עירוב חצרות עם שכן גוי

א' סיון תשע"ט - סימן שפ"ב- עד אמצע סעיף א' הגה "ישראל שהשכיר"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע הצריכו חז"ל ליהודי לערב עם שכנו הגוי, והרי הגוי לא אוסר על היהודי בטלטול?האם יש חילוק בין יחיד הגר עם הגוי לבין רבים הגרים עמו? ומה הדין לעניין השאלת החצר מן הגוי? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שפ"ב סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

באופן עקרוני, גוי שגר עם יהודים באותה חצר, הגוי אינו אוסר עליהם את רשותם להוציא כלים מהבית לחצר, כיוון שדיורי הגוי אינם נחשבים לדיורים בכדי שהוא יאסור, ולכן א"צ לעשות עירובי חצרות במקרה כזה, אבל בכ"ז חששו חז"ל, שהיהודי הגר עם הגוי באותה חצר, הוא ילמד ממעשה הגוי, ויתקלקל, וכדי למנוע דבר כזה, אמרו חז"ל, שהגוי אוסר על היהודי, עד שהיהודי ישכור מהגוי את הרשות שיש לו בחצר, ושיערו חכמים שהגוי לא יסכים לכך, מפני שיחשוש שמא היהודי מכניס לו כשפים לבית או לחצר, וכיוון שלא יסכים, הישראל לא יוכל לטלטל בחצר, ולכן יעזוב את החצר הזאת, וילך לחצר אחרת שאין בה גוים, אבל גזירה זו גזרו חז"ל רק אם שני יהודים גרים עם הגוי בחצר, אבל יהודי אחד וגוי שגרים יחד בחצר, אינו צריך לשכור מהגוי את רשותו, כיוון שיהודי יחיד שיגור עם גוי, זה מילתא דלא שכיחא, שהרי הם חשודים על שפיכות דמים, והיהודי פוחד לגור עם הגוי לבדו, ומילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן, אבל שני יהודים עם גוי, זה דבר המצוי.

לעניין לשאול  מו העכו"ם, דן בזה המ"ב בסק"ו, ומביא שזה תלוי בשתי דעות לקמן בסעיף י"ב. 

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים