פינוי מחסן בשבת

כ"ח חשון תשע"ט- סימן של"ג- סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהו החשש בפינוי כל המחסן בשבת?מה נקרא 'הכנסת אורחים'? ומה הדין כאשר צריכים לפנות את המחסן לצורך סעודת מצוה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ג סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור לפנות מחסן של כדי יין או של תבואה בשבת, משום הטירחה שיש בזה, ומשום עובדין דחול, אא"כ הוא לצורך מצוה, כגון שפינהו להכנסת אורחים, או לקבוע בו בית המדרש, ואופן הפינוי הוא כך, אם האוצר גדול, מפנה רק חמש קופות, ואם האוצר מכיל רק חמש קופות, מפנה רק ארבע, אבל לא מפנה הכל, שמא הקרקע של האוצר תתגלה וימצא שם גומות וישווה אותם.

אומר הרמ"א, כל שבות שמותר לצורך מצוה מותר ג"כ לצורך אורחים, ואומר המ"ב לעיין בסי' ש"ז סעיף ה' שמבואר שם, שמותר לומר לעכו"ם שיעשה שבות לצורך מצוה, וצורך מצוה זה גם לצורך הכנסת אורחים, ונקראים אורחים רק אם אין להם איפה להיות, אבל אם מזמין את חבירו לאכול אצלו סעודה, זה לא נקרא הכנסת אורחים, ואם מדובר בסעודת מצוה, פשיטא שמותר לפנות כדי שלכולם יהיה מקום.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים