פינוי מחסן בשבת

כ"ח חשון תשע"ט- סימן של"ג- סעיף א'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהו החשש בפינוי כל המחסן בשבת?מה נקרא 'הכנסת אורחים'? ומה הדין כאשר צריכים לפנות את המחסן לצורך סעודת מצוה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ג סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור לפנות מחסן של כדי יין או של תבואה בשבת, משום הטירחה שיש בזה, ומשום עובדין דחול, אא"כ הוא לצורך מצוה, כגון שפינהו להכנסת אורחים, או לקבוע בו בית המדרש, ואופן הפינוי הוא כך, אם האוצר גדול, מפנה רק חמש קופות, ואם האוצר מכיל רק חמש קופות, מפנה רק ארבע, אבל לא מפנה הכל, שמא הקרקע של האוצר תתגלה וימצא שם גומות וישווה אותם.

אומר הרמ"א, כל שבות שמותר לצורך מצוה מותר ג"כ לצורך אורחים, ואומר המ"ב לעיין בסי' ש"ז סעיף ה' שמבואר שם, שמותר לומר לעכו"ם שיעשה שבות לצורך מצוה, וצורך מצוה זה גם לצורך הכנסת אורחים, ונקראים אורחים רק אם אין להם איפה להיות, אבל אם מזמין את חבירו לאכול אצלו סעודה, זה לא נקרא הכנסת אורחים, ואם מדובר בסעודת מצוה, פשיטא שמותר לפנות כדי שלכולם יהיה מקום.

"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר. לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור
לפתע פרצתי בבכי איום ואמרתי: "רבש"ע, נשארתי לבדי חסר כל, נשארתי ערירי ויחף, ועוד אלך לאכול טריפות?!
מעשה בשדכן בן חמש...
באמצע הארוחה נכנס לוטנאנט ג'ונס, הביט בכיפה ופנה אלי: "ידוע לך על חוק צבאי האוסר להכנס למבנה סגור עם כיסוי ראש?"
גיבש עורך הדין במוחו רעיון שטני: כאשר התכונן היהודי לעלות באחד הדיונים אל הדוכן, צבט אותו עורך הדין צביטה עזה...
כשחזרתי למקום הבחנתי באברך צעיר שעומד שם עם עגלת ילדים. נזכרתי שגם לפני שעה ורבע ראיתי אותו עומד כך...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה