מתי לא מועיל לשכור את רשות הגוי משר העיר ?

כ"ז סיון תשע"ט - סימן שצ"א- מאמצע סעיף א' "וכשיש חצרות"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן צריך לעשות גם שיתופי מבואות וגם לשכור רשות? איזה חלק בבית אפשר לשכור משר העיר?ומה מוסיף לנו העובדה ששר העיר רשאי להושיב חיילים ונשק בבתי התושבים? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שצ"א סעיף א' (בחלקו השני) במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שיתופי מבואות שווים לדיני עירובי חצרות, וכשם שלא צריך לערב עירובי חצרות אא"כ יש שני בתים בחצר, כך לגבי שיתופי מבואות א"צ להשתתף יחד אא"כ יש במבוי שני חצרות, וכשם שלעניין עירובי חצרות אם שני יהודים גרים בחצר יחד עם גוי לא מספיק מה שיערבו ביניהם, אלא צריכים לשכור רשות מהגוי, כך לעניין שיתופי מבואות לא מספיק מה שיערבו ביניהם, אלא צריכים לשכור רשות מהגוי.

שתי חצרות של בתי ישראל בעיר, וגר איתם גוי באותו מבוי, צריכים גם להשתתף שיתופי מבואות בין היהודים, וגם לשכור רשות מהגוי, וצריכים לשכור מכל גוי בפני עצמו את רשותו, ולא מספיק לשכור משר העיר שבבעלותו היו הדירות, מכיוון שמסר אותם לאנשי העיר לגור, והם משלמים לו מס, והוא לא יכול לסלק אותם מהבתים.

אומר הרמ"א, אע"פ שלטלטל מבתי הגוי למבוי לא מועיל מה ששכרו רשות משר העיר, כיוון שהוא מסר אותם לאחרים ואינם שלו, אבל קרקע המבוי עצמה היא של שר העיר, והראיה, שהרי הוא יכול לסלק את כל בעלי הדירות מהדרך, ולתת להם דרך אחרת, ואפשר לשכור משר העיר את הרשות של הדרך, ונ"מ, שיהיה מותר להוציא כלים מהבתים אל המבוי עצמו.

מושל העיר שיש לו את היכולת להושיב בבתי העיר בשעת מלחמה את חייליו וכלי מלחמתו, הוא נחשב כשר העיר שיש לו רשות גם בבתים, ואע"פ שלא יכול לסלק את הדיירים מהבתים, אבל מכיוון שיכול להושיב בבתים את חייליו וכלי מלחמתו, זה כבר מספיק בכדי שיהיה אפשר לשכור ממנו רשות, מק' הבה"ל, הרי עכשיו זה לא שעת מלחמה אלא שעת שלום, ואין לו שום קשר עם הבתים? אומר הבה"ל, מכיוון שהוא יכול לעורר מלחמה, זה נחשב שיש לו רשות בבתים.

כל הדרך ישב אחד האברכים והתפלץ בליבו, על שבימים קדושים אלו צריכות אוזניו לשמוע תיאורים שכאלו...
כל בוקר היה יוצא לדוג בים עם חברים. וכך אמר: "עכשיו אני אוכל את מה שהכנתי לעצמי כל החיים!"
אנחנו מתקרבים לאזור מספרות, ו...לא מאמינים למראה עינינו: המספרה שוקקת חיים, כאילו אמצע היום!
יום אחד קיבל ר' עמרם בלוי טלפון מבני משפחת שרון, משפחתו של ראש הממשלה לשעבר. הם ביקשו להיפגש עמו...
לפתע שמענו קול הקורא לעברנו: "האם יש כאן תינוקת בוכה?"
"אני לא אנוח ולא אשקוט עד שאתה תעוף מהמקום הזה בבושת פנים!! אתה בושה למוסד הזה!!"
"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים