פרשת השבוע

BLUE זמני כניסת ויציאת השבת פרשת אמור:
עיראלעדאשדודבית שמשביתר עיליתבני ברקחיפהירושליםמודיעין עיליתצפת
כניסת השבת18:5018:5618:4018:4118:5718:5118:4118:5118:52
יציאת השבת19:5719:5719:5619:5619:5819:5819:5519:5619:57
רבנו תם20:3220:3120:3320:3420:3120:3320:3420:3320:29

BLUE מאמרים נבחרים לפרשת אמור:

כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
אמור

כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו

זהירותם של גדולי ישראל בכבוד הבריות

כיצד מותר לקבל צדקה מגוי? האם מותר לכתחילה לקבל תמיכה ממשלתית משלטון של גויים?
אמור

כיצד מותר לקבל צדקה מגוי? האם מותר לכתחילה לקבל תמיכה ממשלתית משלטון של גויים?

ומדוע החמירו גדולי הדורות שלא לקבל כספים ממקור בלתי טהור?

בליל יום הכיפורים, כשהתפילה היתה בעיצומה והקהל עטוף בטליתות, נשמעו לפתע קריאות זעקה: "שריפה! הצריפים עולים באש!…"
אמור

בליל יום הכיפורים, כשהתפילה היתה בעיצומה והקהל עטוף בטליתות, נשמעו לפתע קריאות זעקה: "שריפה! הצריפים עולים באש!…"

הלהבות השתוללו, והגאון הגדול רבי משה שמואל שפירא זצוק"ל התיישב ללמוד את ההלכות

מה הטעם למנהג ישראל לקרוא "פרקי אבות" בין פסח לעצרת?
אמור

מה הטעם למנהג ישראל לקרוא "פרקי אבות" בין פסח לעצרת?

וספרתם לכם ממחרת השבת (ויקרא כ''ג, ט''ו)

מדוע התימנים נוהגים לספור ספירת העומר בלשון ארמית?
אמור

מדוע התימנים נוהגים לספור ספירת העומר בלשון ארמית?

וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה. (ויקרא כג,טו)

מתי ברך הסטייפלר "ברוך משנה הבריות"?
אמור

מתי ברך הסטייפלר "ברוך משנה הבריות"?

כי כל איש אשר בו מום לא יקרב ... או גיבן או דק וגו'.   ( ויקרא כא, יח-כ)

"נשמתי עלתה למרום, והודיעוני שנקצבו לי עוד ארבעה ימי התייסרות בעולם הזה"
אמור

"נשמתי עלתה למרום, והודיעוני שנקצבו לי עוד ארבעה ימי התייסרות בעולם הזה"

הסיפור המצמרר שסיפר רבי יעקב גלינסקי זצ״ל על החולה שהגיע בחלום בטענות לרופא שניתקו ממכשיר ההנשמה

מדוע יש מחלות שאין להם מרפא, וכיצד לפעול מול קניון שפותח שעריו בשבת
אמור

מדוע יש מחלות שאין להם מרפא, וכיצד לפעול מול קניון שפותח שעריו בשבת

הגאון רבי שמחה הכהן קוק מספר על מה ששמע מבעל ה׳שבט הלוי׳

הקידוש שכמותו לא נעשה מיום ברוא אלוקים שמים וארץ
אמור

הקידוש שכמותו לא נעשה מיום ברוא אלוקים שמים וארץ

ונקדשתי בתוך בני ישראל (ויקרא כ"ב ל"ב)

הפרופסור פרץ בבכי ושאל איך הרב יודע שאני מהול?
אמור

הפרופסור פרץ בבכי ושאל איך הרב יודע שאני מהול?

הפרופסור שהתגייר בזכות סוגיית 'תגרי לוד' הנלמדת בימים אלו במסגרת ה'דף היומי'

מדוע לא רצה הגאון רבי חיים וואלוז'ינער זצ"ל לקבל מהנדיב תרומה נכבדת לישיבה?
אמור

מדוע לא רצה הגאון רבי חיים וואלוז'ינער זצ"ל לקבל מהנדיב תרומה נכבדת לישיבה?

''ראש של גוי אינו מסוגל להבין שאפשר להקדיש קרבן לה', ועכ"ז גם אחרים יהנו ממנו...''

ORANGE פרשיות השבוע לפי חומשי התורה: