ניקוי הרצפה בשבת

כ"א כסלו תשע"ט- סימן של"ז סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה טעם האוסרים לטאטות את הרצפה בשבת כאשר הרצפה עשויה מעפר?מה הדין כאשר הרצפה מרוצפת בקרשים או באבנים?ובאיזה כלי אסור לנקות בגדים בשבת?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ז סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כידוע, הבתים בזמנם לא היו מרוצפים בקרשים או באבנים כמו הבתים שלנו, אלא הקרקע של הבית הייתה עשויה מעפר, והשאלה היא, האם מותר לכבד קרקע כזאת בשבת,

מבואר בזה ג' שיטות בשו"ע:

שיטה ראשונה: הדבר אסור, כיוון שע"י הכיבוד הוא מטלטל את העפר של הבית, ויש בזה איסור של טלטול מוקצה, וכן עלול להיווצר מצב, שע"י הכיבוד הוא חופר גומות, או משווה את הגומות של הבית, ולכן הדבר אסור לשיטה זו, אא"כ הקרקע מרוצפת בקרשים או אבנים שאז הכיבוד מותר.

שיטה שנייה: גם כאשר הקרקע של הבית עשויה מעפר, מותר לכבד את הקרקע בשבת, ולא חוששים שישווה גומות, כיוון שאינו מתכוון לכך, וזה גם לא פס"ר שישווה גומות, וכמו שלמדנו לעיל בסוף סעיף א', שמותר להזות מים על הקרקע של הבית, כי זה לא פס"ר שישווה גומות, וכן לא חוששים לחפירת גומא לשיטה זו, כיוון שבדרך כלל הכיבוד של הבית הוא בשכבה העליונה של העפר, ושכבה זו עשויה מעפר תיחוח שלא יוצר גומות, וכן לא חוששים לטלטול מוקצה לשיטה זו, כיוון שהטלטול לא נעשה בידיים, אלא מטלטל את העפר ע"י מכבדת, והוי טלטול כלאחר יד, ומותר, ומה גם שהפסולת מוגדרת כגרף של רעי, ולכן אין בזה טלטול מוקצה.

שיטה שלישית: מחמירה ביותר, וסוברת, לא מיבעיא שאסור לכבד את קרקע הבית כשהקרקע עשויה מעפר, אלא גם כאשר הקרקע של הבית מרוצפת, אסור, כיוון שגוזרים מרוצף אטו אינו מרוצף, דהיינו, שאם יכבד את הקרקע המרוצפת, יבוא לכבד את הקרקע כשהיא אינה מרוצפת, ולפי"ז, אומר הבה"ל, שבאופן שרוב בתי העיר מרוצפים, לא גוזרים מרוצף אטו אינו מרוצף, וגם לשיטה השלישית, מותר לומר לגוי שיכבד את הבית גם כאשר הקרקע אינה מרוצפת, ואע"פ שזה פס"ר שישווה גומות, מותר, כי באמירה לעכו"ם אין איסור של פס"ר, וטעם הדבר, כיוון שהשליחות של הישראל מתייחסת רק לכיבוד של הבית, אבל לא מתייחסת על הדברים שנוצרים אגב כיבוד הבית, ויש אופן נוסף שמותר לכבד את הבית גם לפי שיטתם, וזה כאשר מכבד את הקרקע ע"י בגד או מטלית רכה, שאז המטלית לא חודרת לעומק של העפר, אלא לשכבה העליונה שהיא עפר תיחוח, ולא חוששים להשוואת גומות.

אומר הרמ"א, שאסור לכבד בגדים ע"י מכבדות העשויות מקיסמים, כדי שלא ישתברו קיסמיהם, ומבאר המ"ב, שמדובר גם באופן שאין בעיה של מכבס, ובכ"ז אסור לכבד את הבגדים ע"י מכבדת כזאת, כיוון שחוששים שישברו הקיסמים, ויש בזה בעיה של סותר, ואע"פ שהוא מקלקל, לכתחילה זה אסור.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים