נטילת ידיים על עשבים בשבת

י"ד כסלו תשע"ט- סימן של"ו סעיף ב'- סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר ללכת על עשבים בשבת?שורשים של העץ מותרים בשימוש בשבת?מדוע התירו לאדם יחף ללכת על עשבים ארוכים בשבת?האם מותר להטיל מי רגליים על עשבים בשבת?ומדוע לא טוב לאכול בגינה בשבת?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ו סעיף ב' – סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כהמשך לעניין איסור השתמשות באילן בכל השתמשות שהיא, מבואר בסעיף ב', שלא רק האילן עצמו בכלל האיסור, אלא גם בשורשי האילן אסור להשתמש בשבת, ואע"פ שאין מה לתלוש בהם, בכ"א אסור, ודווקא שורשים שהם למעלה מג' טפחים מהקרקע, אבל פחות מג' לקרקע, הם כקרקע ומותר להשתמש בהם בשבת, ושורשים המטפסים ליותר מג' ויורדים ונכנסים לתוך ג' טפחים הסמוכים לקרקע, הדבר תלוי, שאותו מקום שהוא למעלה מג' טפחים, אסור להשתמש בו, אבל אותו מקום שיורד למטה מג', מותר להשתמש.

ענף שבצד אחד שווה לקרקע, ובצד אחד יש חלל תחתיו והוא גבוה ג' טפחים, מבואר, שכאשר שני צדדים מהשורשים שווים לקרקע, באותו חלק שהם שווים לקרקע מותר להשתמש, אבל אם צד אחד שווה לקרקע, ושלשה צדדים מהשורשים גבוהים ג' טפחים, אותו צד השווה לקרקע בטל לג' הצדדים האחרים, ואסור להשתמש בכל השורשים.

כללו של דבר: שורשים שהם בתוך ג' טפחים הסמוכים לקרקע, הם נידונים כקרקע ומותר להשתמש בהם, ושורשים שהם גבוהים למעלה מג' טפחים, אינם נחשבים כקרקע, והם בכלל איסור השתמשות באילן, וכן ענפים היוצאים מהאילן, אותם ענפים היוצאים תוך ג' טפחים הסמוכים לקרקע, מותר להשתמש בהם, וענפים היוצאים מעל ג' טפחים, נחשבים כאילן ואסור להשתמש בהם.

אילן העושה פירות, אלא שכל גובהו פחות מג' טפחים, מסתפק המ"ב האם יש בו איסור השתמשות בשבת, שהרי יש בו פירות ויש חשש שמא יתלוש אותם.

מותר לאדם ללכת בשבת ע"ג עשבים ואפילו שתולש אותם, בכ"א אינו מתכוון, ואין בזה פס"ר כיוון שלא מוכרח שיתלוש, ומביא המ"ב, שאסור לרוץ מהר ע"ג עשבים ארוכים, דבזה יש פס"ר שיתלשו, וכן יש צד במ"ב, שלא ילך במהירות על העשבים מחמת שזה אולי פס"ר שיתלשו העשבים, ואדם ההולך יחף בעשבים ארוכים שיש חשש גדול שיתלוש את העשבים כיוון שהם נדבקים לכפות רגליו, מותר, כיוון שלא מוכרח שהם יתלשו וגם אינו מתכוון ומותר.

אסור להשקות צמחים בשבת משום זורע ומשום חורש, ולכן, אדם הנמצא בגינה ורוצה ליטול ידיו לאכילת לחם ומתחתיו יש צמחים, אסור ליטול ידיים ע"ג הצמחים, כיוון שמשקה את הצמחים, ואע"פ שלא מתכוון לכך, יש בזה פס"ר שישקה אותם, ועי"ז יתחזקו הצמחים ויגדלו, ואם הצמחים לא שלו, הוי פס"ר דלא ניחא ליה, ויש מקילים ויש מחמירים.

מותר להטיל מי רגליים על העשבים, וכן מותר לשפוך עליהם משקים שאינם מצמיחים, ולכן מותר לשפוך עליהם יין חזק וכדומה.

בבה"ל הק', אם נאמר שהסיבה שהשקייה אסורה היא משום זורע, אז אותם משקים שאינם מצמיחים אין בהם משום זורע, אבל אם נאמר שזה משום חורש, הרי הוא מרפה את הקרקע, ומה נ"מ בין מים לבין שאר משקים, ומדוע פטור בזה? ואומר הבה"ל, שמא אסרו רק דברים המועילים לגידול.

לא יאכל אדם בגינה בשבת, כיוון שבקושי אפשר להיזהר שם משפיכת מים, ומביא המ"ב, שזה הכל בגינות שמותר לטלטל בהם, אבל בגינות שאסור לטלטל בהם, ממילא אסור להביא לשם אוכל ושתייה.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים