משרת גוי שעשה מלאכה בשבת עבור עצמו – האם מותר למעסיקו להנות ממנה?

סימן שכ"ה - סעיף י"א- סעיף י"ג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אגוי שהדליק נר בשבת, האם מותר ליהודי להנות מהנר?

כיצד יתכן שמותר ליהודי להאכיל את בהמתו מעשבים שתלש גוי בשבת מן המחובר? מה הדין באופן שגוי עשה מלאכה עבור יהודי ואינו מכיר את היהודי, האם מותר להנות ממלאכה זו? ואם היהודי רואה שהגוי עושה מלאכה עבורו, האם צריך למחות בו? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ה סעיף י"א - סעיף י"ג במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

גוי שעושה מלאכה עבור ישראל, הדבר תלוי, אם מדובר במלאכה שכרוכה באיסור דאורייתא, אסור לכל היהודים להנות מאותה מלאכה בשבת, ואם מדובר במלאכה שאסורה רק מדרבנן, המלאכה אסורה רק לאותו יהודי שהמלאכה נעשתה עבורו, אבל לשאר יהודים שהמלאכה לא נעשתה עבורם, מותר, אבל כשהגוי עשה מלאכה עבור עצמו, אין איסור ליהודי להנות ממלאכה זו, אבל גם בזה כאשר הגוי והיהודים מכירים, יש חשש שירבה בשבילו, ואע"פ שהגוי עשה את המלאכה שלא בפני היהודי, בכ"א אם הגוי יודע שהיהודי צריך את אותה מלאכה, אסור, והדוגמא שהשו"ע מדבר עליה היא, בגוי שתלש עשבים מן המחובר לצורך אכילת בהמתו, ואם היהודי והגוי מכירים, אסור ליהודי להשתמש באותם עשבים לצורך האכלת בהמתו, כיוון שחוששים שמא הגוי יתלוש גם בשביל היהודי, אא"כ מדובר במלאכה שאין בה חשש שמא ירבה בשבילו, כגון גוי שהדליק נר לצורך עצמו שלא שייך בזה שמא ירבה בשבילו, שהרי הנר כבר מודלק ונר לאחד נר למאה, וכן גוי שעשה כבש לרדת בו, שישראל יכול להשתמש בכבש, כיוון שגם בזה אין חשש שמא ירבה בשבילו, ואם היהודי והגוי לא מכירים, מותר ליהודי להשתמש בעשבים שתלש הגוי, אבל הוא צריך להיזהר מאיסור מוקצה באופן כזה שלא יניח את הבהמה ליד העשבים, שהרי יש חשש שמא היהודי יקח בידיים מהעשבים ויאכיל את הבהמה, ויעבור על מוקצה, אלא צריך להטות את הבהמה בצורה כזאת שהיא תלך אל העשבים ללא שהיהודי יגע בה.

דן המ"ב באופן שבשעת עשיית המלאכה הגוי לא ידע שהיהודי צריך את אותה מלאכה, האם מותר ליהודי להשתמש במלאכה זו, ואומר, שאסור דגזרינן שבזה שנהנה ממלאכתו, ירגילו לכך בשבת אחרת, ובעת הצורך יש להקל בזה.

המ"ב מביא, שכמו שמבואר בסעיף י' שיש מי שאומר שהנאה כזאת שהייתה יכולה להיעשות גם ללא המלאכה שהגוי עשה, אין איסור הנאה ממלאכת הגוי, כגון שהבהמה יכולה לתלוש לבדה את העשבים מהמחובר והגוי לא הועיל לה, א"כ גם בזה מותר, ובשעת הדחק אפשר לסמוך על המתירים.

באופן שהגוי אומר במפורש שהוא עושה בשביל היהודי, גם אם הגוי לא מכיר את היהודי, אסור ליהודי להשתמש בזה בשבת, ואפילו אם הגוי לא אומר במפורש שהוא עושה לצורך היהודי, אבל אם ניכרים הדברים שהוא עושה לצורך היהודי, כגון שהדליק נר בבית שהיהודי נמצא בו, והגוי הלך, ניכר הדבר שהדליק הגוי לצורך היהודי, אסור ליהודי להשתמש באותו נר, והמ"ב מביא, שזה הכל כאשר הגוי הלך, אבל אם הגוי נשאר להשתמש בנר, אע"פ שהשתמש בנר אח"כ, מותר ליהודי להשתמש, כיוון שאיגלאי מילתא שהוא הדליק את הנר עבור עצמו ולא עבור היהודי.

גוי שעושה מלאכה עבור בהמת יהודי, כגון שליקט עשבים מהמחובר עבור בהמת היהודי, א"צ למחות בו, אבל אם רגיל בזה צריך למחות, ומבאר המ"ב, כיוון שהגוי עושה זאת מיוזמתו, אא"כ הגוי רגיל לעשות כך, שאז זה הערמה ואסור.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים