קנין הלכה מראי מקומות להורדה

נלמד החודש: חודש חשון
נלמד החודש: חודש חשון

להורדה לפי מספרי החוברות - שלב א'