמבצע קדש 7 (ביהכנ"ס ישורון)20:00-20:45
מגדל העמקמגדל אורהגפן 2516:00-17:00
מודיעין עיליתקרית ספרנאות שמחהמסילת יוסף 4219:15-20:30
מודיעין עיליתגרין פארקבני הישיבותשד' הרב מפוניבז' 720:30-22:00
מודיעין עיליתקרית ספראמרי ברוך בביהכנ"ס משובב נתיבותנתיבות המשפט 8819:00-20:00
מודיעין עיליתחמדת משה (יום שישי)- רק לישיבהשערי תשובה 189:10
מודיעין עיליתגרין פארקמלכות התורההבעש"ט 621:30-22:15
מודיעין עיליתקרית ספרשיח יצחק-מקום מבחן מיוחד לבחורי יש"ק מודיעין עיליתמסילת יוסף פינת חתם סופר22:00
מודיעין עיליתקרית ספרהמרכזישדה חמד 1818:20-19:10
מודיעין עיליתברכפלדויזניץר' עקיבא21:00
מודיעין עיליתחפציבהכולל השכונתי חפציבהאביעזרי 2421:00-23:00
מודיעין עיליתברכפלדר' עקיבא (היכל ב')ר' עקיבא 2323:15-24:30
מודיעין עיליתברכפלדויז'ניץר' טרפון 820:00-21:00
מודיעין עיליתחכמת התורהבית שמאי 1314:45
מודיעין עיליתברכפלדברסלברב ושמואל 1514:00-15:00
מודיעין עיליתקרית ספרתורת מרדכינתיבות המשפט 7-921:30-22:00
מודיעין עיליתברכפלדכולל מיר בביהכנ"ס שערי תפילהכיכר פלוק18:30-20:00
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס חזון דודחזון דוד 119:30-20:30
מודיעין עיליתקרית ספרעטרת שלמהנודע ביהודה 36 ב'19:00-20:00
מודיעין עיליתברכפלדכולל הר"ן - ברכפלדמול בנין יהודה הנשיא 2219:00-19:30
מודיעין עיליתברכפלדאלכסנדריהודה הנשיא 3720:45-22:15
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קול תורה (בעז"נ)נתיבות המשפט 7519:20-20:20
מודיעין עיליתקרית ספריד בנימין ליבו חפץביהכנ"ס שאגת אריה (מול מס' 17)18:30-20:00
מודיעין עיליתגרין פארקישיבת רוז'יןכיכר פוניבז'19:00-20:00
מודיעין עיליתקרית ספרמאור חייםנתיבות המשפט 219:20-20:20
מודיעין עיליתקרית ספרבית אבאאור החיים 2718:30-19:15
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס ישועת דוד בעז"נרשב"י 2118:00-19:00
מודיעין עיליתקרית ספרזכרון משהנתיבות המשפט 4019:20-20:00
מודיעין עיליתקרית ספרבן איש חיחתם סופר 1017:30-19:30
מודיעין עיליתקרית ספרדברי אמתנודע ביהודה 3620:00-21:00
מודיעין עיליתקרית ספרקהילות משך חכמהמשך חכמה 41 (בביהכנ"ס - למעלה)18:00-19:00
מודיעין עיליתקרית ספראוהל יוסףאור החיים 2719:40-20:20
מירוןישועות הרשב"י (בחדר יצחק אבינו)קבר הרשב"י2:00 בלילה
מעלה אדומיםקלייפדה - ביהכנ"ס יצחקיהגיתית 216:45-17:45
מצפה יריחומאור טוביה
מתתיהו ד.נ. מודיעיןמערבה23:45
נווהביהמ"ד נווהדואר נע הנגב13:30-14:30
נוף איילון ד.נ. שמשוןדרך חיים21:30-23:30
נס ציונהבן איש חימכבי 413:30-16:00
נצרת עיליתביהכנ"ס המרכזי הר יונההרב עובדיה יוסף19:00-20:00
נתיבותשכר שכיר (יום שישי)חזו"א 911:00-12:00
נתיבותעטרת שלמה - תורת ישראלאלנקווה 1213:30-14:30
נתיבותבאר התלמוד (יום שישי)ילדי אוסלו 1030
נתיבותיששכר באהלך (בביהכנ"ס בית יצחק)הרב גרשונוביץ15:00-16:00
נתיבותמשכן התורה (יום שישי)הרב מזוז9:00-11:00
נתניהתפארת למשהבן אליעזר 4016:00-17:00
נתניהשערי שלום ואסתר (יום שישי)חטיבת הראל 711:00-12:00
נתניהצאנזסעדיה גאון 1021:00-22:00
נתניהביהכנ"ס מנין אברכים (יום שישי)גבע 2510:30-12:00
עוצםנר זרח14:30-15:30
עכוהסדר עכואריה דושינסקי 18:30-10:00
עפולהאהל משהעלית הנוער 618:40-19:40
עפולההישיבה הגדולה עפולהפנקס צבי 2413:15-15:00
ערדנחלת יצחקבן יאיר13:30-14:15
פתח תקווהמרכז העיר בית כנסת שע"י כולל לומז'ההרצל 7 בחניה - בקרוון18:40-19:20
פתח תקווהגני הדרעטרת שלמהקהילות יעקב 118:00-19:00
פתח תקווהישיבת אחינונצח ישראל 1519:00-19:30
פתח תקווהשירת ריבה (יום שישי)שבט אשר 5-710:00-12:00
פתח תקווהישיבה לצעירים פתח תקוהנצח ישראל 1521:30
פתח תקווהאור ישראל - רק לישיבהניימן 520:00
פתח תקווהביהכמ"ד קהילתי-כפר גניםסול וינגר 9 (בתוך ביהכנ"ס מוריה)17:00-18:00
פתח תקווהביהכנ"ס אבי עזריארלוזרוב 222:35-23:15
צפתיתד התשובה (יום שישי)הנריטה סאלד 19:15-10:00
צפתנחלת נפתליחצר בית הכנסת הארי ז"ל (האשכנזי)8:00-9:00
צפתבאר מים חיים (יום שישי)צה"ל 311:30-12:00
קרית אונופני חנההרצל 3415:00-17:00
קרית ארבעכולל מערת המכפלה14:30
קרית אתאמאקוואהמגינים 1221:00-22:00
קרית אתאכולל קרית אתאהמיסדים 1520:00-21:00
קרית גתסלוניםחידקל 1618:00-19:00
קרית גתדרך חייםהארז 4216:00
קרית גתביהכנ"ס באיאןהאדמור מחב"ד 4021:00-22:00
קרית יעריםמאורות התורהדרך אברהם 2813:45-14:45
ראש העיןאור זרועחזון איש 915:00-16:00
ראשון לציוןעטרת שמעון בביהכנ"ס פא"י(יום שישי)הרב קוק11:15-12:00
ראשון לציוןעטרת שלמההיובל 114:00-15:00
רחובותקרטשניףההגנה 3314:30-15:30
רחובותעטרת גבריאלזכריה מדאר 3019:00-20:00
רחובותמאור התלמודבנימין 3421:30-22:30
רכסיםנר ישראל בבית יצחקהרקפות 719:35-20:15
רכסיםישיבת רכסיםדרך הרב 1014:15-15:15
רכסיםכנסת חזקיהו לצעירים (יום שישי)שמעונוביץ 312:00-13:00
רמלהאשל אברהםפנקס 1215:00-17:00
רעננהכולל קהילתיאחוזה 19816:00
רעננהקול חייםאחוזה 9819:50-20:40
שבי שומרוןשבי שומרון13:45-14:45
שדרותאפיקי דעתמשה זרח 93219:00-20:00
שובהביהכנ"ס המרכזי20:30-21:30
שומריהביהכנ"ס שומריה20:30
שילה ד.נ. אפריםשילה17:00-18:00
תל אביב - יפוזכר שלמהברודצקי 1717:30-18:30
תל אביב - יפומעלה אליהו (יום שישי)הנריטה סאלד 69:00
תל אביב - יפודורשי השםזלמן שזר 4215:15-16:15
תל אביב - יפובית רבי - יום ששידרך חיים בר לב 1229:30-10:30
תל אביב - יפוהישוב (יום שישי)פומבדיתא 139:00
תל אביב - יפוהיכל התלמודיהודה הלוי 1314:00-14:30
תל אביב - יפודרך עץ החייםמסילת ישרים 8216:30-17:30
תל אביב - יפובית שלמהאחיעזר 116:30-17:30
תל אביב - יפוחידושי הרי"םנמירובר 24 (בחדר שיעורים)13:15-15:00
תל מונדביהמ"ד קול ששון18:30
תלמים ד.נ. לכיש דרוםתלמים14:00-15:00
תפרח ד.נ. הנגבביהמ"ד אוהל יעקב וחיהרמב"ם 4422:30-23:30