מתי מחלקים את פרשיות נצבים וילך לשני קריאות ?

כ"ג אלול תשע"ט - סימן תכ"ח- סעיף ד'- סעיף ה'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמתי יוצא שקוראים את פרשת מצורע לפני פסח?איזה פרשה קוראים בקביעות לפני שבועות? ואיך מחלקים את קריאת האזינו?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תכ"ח סעיף ד' – סעיף ה' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בשנה פשוטה קוראים פרשת 'צו' לפני פסח, ובשנה מעוברת קוראים פרשת 'מצורע', חוץ מ'בה"ח מעוברת' ומבאר המ"ב, שזה סימן, הה"א הוא ראש השנה שחל ביום חמישי, והחי"ת מורה שאותה שנה הייתה חסרה, דהיינו, שחשוון וכסלו היו שניהם חסרים, ובאופן כזה, קוראים פרשת אחרי מות לפני הפסח, והרמ"א מוסיף עוד, 'וה"ש מעוברת', וזה גם סימן, הה"א הוא ראש השנה שחל ביום ה', והשי"ן מורה שאותה שנה הייתה שלימה, דהיינו, שחשוון וכסלו היו מלאים, וכוונתו, שגם בזה יש תוספת של שבוע אחד, וקוראים לפני פסח פרשת אחרי מות.

לעולם קוראים פרשת במדבר לפני שבועות, ופרשת ואתחנן קוראים לאחר תשעה באב, ונצבים לפני ראש השנה, ולכן, כשראש השנה ביום שני ושלישי שיש שתי שבתות בין ראש השנה לסוכות, צריכים לחלק את נצבים וילך, כדי שיקראו וילך בין ראש השנה ליוה"כ.

קוראים האזינו בין כיפור לסוכות, וסימן לזה 'בג המלך פת וילך', ומבאר המ"ב, בג המלך, דהיינו, ראש השנה שחל בימי ב' או ג', פת וילך, פת היא לשון פתות פתים, מחלקים את וילך לשני קריאות, נצבים קריאה אחת, וילך קריאה שנייה, אבל כשראש השנה ביום ה' ו', אז אין בין ראש השנה לסוכות אלא שבת אחת, שקוראים בה האזינו, א"כ נצבים וילך יחד לפני ראש השנה, והסימן לסדר הקריאה בשנה פשוטה הוא 'פקדו ופסחו', פקדו הכוונה צו, לשון פקודה, ואז פסחו, ולמעוברת, 'סגרו ופסחו', דהיינו, לשון מצורע מסוגר, שקוראים מצורע לפני פסח, וסימן לקריאת במדבר הוא 'מנו ועצרו', לשון מניין בני ישראל, קודם במדבר, ואח"כ חג השבועות, וכן קריאת ואתחנן הסימן הוא 'צומו וצלו', צומו הכוונה תשעה באב, ואח"כ צלו ואתחנן, וכן סימן לניצבים הוא 'קומו ותקעו', קומו הוא לשון תקומה, ואח"כ ראש השנה.

במקדש היו קוראים פרשת האזינו כל יום ויום, והיו קוראים אותה בזמן המעמדות, ויש בה תוכחה, וחילקו אותה בסדר מיוחד, ואת אותו סדר כך אנחנו מחלקים, והחלוקה הייתה באופן שהיו קוראים את השירה פעם אחת לששת ימי השבוע, וסימנך 'הזיול"ך' האזינו, זכור, ירכיבהו, וירא, לו חכמו, כי אשא, עד סוף השירה, והשביעי היה קורא מסוף השירה עד סוף הפרשה, וחלוקה זו אנחנו עושים רק בשבת ולא בשני וחמישי.

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים