קטן שגנב או הזיק האם צריך לשלם כשיגדל?

כ"ד בטבת תשע"ט - סימן שמ"ג- מאמצע סעיף א' "ולהאכילו בידיים"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם ב"ד או שאר בני אדם מצווים למנוע קטן מעשיית עבירות?מנין שאסור לגרום לתינוק בן יומו לעשות עבירות? קטן שהכה את אביו מה מן הראוי לו שיעשה כשיגדל? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שמ"ג סעיף א' באמצע הסעיף במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בחלקו הראשון של סעיף א' מבואר, שקטן שאוכל נבלות או עובר על אחת ממצוות התורה, שיטת השו"ע, שב"ד או שאר בני אדם לא מצווים למנוע אותו מזה, אבל אביו י"א שגם אמו, מצווים למנוע אותו מזה, כיוון שהם מצווים לחנך אותו.

בחלקו השני של הסעיף מבואר, שהרמ"א מביא י"א שכל זה מדובר בקטן שלא הגיע לגיל חינוך, אבל הגיע לגיל חינוך, גם ב"ד או סתם אדם מצווים למנוע ממנו שלא יעבור על אחת ממצוות התורה, וטעם הדבר הוא, כיוון שכשהגיע הקטן לגיל חינוך, גם ב"ד וכל ישראל מצווים לחנך אותו ללכת בדרכי התורה ובכלל זה שלא יעבור עבירות, אבל השו"ע סובר, שמצות חינוך מוטלת רק על האבא ולכן קטן בכל גיל אין ב"ד וכל ישראל מצווים למנוע ממנו לעבור עבירות.

להלכה: מביא המ"ב שיטת הח"א, להחמיר באיסור דאורייתא כשיטת הי"א ולמנוע קטן מזה, אבל באיסור דרבנן אפשר להקל כשיטת השו"ע, שכאשר הקטן הגיע לגיל חינוך, רק אביו ואמו מצווים למנוע אותו מזה.

כל מה שאמור כאן, הוא רק בקטן שעובר עבירות מעצמו, אבל לספות לו בידיים, דהיינו, להניח לפני הקטן ולצוות לו שיעבור על עבירה, הדבר אסור אפילו לכל ישראל, ולא רק לקטן בגיל חינוך אלא אפילו לתינוק בן יומו, ואסור אפילו איסור דרבנן, ואסור גם לומר לגוי לתת לו (אא"כ הוא חולה שמותר ע"י גוי וכדלעיל בסי' שכ"ח) ולמדו זאת חז"ל ממה שכתוב בפרשת שרצים 'לא תאכלום' שזה פסוק מיותר, ודרשו חז"ל ואמרו שצריך לקרוא, 'לא תאכילום', דהיינו אסור לגדול להאכיל או לספות דבר איסור לקטן, וכך כתוב בפרשת דם 'כל נפש מכם לא תאכל דם', וכן בפרשת הכהנים 'אמור ואמרת' להזהיר גדולים על הקטנים, ומכל זה למדו חז"ל איסור ספייה לקטן בידיים.

מביא הבה"ל בשם הרשב"א והר"ן שסברו, שמותר לספות לקטן איסור דרבנן לצרכו, אבל השו"ע לא סובר כך, ומביא בשם רעק"א שסמך על הרשב"א והר"ן, ומדובר שם על לתת לתינוק חומש לעצמו אע"פ שהתינוק מוציא את זה מרשות שאסורה מדרבנן.

קטן שהכה את אביו או עבר שאר עבירות בקטנותו, אע"פ שלא צריך לעשות תשובה כשיגדל שהרי עשה זאת בזמן שלא היה בר חיובא, מ"מ טוב שיקבל על עצמו איזה דבר לשובה ולכפרה.

קטן שהזיק או גנב, מעיקר הדין לא צריך לשלם אם הגניבה לא בעין, אבל לפנים משורת הדין, כשיגדל, צריך להשיב ולשלם את הנזקים והגניבות שעשה.

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים