עירוב שני חצרות כאשר כותל מפסיק ביניהם

ד' אייר תשע"ט - סימן שע"א- סעיף ו'- סימן שע"ב - סעיף ו'- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבית שפתוח לשני חצרות שבצדיו כיצד יתכן שהבית מותר בטלטול והחצרות אסורות בטלטול?כותל שנמוך מי' לחצר אחת וגבוה מי' לחצר השנייה למי מותר להשתמש בכותל? ובאיזה אופן כאשר נפרץ הכותל אינם יכולות החצרות לערב יחד  • שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שע"ב סעיף ו'  – סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בית שפתוח לשתי חצרות שבצדדים, והבית עירב עם שתי החצרות שבצדיו, אבל החצרות לא עירבו זה עם זה, הדין הוא, שהבית מותר בטלטול עם שתי החצרות, אבל הבית שבאמצע לא מתיר לשתי החצרות לטלטל זה עם זה, דהיינו, אסור להוציא כלים ששבתו בבית שבחצר שבצד האחד, ולהעביר אותו לחצר שבצד השני, ואומר המ"ב, שאם שניהם הניחו את עירובם בבית, שאז נחשב הדבר ששניהם מעורבים.

שתי חצרות יכולות לערב יחד, אא"כ יש ביניהם כותל י' טפחים שמפסיק, ואומר המ"ב, שחצרות וגגים, רשות אחת הם, וממילא, כאשר יש שתי חצרות שלא עירבו ביניהם, ויש מחיצה שמפרידה, ועל המחיצה שמפרידה בין שתי החצרות יש פירות, בני שתי החצרות יכולים להוריד את הפירות ולהניחם בחצר, או להניח מפירות שבחצר ע"ג ראש הכותל, כיוון שחצרות וגגים רשות אחת הם, ואומר עוד המ"ב, שרק אם הכותל רחב ד' אז אסור ליטול פירות ששבתו בבתים ולהניח אותם ע"ג הכותל, כיוון שהכותל מקום חשוב, אבל אם אין ברוחבו של הכותל ד', מותר להניח עליו פירות ששבתו בבית, כיוון שהוא מקום פטור.

אם הכותל נמוך מי' לחצר אחת, וגבוה מי' לחצר השנייה, שניהם אינם יכולים להשתמש באותו כותל, כיוון שאם יהיו שניהם מותרים להשתמש באותו כותל, הכותל יהיה אסור על שניהם, ולכן נותנים את הכותל לאחד, ונותנים אותו לאותו שהכותל כלפיו נמוך מי' טפחים.

אם נפרץ הכותל שמפריד בין שתי החצרות עד י' אמות, הרי הוא כפתח, והדין הוא, שאם רוצים לערב שניים, יכולים, וכן אם רוצים לערב אחד יכולים, ודווקא שלא נפרץ במילואו, שאם נפרץ במילואו, הרי הם כרשות אחת, וחייבים להתחבר ולערב יחד, ואם נפרץ ביותר מי', חשוב כחצר אחת, וצריכים לערב יחד.

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים