קנין הלכה מראי מקומות להורדה

נלמד החודש: חודש כסלו
נלמד החודש: חודש כסלו

להורדה לפי מספרי החוברות - שלב א'