קנין הלכה מראי מקומות להורדה

נלמד החודש: חודש אייר
נלמד החודש: חודש אייר

להורדה לפי מספרי החוברות - שלב א'