ניקוי הרצפה בשבת

כ"א כסלו תשע"ט- סימן של"ז סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה טעם האוסרים לטאטות את הרצפה בשבת כאשר הרצפה עשויה מעפר?מה הדין כאשר הרצפה מרוצפת בקרשים או באבנים?ובאיזה כלי אסור לנקות בגדים בשבת?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ז סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כידוע, הבתים בזמנם לא היו מרוצפים בקרשים או באבנים כמו הבתים שלנו, אלא הקרקע של הבית הייתה עשויה מעפר, והשאלה היא, האם מותר לכבד קרקע כזאת בשבת,

מבואר בזה ג' שיטות בשו"ע:

שיטה ראשונה: הדבר אסור, כיוון שע"י הכיבוד הוא מטלטל את העפר של הבית, ויש בזה איסור של טלטול מוקצה, וכן עלול להיווצר מצב, שע"י הכיבוד הוא חופר גומות, או משווה את הגומות של הבית, ולכן הדבר אסור לשיטה זו, אא"כ הקרקע מרוצפת בקרשים או אבנים שאז הכיבוד מותר.

שיטה שנייה: גם כאשר הקרקע של הבית עשויה מעפר, מותר לכבד את הקרקע בשבת, ולא חוששים שישווה גומות, כיוון שאינו מתכוון לכך, וזה גם לא פס"ר שישווה גומות, וכמו שלמדנו לעיל בסוף סעיף א', שמותר להזות מים על הקרקע של הבית, כי זה לא פס"ר שישווה גומות, וכן לא חוששים לחפירת גומא לשיטה זו, כיוון שבדרך כלל הכיבוד של הבית הוא בשכבה העליונה של העפר, ושכבה זו עשויה מעפר תיחוח שלא יוצר גומות, וכן לא חוששים לטלטול מוקצה לשיטה זו, כיוון שהטלטול לא נעשה בידיים, אלא מטלטל את העפר ע"י מכבדת, והוי טלטול כלאחר יד, ומותר, ומה גם שהפסולת מוגדרת כגרף של רעי, ולכן אין בזה טלטול מוקצה.

שיטה שלישית: מחמירה ביותר, וסוברת, לא מיבעיא שאסור לכבד את קרקע הבית כשהקרקע עשויה מעפר, אלא גם כאשר הקרקע של הבית מרוצפת, אסור, כיוון שגוזרים מרוצף אטו אינו מרוצף, דהיינו, שאם יכבד את הקרקע המרוצפת, יבוא לכבד את הקרקע כשהיא אינה מרוצפת, ולפי"ז, אומר הבה"ל, שבאופן שרוב בתי העיר מרוצפים, לא גוזרים מרוצף אטו אינו מרוצף, וגם לשיטה השלישית, מותר לומר לגוי שיכבד את הבית גם כאשר הקרקע אינה מרוצפת, ואע"פ שזה פס"ר שישווה גומות, מותר, כי באמירה לעכו"ם אין איסור של פס"ר, וטעם הדבר, כיוון שהשליחות של הישראל מתייחסת רק לכיבוד של הבית, אבל לא מתייחסת על הדברים שנוצרים אגב כיבוד הבית, ויש אופן נוסף שמותר לכבד את הבית גם לפי שיטתם, וזה כאשר מכבד את הקרקע ע"י בגד או מטלית רכה, שאז המטלית לא חודרת לעומק של העפר, אלא לשכבה העליונה שהיא עפר תיחוח, ולא חוששים להשוואת גומות.

אומר הרמ"א, שאסור לכבד בגדים ע"י מכבדות העשויות מקיסמים, כדי שלא ישתברו קיסמיהם, ומבאר המ"ב, שמדובר גם באופן שאין בעיה של מכבס, ובכ"ז אסור לכבד את הבגדים ע"י מכבדת כזאת, כיוון שחוששים שישברו הקיסמים, ויש בזה בעיה של סותר, ואע"פ שהוא מקלקל, לכתחילה זה אסור.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים