קנין הלכה מראי מקומות להורדה

נלמד החודש: חודש אדר
נלמד החודש: חודש אדר

להורדה לפי מספרי החוברות - שלב א'